ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ripe

R AY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ripe-, *ripe*
Possible hiragana form: りぺ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripe(adj) สุก, See also: สุกงอม, Syn. mellow, ripened
ripe(adj) เจริญเต็มที่, Syn. mature, seasoned
ripe(adj) เป็นผู้ใหญ่, Syn. aging, mature
ripen(vt) ทำให้สุก, See also: ทำให้สุกงอม, Syn. mature, mellow
ripen(vt) ทำให้เติบโตเต็มที่, See also: ทำให้เจริญเต็มที่, Syn. develop, mature
ripeness(n) ความสุกงอม, See also: การเจริญเต็มที่, Syn. perfection
ripe old age(idm) แก่มาก, See also: ทีอายุมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ripe(ไรพฺ) adj. สุก, สุกงอม, เจริญเต็มที่, ได้ที่, ถึงกำหนด, เป็นผู้ใหญ่, สูงอายุ, ถึงเวลา, ได้เวลา, สมบูรณ์, ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature, prepared
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก, ทำให้สุกงอม, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้เหมาะสม vi. สุก, งอม, เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature
gallows-ripeadj. ควรต้องโทษแขวนคอ
gripe(ไกรพฺ) v., n. (การ) ยึด, จับ, กุม, กดขี่, บ่น, ปวดแน่นในท้อง, รบกวน, ทำให้เคือง, รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch, cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy
rareripe(แร'ไรพฺ) adj. สุกเร็ว. n. ผลไม้ที่สุกเร็ว, ผักที่โตเร็ว
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory, The Star-Spangled Banner
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว, ผ้าริ้ว, ลายยาว, ลาย, แถบ, ชนิด, บั้ง, แถบยศ, เสื้อลายขวางของนักโทษ, การตี, การเฆี่ยน, การโบย, การหวด, รอย (เฆี่ยน, โบย, หวด)
striped(สไทรพดฺ, สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว, เป็นลายยาว, มีแถบ, เมาเหล้า
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว, เครื่องใน, คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า, สิ่งที่ด้อยคุณค่า, สวะ, สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense

English-Thai: Nontri Dictionary
ripe(adj) งอม, สุก, สมบูรณ์, ได้ที่, ได้เวลา
ripen(vi) สุก, งอม
ripen(vt) ทำให้งอม, ทำให้สุก, ทำให้เจริญเต็มที่
ripeness(n) ความสุกงอม, ความงอม, ความสมบูรณ์
gripe(vt) ดึง, ผูก, ทำให้จุก, ทำให้เจ็บปวด, กดขี่, รบกวน, ยึด, จับ, กุม
stripe(n) บั้ง, ริ้ว, แถบยศ, ชนิด
tripe(n) กระเพาะสัตว์, เครื่องในสัตว์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ripeningการสุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice ripe tomatoes.มะเขือเทศ สุกกำลังดี The Great Dictator (1940)
Independence will fall like a ripe apple.เอกราชจะหล่นเหมือนแอปเปิ้ลสุก Gandhi (1982)
There's some ripe ones.ลูกสุกๆ ก็มี Return to Oz (1985)
Already ripe in one day. Ah Ping!ใกล้จะสุกงอมในอีกไม่นาน The Joy Luck Club (1993)
Find four fat Mephistophelean crabs, the heart of an artichoke, two ripe female mangoes, 12 drops of midnight rain...จงหาปูปีศาจเมพิสอ้วน ๆ 4 ตัว หัวใจอาร์ทีโช้ค 1 หัว มะม่วงสุก 2 ผล Woman on Top (2000)
Roaring fires, malt beer, ripe meat off the bone!กองไฟ, เบียร์, เนื้อย่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So red... and ripe and luscious.มันแดง เปล่งปลั่ง และเย้ายวน The Dreamers (2003)
Ripe as a plum... still unplucked.ใบหน้าใสซื่อ Girl with a Pearl Earring (2003)
When you slip the rice-cake to Dr. Crab it is a sign that says your misuage (virginity), is ripe for sale.เมื่อเธอเอาขนมข้าวให้ด็อกเตอร์แครปแล้วมันหมายถึง พรหมจรรย์ของเธอพร้อมสำหรับขายแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
Why'd you let her off? She was ripe for the picking.ทำใมถึงตัดเธอออกวะ เธอก็เป็นตัวเลือกที่ดีออก Dasepo Naughty Girls (2006)
They're ripe petunias.พวกเขาขึ้นอืดแล้ว No Country for Old Men (2007)
She's ripe for the picking and miguel knows it.เธอสุกเต็มที่รอให้เด็ด และมิเกลก็รู้ด้วย Go Your Own Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ripeA green banana is not ripe enough to eat.
ripeAre these bananas ripe?
ripeA ripe apple dropped from the tree.
ripeCherries are ripe in June or July.
ripeHe lived to a ripe old age.
ripeI am afraid time is not ripe for it yet.
ripeShe watched the gardens grow, and she watched the apples turn red and ripen.
ripeSome boys made away with all the ripe fruits on my persimmon tree.
ripeSoon ripe, soon rotten.
ripeThe apple is not quite ripe yet.
ripeThe apples are not quite ripe.
ripeThe apples are ripe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุก(v) ripen, See also: be ripe, be mature, grow ripe, Ant. ดิบ, Example: มะม่วงเริ่มสุกเต็มต้นจนกินไม่ทัน, Thai Definition: ระยะที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
สุก(adj) ripe, See also: mature, ripened, Ant. ดิบ, Example: นกมาจิกกินมะละกอสุกไปจนหมดต้น, Thai Definition: ที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
มะพร้าวห้าว(n) ripe coconut, Example: ส่วนผสมหลักๆ ที่ใช้ทำทองม้วนคือ มะพร้าวห้าว นำมาคั้นเป็นกะทิ แป้งสาลี และน้ำตาล, Count Unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai Definition: ผลมะพร้าวที่แก่จัด
ปากตะกร้อ(n) ripe mango, Syn. มะม่วงปากตะกร้อ, Example: เขาสอยมะม่วงปากตะกร้อมาบ่มไว้ในลังจำนวนมาก, Thai Definition: เรียกมะม่วงที่แก่จัดควรสอยลงมาบ่มได้
สุกงอม(v) mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai Definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ
หมากสง(n) ripe areca-nut, Syn. หมากสุก, Ant. หมากดิบ, Example: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้, Count Unit: ผล, ทะลาย, Thai Definition: หมากที่แก่จัด
หมากสุก(n) ripe areca-nut, Syn. หมากสง, Ant. หมากดิบ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดกระทบเห็นเป็นสีคล้ายหมากสุก, Count Unit: ผล, ทะลาย
บ่ม(v) ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai Definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
การบ่ม(n) cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai Definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: streak ; stripe ; chevron
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
บ่ม[bom] (v) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe  FR: mûrir (à la chaleur)
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ดิบ[dip] (adj) EN: unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; brut
อีเห็นหูด่าง[ī-hen hū dāng] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
อีเห็นหน้าขาว[ī-hen nā khāo] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
แก่[kaē] (adj) EN: ripe ; mature ; grown up  FR: mûr ; mature
กัดป่า[kat pā] (n, exp) EN: striped croaking gourami
กระเล็นขนปลายหูสั้น[kralen khon plāi hū san] (n, exp) EN: Burmese Striped Squirrel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIPE R AY1 P
RIPEN R AY1 P AH0 N
RIPENED R AY1 P AH0 N D
RIPENING R AY1 P AH0 N IH0 NG
RIPENING R AY1 P N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ripe (j) rˈaɪp (r ai1 p)
ripen (v) rˈaɪpən (r ai1 p @ n)
riper (j) rˈaɪpər (r ai1 p @ r)
ripely (a) rˈaɪpliː (r ai1 p l ii)
ripens (v) rˈaɪpənz (r ai1 p @ n z)
ripest (j) rˈaɪpɪst (r ai1 p i s t)
ripened (v) rˈaɪpənd (r ai1 p @ n d)
ripeness (n) rˈaɪpnəs (r ai1 p n @ s)
ripening (v) rˈaɪpənɪŋ (r ai1 p @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rěn, ㄖㄣˇ, ] ripe grain, #59,549 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbruchreif { adj }ripe for demolition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n, vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
アオギハゼ[aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アオバスズメダイ[aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
アンダーリペア[anda-ripea] (n) under repair [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid [Add to Longdo]
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripe \Ripe\ (r[imac]p), n. [L. ripa.]
   The bank of a river. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripe \Ripe\ (r[imac]p), a. [Compar. {Riper} (r[imac]p"[~e]r);
   superl. {Ripest}.] [AS. r[imac]pe; akin to OS. r[imac]pi, D.
   rijp, G. rief, OHG. r[imac]ft; cf. AS. r[imac]p harvest,
   r[imac]pan to reap. Cf. {Reap}.]
   1. Ready for reaping or gathering; having attained
    perfection; mature; -- said of fruits, seeds, etc.; as,
    ripe grain.
    [1913 Webster]
 
       So mayst thou live, till, like ripe fruit, thou drop
       Into thy mother's lap.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Advanced to the state of fitness for use; mellow; as, ripe
    cheese; ripe wine.
    [1913 Webster]
 
   3. Having attained its full development; mature; perfected;
    consummate. "Ripe courage." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He was a scholar, and a ripe and good one. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Maturated or suppurated; ready to discharge; -- said of
    sores, tumors, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Ready for action or effect; prepared.
    [1913 Webster]
 
       While things were just ripe for a war. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I am not ripe to pass sentence on the gravest public
       bodies.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   6. Like ripened fruit in ruddiness and plumpness.
    [1913 Webster]
 
       Those happy smilets,
       That played on her ripe lip.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Intoxicated. [Obs.] "Reeling ripe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mature; complete; finished. See {Mature}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripe \Ripe\, v. i. [AS. r[imac]pian.]
   To ripen; to grow ripe. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripe \Ripe\, v. t.
   To mature; to ripen. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ripe
   adj 1: fully developed or matured and ready to be eaten or used;
       "ripe peaches"; "full-bodied mature wines" [syn: {ripe},
       {mature}] [ant: {green}, {immature}, {unripe},
       {unripened}]
   2: fully prepared or eager; "the colonists were ripe for
     revolution"
   3: most suitable or right for a particular purpose; "a good time
     to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is
     ripe for great sociological changes" [syn: {good}, {right},
     {ripe}]
   4: at the highest point of development especially in judgment or
     knowledge; "a ripe mind"
   5: far along in time; "a man of advanced age"; "advanced in
     years"; "a ripe old age"; "the ripe age of 90" [syn:
     {advanced}, {ripe}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RIPE
     Reseaux IP Europeenne (Europenet)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top