ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุกงอม

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุกงอม-, *สุกงอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกงอม[V] mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุกงอมก. แก่จัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น มะม่วงสุกงอมคาต้น, โดยปริยายหมายความว่า เต็มที่ เช่น ความรักของเขาสุกงอม แก่แล้วก็เหมือนผลไม้ที่สุกงอม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Already ripe in one day. Ah Ping!ใกล้จะสุกงอมในอีกไม่นาน The Joy Luck Club (1993)
I am the sunlight on ripened grain.ฉันเปนแสงพระอาทิตย์บนเมล็ดข้าวที่สุกงอม Desert Cantos (2009)
And a kingdom without a king is ripe for the picking.และราชอาณาจักรที่ปราศจากกษัตริย์ ก็ย่อมสุกงอมให้เราเก็บเกี่ยว The Tears of Uther Pendragon (2010)
Oh, the flesh was completely deteriorated, but the insects that speed the process along were far too immature.โอ้ เนื้อเยื่อเสื่อมโทรมอย่างสมบรูณ์แบบ แต่ฝูงแมลง ยิ่งทำให้ขั้นตอนเร็วขึ้น นั่นมันไกลเกินกว่าสุกงอม Ball and Chain (2010)
There is nothing sweeter than a ripe fruit, no?ไม่มีอะไรจะหอมหวานไปกว่า ผลไม้ที่สุกงอม Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Go for Cooper.หญิงชราวัยสุกงอมที่หวังเพิ่มพูน The Benefactor Factor (2011)
He brought, uh... ripe grapefruits and oranges.เขาเอา เอ่อ... เกรปฟรุ้ต กับส้มที่สุกงอมมาด้วย Once Upon a Time... (2011)
Um, can I tell people that our love burned too bright and too quickly?เอ่อ ฉันบอกคนอื่นได้มั้ย ว่าความรักของเรา มันสุกงอมเร็วเกินไป และรวดเร็วเกินไป The Skank Reflex Analysis (2011)
That these years, the mature years are an opportunity for travel, for further education for different work situations.ช่วงปีเหล่านี้ คือช่วงปีที่สุกงอม เป็นโอกาสในการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มการศึกษา สำหรับการทำงานที่แตกต่าง The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
We're waiting for them to ripen.เราคอยพวกมันให้สุกงอมซะก่อนนะสิ The King (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripe[ADJ] สุก, See also: สุกงอม, Syn. mellow, ripened

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
overdue(โอ'เวอะดิว) adj. พ้นกำหนด,เลยเวลา,เกินไป,เกินขอบเขต,คอยนานเกินไป,เจริญหรือสุกงอมเกินไป
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก,ทำให้สุกงอม,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เหมาะสม vi. สุก,งอม,เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature

English-Thai: Nontri Dictionary
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top