ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mature

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mature-, *mature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
mature(adj) ที่มีวุฒิภาวะ เช่น This 14 week part-time preparation program has been specifically designed for mature aged students who want to enter University.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mature(adj) เติบโตเต็มที่, See also: เจริญเต็มที่, โตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่, Syn. full-grown, matured, Ant. unmature, underage
mature(adj) (ผลไม้) สุก, See also: ผลไม้ งอม, แก่จัด, Syn. matured, ripe
mature(adj) ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ครบอายุ, Syn. payable, ovedue
mature(vi) เจริญเติบโต, See also: มีพัฒนาการ, Syn. grow up
mature(vt) ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้พัฒนา
mature(vt) ทำให้สุก, See also: บ่ม, ทำให้ได้ที่, Syn. ripen
mature(vi) เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
mature(vt) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้เสร็จเรียบร้อย
matured(adj) ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่, See also: ซึ่งเสร็จสมบูรณ์
maturely(adv) อย่างเจริญเติบโต, See also: อย่างสมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mature(มะเทียว') adj., v. เจริญเติบโตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่, ครบอายุ, สุก, สมบูรณ์, ทำให้สุก, บ่ม, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่., See also: maturely adv. matureness n., Syn. aged, grown
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ, อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม, มัดข้าวต้มของไดนาโม, ลูกล่อแม่เหล็ก, โครงร่างเสริมความแกร่ง
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ยังเยาว์วัย, ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green, unripe, crude
premature(พรีมะทัวร์') adj. ยังไม่เจริญโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, See also: prematurity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mature(adj) โตเต็มที่, ครบกำหนด, เจริญวัย, แก่, สุก, เป็นผู้ใหญ่
mature(vi, vt) โตเต็มที่, ครบกำหนด, ครบอายุ, ได้ที่, สุก, บ่ม, เป็นผู้ใหญ่
armature(n) เกราะ, กระดอง
immature(adj) ยังอ่อน, ยังไม่สุก, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
premature(adj) ยังไม่ครบกำหนด, ก่อนกำหนด, ชิงสุกก่อนห่าม, ก่อนเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mature๑. สุก [ มีความหมายเหมือนกับ maturate ๑ ]๒. เต็มวัย, เจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matureเป็นผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mature streamธารมัชฌิมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
matured claimสิทธิเรียกร้องที่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matureโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ [การแพทย์]
Mature Benignชนิดเจริญวัยเต็มที่ [การแพทย์]
Mature Formsแบบเจริญ [การแพทย์]
Mature Riverแม่น้ำอยู่ตัว, แม่น้ำมัชฌิมวัย, Example: แม่น้ำที่ความลาดชันลดลง จนความเร็ว ของน้ำมีเพียงแค่พอดีพัดพาขยะ ซึ่งมาจากลำน้ำสาขาที่มีความลาดมากกว่าให้ไหลไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now be mature and do as I say.ทำตามที่ฉันสั่งซะ Vampire Hunter D (1985)
You dream of writing a mature work but your charm... lies in your thorough immaturity!เธอคิดที่จะเขียนงานที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่เสน่ห์ของงานเขียนของเธอ ก็คือความเยาว์วัย Pola X (1999)
Yeah, I'm mature now. (Wedding March becomes La Marseillaise) (Chorus) Love, love, loveฉันโตแล้วน่าพวก รัก รัก รัก Love Actually (2003)
But I'm not like that now. Now I'm responsible and mature and boring.แต่ฉันทำงั้นไม่ได้แล้ว เพราะฉันมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่ และน่าเบื่อ Hope Springs (2003)
In that way you'll be mature soon and get marry to the one you likeจะรีบไปไหน ทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของภรรยาในอนาคตของนาย Something About 1% (2003)
- Oh, now that's a mature response.-โอว นี่นะผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ The Girl Next Door (2004)
Oh, he's very mature He'll be no troubleเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ ไม่มีปัญหาแน่นอน Nobody Knows (2004)
She's like totally mature or something...ทั้ง ๆ ที่เด็กผู้หญิงคนอื่นกำลังร้องไห้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
You've suddenly become so mature in just a couple of hours?ดูเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง My Lovely Sam-Soon (2005)
is the kindest and the most mature in the F4.เป็นคนที่ใจดีที่สุดและโตสุดใน F4 Boys Over Flowers (2005)
Now that's a mature woman!ผู้หญิงคนนั้นน่ะ! Episode #1.1 (2006)
All I heard was that I'm more mature than other kids.แต่ที่รู้ๆมา ผมเป็นพี่ใหญ่ในบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าน่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matureA butterfly is a mature caterpillar.
matureAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
matureA monkey is mature at a few years old.
matureGirls mature faster than boys.
matureHe grew a beard to look more mature.
matureHis niece is attractive and mature for her age.
matureIt takes two years for the butterfly to mature.
matureI wanted to meet a really mature woman.
matureJune is mature beyond her years.
matureMature cheese.
matureMy niece is attractive and mature for her age.
maturePeter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นผู้ใหญ่(adj) mature, Example: โรงเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนของประเทศเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป, Thai Definition: ที่โตขึ้นอยู่ในวัยที่มีอายุมาก, ที่มีลักษณะนิสัยและอารมณ์เป็นแบบผู้ใหญ่
สุก(adj) ripe, See also: mature, ripened, Ant. ดิบ, Example: นกมาจิกกินมะละกอสุกไปจนหมดต้น, Thai Definition: ที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
วุฒ(adj) grown, See also: mature, Thai Definition: เติบโตแล้ว, ใหญ่แล้ว
สุกงอม(v) mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai Definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ
เต็มตัว(adj) mature, See also: grown-up, developed, Syn. เต็มที่, Example: คนในช่วงวัย 20-30 ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถครองเรือนและทำหน้าที่บิดามารดาได้ด้วยดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ม[bom] (v) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe  FR: mûrir (à la chaleur)
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
แก่[kaē] (adj) EN: ripe ; mature ; grown up  FR: mûr ; mature
การหลั่งน้ำอสุจิเร็วผิดปกติ[kān lang nām asuji reo phit pakati/pokkati] (n, exp) EN: premature ejaculation   FR: éjaculation précoce [ f ]
ขิงแก่[khing kaē] (n, exp) EN: mature ginger root ; old ginger
ก่อนกำหนด[køn kamnot] (adv) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely  FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[køn wēlā] (adv) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time  FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
อ่อน[øn] (adj) EN: immature ; unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อนความ[ønkhwām] (v) EN: be immature ; be green ; be inexperienced
ป่ารุ่น[pā run] (n, exp) EN: immature forest

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mature
mature
matured
matures
matures

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mature
matured
matures
maturely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成熟[chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ,  ] mature; ripe #1,602 [Add to Longdo]
深思熟虑[shēn sī shú lǜ, ㄕㄣ ㄙ ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ,     /    ] mature reflection; after careful deliberations #27,216 [Add to Longdo]
陈醋[chén cù, ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ,   /  ] mature vinegar #55,941 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spätstudierende { m, f }; Spätstudierender; älterer Studentmature student [Add to Longdo]
ausgereift { adj } (Pläne; Wein) | ausgereifter Planmature | mature plan [Add to Longdo]
reif { adj } | reifer | am reifstenmature | more mature | most mature [Add to Longdo]
reifere Haut { f }mature skin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) #1,374 [Add to Longdo]
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P) #5,178 [Add to Longdo]
幼い(P);稚い[おさない(幼い)(P);いとけない, osanai ( osanai )(P); itokenai] (adj-i) (1) very young; (2) childish; immature; (P) #5,866 [Add to Longdo]
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P) #6,627 [Add to Longdo]
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na, n, adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P) #15,450 [Add to Longdo]
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
ませる[maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
アーマチュア;アーマチャー;アーマチャ[a-machua ; a-macha-; a-macha] (n) armature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mature \Ma*ture"\, v. t. [imp. & p. p. {Matured}; p. pr. & vb.
   n. {Maturing}.] [See {Maturate}, {Mature}.]
   To bring or hasten to maturity; to promote ripeness in; to
   ripen; to complete; as, to mature one's plans. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mature \Ma*ture"\, v. i.
   1. To advance toward maturity; to become ripe; as, wine
    matures by age; the judgment matures by age and
    experience.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to become due, as a note.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mature \Ma*ture"\, a. [Compar. {Maturer}; superl. {Maturest}.]
   [L. maturus; prob. akin to E. matin.]
   [1913 Webster]
   1. Brought by natural process to completeness of growth and
    development; fitted by growth and development for any
    function, action, or state, appropriate to its kind;
    full-grown; ripe.
    [1913 Webster]
 
       Now is love mature in ear.      --Tennison.
    [1913 Webster]
 
       How shall I meet, or how accost, the sage,
       Unskilled in speech, nor yet mature of age? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Completely worked out; fully digested or prepared; ready
    for action; made ready for destined application or use;
    perfected; as, a mature plan.
    [1913 Webster]
 
       This lies glowing, . . . and is almost mature for
       the violent breaking out.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to a condition of full development; as, a
    man of mature years.
    [1913 Webster]
 
   4. Come to, or in a state of, completed suppuration.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ripe; perfect; completed; prepared; digested; ready.
 
   Usage: {Mature}, {Ripe}. Both words describe fullness of
      growth. Mature brings to view the progressiveness of
      the process; ripe indicates the result. We speak of a
      thing as mature when thinking of the successive stayes
      through which it has passed; as ripe, when our
      attention is directed merely to its state. A mature
      judgment; mature consideration; ripe fruit; a ripe
      scholar.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 developed \developed\ adj.
   1. being changed over time so as to be e.g. stronger or more
    complete or more useful; as, the developed qualities of
    the Hellenic outlook; the state's well-developed
    industries. Oppositre of {undeveloped}. [Narrower terms:
    {formulated}; {mature}]
    [WordNet 1.5]
 
   2. made more useful and profitable as by building or laying
    out roads; -- of real estate. new houses are springing up
    on the developed tract of land near the river
 
   Syn: improved.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mature
   adj 1: characteristic of maturity; "mature for her age" [ant:
       {immature}]
   2: fully considered and perfected; "mature plans" [syn:
     {mature}, {matured}]
   3: having reached full natural growth or development; "a mature
     cell" [ant: {immature}]
   4: fully developed or matured and ready to be eaten or used;
     "ripe peaches"; "full-bodied mature wines" [syn: {ripe},
     {mature}] [ant: {green}, {immature}, {unripe}, {unripened}]
   5: (of birds) having developed feathers or plumage; often used
     in combination [syn: {fledged}, {mature}] [ant: {immature},
     {unfledged}]
   v 1: develop and reach maturity; undergo maturation; "He matured
      fast"; "The child grew fast" [syn: {mature}, {maturate},
      {grow}]
   2: develop and work out fully in one's mind; "I need to mature
     my thoughts"
   3: become due for repayment; "These bonds mature in 2005"
   4: cause to ripen or develop fully; "The sun ripens the fruit";
     "Age matures a good wine" [syn: {ripen}, {mature}]
   5: grow old or older; "She aged gracefully"; "we age every day--
     what a depressing thought!"; "Young men senesce" [syn:
     {senesce}, {age}, {get on}, {mature}, {maturate}]
   6: cause to ripen and discharge pus; "The oil suppurates the
     pustules" [syn: {suppurate}, {mature}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top