ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุก

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุก-, *สุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุก[V] ripen, See also: be ripe, be mature, grow ripe, Ant. ดิบ, Example: มะม่วงเริ่มสุกเต็มต้นจนกินไม่ทัน, Thai definition: ระยะที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
สุก[ADJ] ripe, See also: mature, ripened, Ant. ดิบ, Example: นกมาจิกกินมะละกอสุกไปจนหมดต้น, Thai definition: ที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
สุก[V] be cooked, See also: be boiled, Ant. ดิบ, Example: การหลนหมายถึงการทำอาหารให้สุกด้วยการใช้กะทิข้นๆ
สุก[ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
สุก[N] pig, Syn. หมู, Example: ชาวบ้านเลี้ยงสุกรเอาไว้ขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุกใส[ADJ] bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
สุกงอม[V] mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ
สุกปลั่ง[V] shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
สุกๆ ดิบๆ[ADJ] half-cooked, See also: medium, half-done, Syn. ดิบๆ สุกๆ, ครึ่งดิบครึ่งสุก, กึ่งสุกกึ่งดิบ, Example: พ่อชอบกินเนื้อสุกๆ ดิบๆ เอามายำหรือทำลาบ, Thai definition: ที่ไม่สุกจนเกินไปหรือดิบจนเกินไป
สุกียากี้[N] Sukiyaki, Syn. สุกี้, Example: ที่บ้านมักจะทำสุกียากี้กินกันในวันหยุด, Thai definition: ชื่ออาหารแบบญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์ต้มรวมกับผักและเต้าหู้เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุก ๆ ดิบ ๆว. ยังไม่สุกทั่วกัน เช่น หุงข้าวสุก ๆ ดิบ ๆ.
สุกก. พ้นจากห่าม เช่น ผลไม้สุก, เปลี่ยนสภาพจากดิบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ อย่างต้ม ผัด ย่าง เป็นต้น เช่น ต้มไก่สุกแล้ว ย่างเนื้อให้สุก, ถึงระยะที่ได้ที่หรือแก่จัดแล้ว เช่น ข้าวในนาสุกเกี่ยวได้แล้ว ฝีสุกจนแตก ต้อสุกผ่าได้แล้ว, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ร้อนจนเนื้อตัวจะสุกแล้ว ถูกเขาต้มจนสุก, เรียกชายที่บวชเป็นพระภิกษุและสึกแล้ว ว่า คนสุก
สุกปลั่งเป็นมันแวววาว เช่น ทองเนื้อสุกดี.
สุกน. นกแก้ว, นกแขกเต้า.
สุกก. เดินจบพ้นกระดานไปแล้ว (ใช้แก่การเล่นดวด).
สุก- ๓(สุกกะ-) ว. ขาว, สว่าง, สะอาด, ดี, เช่น สุกธรรม.
สุกก่อนห่ามว. ที่ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา (มักหมายถึงการลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน) เช่น ใครเขาจะเอาเยี่ยงอย่างอีซนซุก อีสุกก่อนห่าม มันมาอยู่สักกี่วันกี่เดือน นี่มันจะมาตั้งเตือนต่อก่อความให้ขุ่นไปทั้งบ้าน (ม. ร่ายยาว ชูชก).
สุกข์ก. แห้ง, แล้ง.
สุกงอมก. แก่จัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น มะม่วงสุกงอมคาต้น, โดยปริยายหมายความว่า เต็มที่ เช่น ความรักของเขาสุกงอม แก่แล้วก็เหมือนผลไม้ที่สุกงอม.
สุกดิบว. เรียกวันเตรียมงาน ซึ่งเป็นวันก่อนถึงกำหนดวันงานพิธี ๑ วัน ว่า วันสุกดิบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สุกเป็นคำนาม หมายถึง เครื่องขาวแต่งศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
สุกำศพ้เป็นคำกิริยา หมายถึง อาการที่เจ้าพนักงานภูษามาลาหรือเจ้าพนักงานสนมพลเรือนเอาผ้าขาวห่อศพและใช้ด้ายดิบมัดตราสัง แล้วบรรจุศพลงโกศหรือหีบ ซึ่งมีกระดาษฟางปูรองรับ [ศัพท์พระราชพิธี]
Swineสุก[TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Overcooked.สุกไป Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Nice ripe tomatoes.มะเขือเทศ สุกกำลังดี The Great Dictator (1940)
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ The Old Man and the Sea (1958)
You will be punished and deflowered when we decide the time is ripeคุณจะถูกลงโทษและ flower when ที่เราตัดสินใจเวลาสุก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Independence will fall like a ripe apple.เอกราชจะหล่นเหมือนแอปเปิ้ลสุก Gandhi (1982)
The piglet is for you.ลูกสุกรเหมาะสำหรับคุณ Idemo dalje (1982)
There's some ripe ones.ลูกสุกๆ ก็มี Return to Oz (1985)
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง *batteries not included (1987)
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ The Princess Bride (1987)
I n all respects, this city is saturated. It's like an overripe fruit.ในความใส่ใจทั้งหมด เมืองนี้ถูกทำให้อิ่มตัว มันเหมือนกับผลไม้ที่สุกเกินไป Akira (1988)
Satsuki, open up the kitchenซาสุกิ ลูกช่วยไปเปิดประตูหลังให้หน่อย My Neighbor Totoro (1988)
I'm Satsuki and this is my sister, Meiหนูชื่อซาสุกิ นี่น้องสาวหนูชื่อ เมย์ My Neighbor Totoro (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุก[adj.] (suk) EN: ripe ; mature ; ripened   FR: mûr ; aoûté (vx)
สุก[adj.] (suk) EN: cooked ; boiled   FR: cuit
สุก ๆ ดิบ ๆ[adj.] (suk-suk dip-dip) EN: half-cooked ; medium ; half-done   FR: saignant
สุก[n.] (sukøn) EN: swine ; pig   FR: pourceau [m] ; porc [m]
สุกรมีชีวิต[n. exp.] (sukøn mī chīwit) EN: live swine   
สุกระอุ[adj.] (suk ra-u) FR: bien cuit
สุกเอาเผากิน[X] (suk ao phāo kin) EN: makeshift   
สุกและทุกข์[n. exp.] (suk lae thuk) FR: les joies et les peines

English-Thai: Longdo Dictionary
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brilliancy[N] ส่องสว่าง, See also: สุกใส, Syn. brilliance, Ant. darkness
lustrous[ADJ] รุ่งโรจน์, See also: สุกใส, ช่วงโชติ, Syn. refulgent, dazzling, gorgeous
mellow[VI] สุก, See also: แก่จัด, สุกงอม, Syn. mature, maturate, ripen
overripe[ADJ] สุกเกินไป, Syn. rotting, decayed, decaying
pig[N] หมู, See also: สุกร, Syn. hog
resplendent[ADJ] สุกสว่าง, See also: โชติช่วง, งามอร่าม, Syn. brillant, dazzling, splendid
ripe[ADJ] สุก, See also: สุกงอม, Syn. mellow, ripened
sow[N] สุกรตัวเมีย
swine[N] สุกร, See also: หมู, Syn. hog, pig, porker
well-done[ADJ] สุกดีแล้ว (เช่น เนื้อเสต็ก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brawn(บรอน) n. กล้ามเนื้อ,กำลังกล้ามเนื้อ,นื้อสุกร,เนื้อหมูป่าเค็ม
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
chicken poxโรคอีสุกอีใส., Syn. water pox,varicella
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน,สาธารณประโยชน์
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined

English-Thai: Nontri Dictionary
blessedness(n) ความผาสุก,ความสุข
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
chantry(n) ปัจจัยถวายพระในการบังสุกุล
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส

German-Thai: Longdo Dictionary
gar(adj) สุก(อาหาร)
Schwein(n) |das, pl. Schweine| หมู สุก
reif(adj) สุก(ผัก, ผลไม้) เช่น Die Melone ist reif genug zum Essen? เมลอนลูกนี้แก่พอที่ทานได้หรือยัง, See also: A. unreif,
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Reifelager(n) |das, nur Sg.| การสุก(ของผลไม้หรือเนยแข็ง), การบ่มให้สุก เช่น Der Gouda mittelalt ist ein im Natur-Reifelager gereifter Käse mit 48 % Fett i.Tr. und damit Scheibe für Scheibe ein Genuss.; Die weisse Traube aus Frankreich verleiht diesem Schaumwein eine unnachahmliche Noblesse. Die schonende zweite Gährung und das lange Reifelager auf der Hefe sind die Garantie für meisterhafte Qualität und exzellenten Geschmack.

French-Thai: Longdo Dictionary
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
cuit(adj) สุก
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top