ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respective

R IH0 S P EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respective-, *respective*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respective(adj) เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล, Syn. particular, specific
respectively(adv) ตามลำดับ, See also: โดยลำดับ, Syn. severally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respective(รีสเพค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับแต่ละบุคคลหรือแต่ละสิ่ง, แต่ละ, ทุก, ต่างก็, โดยเฉพาะ, โดยลำดับ, See also: respectiveness n.
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ, ทุก, แต่ละ, ต่างก็

English-Thai: Nontri Dictionary
respective(adj) ตามลำดับ, โดยเฉพาะ, ทุกๆ
respectively(adv) แต่ละ, ตามลำดับ, ทุกๆ
irrespective(adj) ไม่จำกัด, ไม่คำนึงถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respective dates and hoursเรียงตามวันและเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't you said that you'll be speaking in the respective form?ผมไม่ได้บอกคุณเหรอ? ว่าคุณควรจะพูดจายังไง? Sweet Spy (2005)
So why don't we both just focus on our respective areas of expertise, okay?ถ้างั้นทำไมเราทั้งคู่ไม่สนใจเพียงแค่ ด้านที่เราถนัดล่ะ ตกลงมั้ย Bandidas (2006)
Your leaders claim it will bring peace and security to their respective countries.ผู้นำของพวกคุณอ้างว่ามันจะนำมาซึ่งสันติภาพ และความปลอดภัยของประเทศสมาชิก Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Tied with respective chains... we got prepared already... the first group.ขึ้นกับเครือข่ายเดียวกันหมด... . ที่นี้พวกเราก็พร้อมแล้ว... One Missed Call Final (2006)
That will complicate our respective goals, won't it, James?และจะเป็นปัญหากับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ใช่ไหม เจมส์? Goodbye to All That (2008)
What would those respective goals be?เป้าหมายที่ตั้งไว้คืออะไร? Goodbye to All That (2008)
Their respective teams have been working together for several weeks to insure a smooth turnover.ทีมงานของประธานาธิบดีทั้งสอง ได้ทำงานร่วมกัน มาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่น 24: Redemption (2008)
All of you have been recalled by your respective heads of state.พวกนายทุกคนจะถูกหัวหน้าของหน่วยเดิมเรียกตัวกลับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
As you all know, Team Alpha is under direct orders to return to their respective national bases.ฉันบอกให้ทีม อัลฟาสั่งให้กลับ ไปยังต้นสังกัดของพวกเค้าแต่ละคน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Not only are both of these men champions of their respective brand, I mean, you know...เป็นแชมป์ของตรา หมายถึง รู้มั้ย... Frenzy (2009)
Now, I will name three scientists, then you will put them in order of the size of their contribution to their respective fields.ฉันจะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ 3 คน แล้วนายจะเรียงพวกเขาตามลำดับ การทำคุณประโยชน์ The Guitarist Amplification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectiveGo to your respective seats.
respectiveI will not discuss the respective merits of the candidates.
respectiveThey went home to their respective houses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นลำดับ(adv) in order, See also: respectively, in turn, serially, Example: ดีเจเปิดเพลงเพราะๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนจบรายการ, Thai Definition: อย่างเรียงถัดๆ กันไป
ตามลำดับ(adv) respectively, See also: in turn, in order, consecutively, Syn. เป็นลำดับ, Example: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ, Thai Definition: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
ไม่ว่า[maiwā] (x) EN: irrespective of ; regardless of ; no matter what/who/where  FR: peu importe (que) ; qu'importe
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
ตามลำดับ[tām lamdap] (adv) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively  FR: dans l'ordre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESPECTIVE R IH0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTIVE R IY0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTIVELY R IH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respective (j) rˈɪspˈɛktɪv (r i1 s p e1 k t i v)
respectively (a) rˈɪspˈɛktɪvliː (r i1 s p e1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まい, mai] (n-adv, n-suf) each respectively; (P) #4,457 [Add to Longdo]
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) #10,435 [Add to Longdo]
てんでに[tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
借音[しゃくおん, shakuon] (n) (See 万葉仮名) using the Chinese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning) [Add to Longdo]
借訓[しゃっくん, shakkun] (n) using the Japanese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning) [Add to Longdo]
所構わず[ところかまわず, tokorokamawazu] (exp, adv) irrespective of the occasion; indiscriminately [Add to Longdo]
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period [Add to Longdo]
勢力分野[せいりょくぶんや, seiryokubunya] (n) the respective (relative) strength of political parties; distribution of the number of parliamentary seats held by each of the political parties [Add to Longdo]
鶴亀算[つるかめざん, tsurukamezan] (n) obtaining the respective numbers of cranes and tortoises from the total of their heads and legs; calculating the values of two unknown quantities from their unit total and the total of one of their attributes [Add to Longdo]
如何にかかわらず[いかんにかかわらず, ikannikakawarazu] (exp) (uk) (often XXのいかんに...) regardless of; irrespective of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top