Search result for

rama

(86 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rama-, *rama*
Possible hiragana form: らま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ramadan[N] เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม, See also: เดือนเก้าในปฏิทินอิสลามซึ่งถือเป็นฤดูถือศีลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rama(รา'มะ) n. (เทพนิยายฮินดู) เทพเจ้าทั้ง3 (Vishnu,Balarama,Ramachandra) ,พระราม
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
aramaic(อาระเม'อิค) n. ภาษาอาหรับของประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ (Aramean, Aramaean)
cineraman. ภาพยนตร์สามมิติจอกว้าง
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร,พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร
dramatise(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
dramatist(แดรม'มะทิสทฺ) n. นักเขียนละคร
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
gramarye(แกรม'มะรี) n. วิทยากล,เวทมนตร์คาถา, See also: gramary adj., Syn. magic

English-Thai: Nontri Dictionary
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
diorama(n) ภาพสามมิติ
drama(n) ละคร,เรื่องน่าทึ่ง,เรื่องเร้าใจ
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร,ตัวละคร
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร,นักแต่งบทละคร
dramatize(vt) ทำเป็นละคร,แปลงเป็นละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์,เรื่องประโลมโลก
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ramal๑. -แขนง (ประสาท, หลอดเลือด)๒. -แยกเป็นแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramate; dendriticมีกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rama (Hindu deity)พระราม [TU Subject Heading]
Rama (Hindu deity) in literatureพระรามในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Rama SpellCheck (Computer program)รามา สเปลล์เช็ก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Raman spectroscopyรามารสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ramayanaรามเกียรติ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sendhil ramamurthy.ผมคือ เซนดิว รามาเมอร์ธี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
In Ramadi.ในเมืองรามาดิ Fracture (2009)
But from what I remember, there was heavy fighting in Ramadi.แต่เท่าที่จำอะไรได้ มีการสู้รบกันอย่างหนัก ที่เมืองรามาดิ Fracture (2009)
King Rama IV of Siam divided a huge empireรัชกาลที่ 4 แบ่งอาณาจักรมหึมา The Adhesive Duck Deficiency (2009)
So now I'm at the ramada watching' pay-per-view all day, eating everything in sight,ผมนั่งดูรายการเคเบิ้ลทีวี เต้นรำมะด้าอยู่ตลอดทั้งวัน ต้องกินทุกอย่างที่เห็น The Turning Point (2009)
Rajesh Ramayan Koothrappali.ราจาช รามาบา คูธาพาลี The Psychic Vortex (2010)
The Raman spectroscope uses lasers and light diffusion to measure minute changes in chemical composition.เครื่องสเปกโตรสโคป ของพวกโรมันใช้แสงเลเซอร์ และการกระจายตัวของแสง เพื่อวัดค่านาทีการเปลี่ยนแปลง ขององค์ประกอบทางเคมี The Beginning in the End (2010)
You must follow the Blue Star... to Ramandu's Island.ทำลายเวทมนตร์ คุณต้องตามดาวสีน้ำเงินไป ยังเกาะ รามันดู The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
So how do we get to Ramandu Island now then?แล้วเราจะไปเกาะรามานดูได้ยังไงล่ะทีนี้ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
We can't be sure that the other Lords even made it to Ramandu's Island.เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าลอร์ดที่เหลือ ได้ไปถึงเกาะรามันดูหรือเปล่า The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Daughter of Ramandu.ธิดาแห่งรามานดู The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I already have plans, so off to the airport Ramada!ฉันมีแผนทำอย่างอื่นแล้ว ขอตัวไปสนามบิน Ramada ก่อนล่ะ! Celebrity Pharmacology 212 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราม[N] Rama, Syn. รามา, ราเมศ, รามราฆพ, Example: เมื่อพระรามพิชิตกรุงลงกาแล้วก็เสด็จข้ามสะพานเพื่อจะกลับกรุงอโยธยา, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อตัวเอกในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ว่าด้วยพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์
รามเกียรติ์[N] Ramayana, See also: the oldest of the Sanskrit epic poems, Example: หนังตะลุงนิยมเล่นกันในภาคใต้ โดยเรื่องที่แสดงกัน คือ รามเกียรติ์ แต่ได้นำมาเพิ่มเติมนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน, Thai definition: วรรณคดีเรื่องหนึ่ง ว่าด้วยพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[X] (awatān) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra   
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng roēng-rom) EN: melodramatic   
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
จุดชมวิว[n. exp.] (jut chom wiū) EN: view point   FR: point de vue [m] ; panorama [m]
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
คณะละคร[n. exp.] (khana lakhøn) EN: drama troupe   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMA    R AA1 M AH0
RAMAT    R AA1 M AH0 T
RAMAT    R AE1 M AE0 T
RAMAN    R EY1 M AH0 N
RAMAN    R AA1 M AH0 N
RAMALA    R AH0 M AA1 L AH0
RAMADA    R AH0 M AA1 D AH0
RAMAGE    R AE1 M IH0 JH
RAMADAN    R AA1 M AH0 D AA2 N
RAMADAN    R AE1 M AH0 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ramadan    (n) (r a2 m @ d aa1 n)
Ramadans    (n) (r a2 m @ d aa1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ramadan {m}ramadan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat [Add to Longdo]
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
アクションドラマ[, akushondorama] (n) action drama [Add to Longdo]
アストロラマ[, asutororama] (n) astro-rama [Add to Longdo]
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid [Add to Longdo]
アピストグラマ[, apisutogurama] (n) Apistogramma (genus of cichlids) [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉姆安拉[Lā mǔ ān lā, ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄢ ㄌㄚ, ] Ramallah, #45,023 [Add to Longdo]
斋月[Zhāi yuè, ㄓㄞ ㄩㄝˋ, / ] Ramadan (Muslim month of fasting), #68,751 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program [Add to Longdo]
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer [Add to Longdo]
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
あらまし[あらまし, aramashi] abstract [Add to Longdo]
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rama
   n 1: avatar of Vishnu whose name is synonymous with God; any of
      three incarnations: Ramachandra or Parashurama or Balarama;
      "in Hindu folklore Rama is the epitome of chivalry and
      courage and obedience to sacred law"

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 rama
   bough; branch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top