Search result for

quin

(112 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quin-, *quin*
English-Thai: Longdo Dictionary
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quint[N] ไพ่ที่เรียงลำดับกัน 5 ใบ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. quintuplet
quint[N] แฝด 5, See also: ฝาแฝด 5 คน
quince[N] ผลไม้ขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม ใช้ทำแยม
quince[N] ต้นไม้ขนาดเล็กที่ให้ผลเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม
quinsy[N] โรคต่อมทอนซิลอักเสบ, Syn. tonsillitis
quinary[ADJ] ที่จัดไว้ 5 จำนวน, See also: ประกอบด้วย 5 จำนวน, ซึ่งประกอบด้วย 5 กลีบ
quinary[ADJ] ที่ 5, See also: เป็นลำดับที่ 5
quinary[N] จำนวน 5
quinate[ADJ] ที่จัดเป็นกลุ่มละห้า
quinine[N] สารอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่งจากเปลือกต้น cinchona

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quince(ควินซฺ) n. ผลไม้ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
quinine(ควินีน',ไคว'ไนนฺ) n. ยารสขม/ใช้รักษาโรคมาลาเรีย, Syn. quinina
quinqu(e) - Pref. ห้า
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
quintet(ควิน'เทท) n. กลุ่ม5คนหรือ5สิ่ง, Syn. quintette
quintuple(ควินทู'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) 5เท่า,5ส่วน
quintuplet(ควินทัพ'ลิท,-ทู'พลิท) n. กลุ่มที่มี5คน (อัน,ชิ้น...)
algonquin(แอลกอง' คิน. -ควิน) n., (pl. -quins) อินเดียแดงที่พูดภาษา Algonquin
asquint(แอสควินทฺ') adv.,adj. ตาเข,มีเล่ห์กระเทห์, Syn. askance, slyly,dubiously)
chloroquineยาแก้มาลาเรียและโรคบิดมีตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
quinine(n) ยาควินิน
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
quintet(n) การเล่นดนตรีร่วมกัน 5 คน
quintette(n) การเล่นดนตรีร่วมกัน 5 คน
quintuple(adj) มีห้าส่วน,ห้าเท่า
quintuplet(n) เด็กแฝดห้าคน
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quinary scaleมาตราฐานห้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quincuncialควินคันเชียล [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quindecagon; pentadecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quinquefoliateมีห้าใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquenerved-เส้นใบห้าเส้น [ใบประกอบแบบนิ้วมือ] [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquennial age groupกลุ่มอายุห้าปี [ดู five-year age group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquennial death probabilityโอกาสตายในช่วงห้าปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquevalent; pentavalent-เวเลนซีห้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quinsy; abscess, peritonsillarฝีรอบทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quintain; quintetบทห้าบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quinoneควิโนน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quinoa (n ) เมล็ดควินหวา (พืชตระกูลข้าวของชาวอินคาเป็นเมล็ดพืชประเภทข้าวชนิดหนึ่ง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Zachary Quinto, otherwise known as Sylar.ผม แซคคารี ควินโต้ หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม ไซล่าร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Schubert's "The Trout" Quintet, I knew that...ชูเบิร์ท "The Trout" Quintet ผมทราบ.. Beethoven Virus (2008)
Tim, Quinn here.ทิม นี่ควิน The Bank Job (2008)
Madam Secretary, General Quinn needs to see you in the briefing room.ท่านรัฐมนตรี นายพลควิน ขอพบท่านในห้องประชุม The Day the Earth Stood Still (2008)
I wanted a Quinella for captain Brody and mister Hooper in the first race.ผมต้องการแทงควบสลับ กัปตันโบรดี้ และมิสเตอร์ฮูเปอร์ ในการแข่งเที่ยวแรก เอ่อ.. Blow Out (2008)
Quinn.ควินน์. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Oh. Quinn's good.โอ้.ควินน์ เยี่ยม. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Yes, Quinn.นี้,ควินน์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
John Quinn.จอห์น ควินน์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
His name is John Quinn.เขาชื่อ จอห์น ควินน์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
John Quinn, Black Ops combat vet.จอห์น ควินน์ อดีตหน่วยจู่โจม Black Ops Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
His name is John Quinn.เขาชื่อ จอห์น ควิน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควินิน[N] quinine, Example: สารที่มีพิษต่อเซลล์ขนรับเสียงในอวัยวะรูปหอยโข่งเดิมที่พบคือยาควินินที่ใช้รักษาโรคมาล, Thai definition: ยาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารประกอบประเภทแอลคาลอยด์ เป็นยาแก้ไข้ที่กลั่นมาจากต้นชิงโคนา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าน[v.] (ān) EN: read   FR: lire ; bouquiner (fam.)
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
เบญจ-[pref. (adj.)] (benja-) EN: five ; fifth ; penta-   FR: quintuple
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy   FR: baldaquin [m]
ฉลาม [n.] (chalām) EN: shark   FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo khanāt yak) EN: Great White Shark   FR: grand requin blanc [m]
แฝดห้า[n.] (faēt-hā) FR: quintuplés [mpl] ; quintuplées [fpl]
5 เท้า[X] (hā thāo) EN: quintuple   
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIN    K W IH1 N
QUINN    K W IH1 N
QUINT    K W IH1 N T
QUINE    K W AY1 N
QUINA    K W IY1 N AH0
QUINCE    K W IH1 N S
QUINBY    K W IH1 N B IY0
QUINCY    K W IH1 N S IY0
QUINTA    K W IH1 N T AH0
QUINON    K W IH1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quin    (n) (k w i1 n)
Quina    (n) (k ii1 n @)
quins    (n) (k w i1 n z)
quince    (n) (k w i1 n s)
quinsy    (n) (k w i1 n z ii)
quinces    (n) (k w i1 n s i z)
quinine    (n) (k w i1 n ii1 n)
quintal    (n) (k w i1 n t l)
quintet    (n) (k w i1 n t e1 t)
quintals    (n) (k w i1 n t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奎宁[kuí níng, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] quinine, #88,210 [Add to Longdo]
喹啉[kuí lín, ㄎㄨㄟˊ ㄌㄧㄣˊ, ] quinoline C6H4(CH)3N (pharmacology), #108,524 [Add to Longdo]
金鸡纳霜[jīn jī nà shuāng, ㄐㄧㄣ ㄐㄧ ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ, / ] quinine powder, #228,762 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] quince, #434,443 [Add to Longdo]
喹諾酮[kuí nuò tóng, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ, ] quinolone (a hydroxylated quinoline, inhibiting the replication of bacterial DNA) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quinärcode {m} (binärer Zahlencode aus 5 Bits)quinary code [Add to Longdo]
Quinärzahl {f} (Zahlensystem auf der Basis 5)quinary number [Add to Longdo]
Quinte {f} [mus.] | Quinten {pl}fifth; quint | quints [Add to Longdo]
Quintessenz {f}quintessence [Add to Longdo]
Quintessenz {f}; wesentlicher Punktessential point [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quinze(numéro) สิบห้า, 15

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
アメリカ人参[アメリカにんじん, amerika ninjin] (n) American ginseng (Panax quinquefolius) [Add to Longdo]
アルゴンキン族[アルゴンキンぞく, arugonkin zoku] (n) Algonquin (nation) [Add to Longdo]
アルルカン[, arurukan] (n) arlequin (fre [Add to Longdo]
アントラキノン[, antorakinon] (n) anthraquinone [Add to Longdo]
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quin \Quin\, n. (Zool.)
   A European scallop ({Pecten opercularis}), used as food.
   [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quin
   n 1: one of five children born at the same time from the same
      pregnancy [syn: {quintuplet}, {quint}, {quin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top