ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petulant

P EH1 CH AH0 L AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petulant-, *petulant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petulant(adj) เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, ฉุนเฉียวง่าย, ใช้อารมณ์, Syn. fretful, pettish, touchy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petulant(เพช'ชะเลินทฺ) adj. เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด, Syn. fretful, peevish

English-Thai: Nontri Dictionary
petulant(adj) หงุดหงิด, ใจน้อย, ขี้งอน, เจ้าอารมณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not going to act like a petulant child.ผมไม่อยากที่จะทำเหมือนเป็นเด็กน้อย Love Actually (2003)
You petulant sock puppet!แม่หุ่นเชิดเจ้าอารมณ์ Art Isn't Easy (2007)
Lucifer was a petulant child with daddy issues.เขาพานายกลับมา The Man Who Would Be King (2011)
Keep your petulant mouth shut.เพราะฉะนั้นจงหุบปากซะ Would You Rather (2012)
He's become petulant and angry.เขากลายเป็นคนที่เจ้าอารมณ์และฉุนเฉียว Power (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะบึงตะบอน(adj) peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ขี้งอน(adj) peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai Definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
กระเง้ากระงอด(adv) peevishly, See also: petulantly, irritably, snappishly, Syn. เง้างอด, กะบึงกะบอน, Example: ลูกสาวพูดกับแม่อย่างกระเง้ากระงอดเมื่อไม่ได้มีของฝากตน, Thai Definition: เง้าๆ งอดๆ, กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[khī-ngøn] (adj) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious
กระเง้ากระงอด[kra-ngāo kra-ngøt] (adj) EN: petulant ; crabby
งอน[ngøn] (adj) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché
ป่อง ๆ[pǿng-pǿng] (adj) EN: piqued ; petulant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PETULANT P EH1 CH AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petulant (j) pˈɛtjulənt (p e1 t y u l @ n t)
petulantly (a) pˈɛtjuləntliː (p e1 t y u l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv, vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petulant \Pet"u*lant\, a. [L. petulans, -antis, prop., making
   slight attacks upon, from a lost dim. of petere to fall upon,
   to attack: cf. F. p['e]tulant. See {Petition}.]
   1. Forward; pert; insolent; wanton. [Obs.] --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. Capriciously fretful; characterized by ill-natured
    freakishness; irritable. "Petulant moods." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Irritable; ill-humored; peevish; cross; fretful;
     querulous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petulant
   adj 1: easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious
       young man"; "not the least nettlesome of his countrymen"
       [syn: {cranky}, {fractious}, {irritable}, {nettlesome},
       {peevish}, {peckish}, {pettish}, {petulant}, {scratchy},
       {testy}, {tetchy}, {techy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top