ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*petulant*

P EH1 CH AH0 L AH0 N T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: petulant, -petulant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petulant[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, ฉุนเฉียวง่าย, ใช้อารมณ์, Syn. fretful, pettish, touchy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petulant(เพช'ชะเลินทฺ) adj. เจ้าอารมณ์,โกรธง่าย,ใช้อารมณ์,งอน,กระเง้ากระงอด, Syn. fretful,peevish

English-Thai: Nontri Dictionary
petulant(adj) หงุดหงิด,ใจน้อย,ขี้งอน,เจ้าอารมณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not going to act like a petulant child.ผมไม่อยากที่จะทำเหมือนเป็นเด็กน้อย Love Actually (2003)
You petulant sock puppet!แม่หุ่นเชิดเจ้าอารมณ์ Art Isn't Easy (2007)
Petulant. Dangerous. Afraid.เจ้าอารมณ์ อันตราย น่ากลัว Scratches (2009)
Don't be petulant. It's ugly.อย่ามาหงุดหงิดมันน่าเกลียด Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
He also thinks you're a petulant, whiny, spoiled brat, just like I was, and that's gonna kill your career,แล้วก็ยังว่าเธอขี้โมโห จู้จี้ขี้บ่น เป็นเด็กนิสัยเสีย เหมือนอย่างที่ฉันเคยเป็น และนั่นจะทำให้อาชีพเธอไม่ก้าวหน้า Chromolume No. 7 (2010)
Lucifer was a petulant child with daddy issues.เขาพานายกลับมา The Man Who Would Be King (2011)
Now, now, now, Bo, don't be so petulant.ที่นี้ โบ อย่าโมโหนักสิ Scream a Little Dream (2011)
Keep your petulant mouth shut.เพราะฉะนั้นจงหุบปากซะ Would You Rather (2012)
It's... it's petulant.นี่มัน นี่มันหัวรุนแรงชัดๆ Apéritif (2013)
He's become petulant and angry.เขากลายเป็นคนที่เจ้าอารมณ์และฉุนเฉียว Power (2013)
It's a rat hole. But once your dad comes to his senses and stops being petulant, - He'll come home.Aber wenn euer Dad wieder klar kommt und aufhört, petulant zu sein Sweetheart, I Have to Confess (2006)
- What's petulant?Was bedeutet "petulant"? Sweetheart, I Have to Confess (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
งอแง[V] be petulant, See also: be peevish, be irritable, be tempered, Syn. ขี้แย, ขี้อ้อน, โยเย, Example: น้องเล็กก็งอแงไปตามประสาเด็กๆ นั่นแหล่ะ อย่าตามใจมากนักเดี๋ยวจะเสียเด็ก
กระเง้ากระงอด[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, be snappish, Example: อย่ากระเง้ากระงอดให้มากนักเดียวเพื่อนๆ จะเบื่อเธอ
กระเง้ากระงอด[ADV] peevishly, See also: petulantly, irritably, snappishly, Syn. เง้างอด, กะบึงกะบอน, Example: ลูกสาวพูดกับแม่อย่างกระเง้ากระงอดเมื่อไม่ได้มีของฝากตน, Thai definition: เง้าๆ งอดๆ, กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
กระเง้ากระงอด[adj.] (kra-ngāo kra-ngøt) EN: petulant ; crabby   
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché
ป่อง ๆ[adj.] (pǿng-pǿng) EN: piqued ; petulant   

CMU English Pronouncing Dictionary
PETULANT P EH1 CH AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petulant (j) pˈɛtjulənt (p e1 t y u l @ n t)
petulantly (a) pˈɛtjuləntliː (p e1 t y u l @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt {adv}petulantly [Add to Longdo]
verdrießlich; gereizt; bockig {adj}petulant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petulant \Pet"u*lant\, a. [L. petulans, -antis, prop., making
   slight attacks upon, from a lost dim. of petere to fall upon,
   to attack: cf. F. p['e]tulant. See {Petition}.]
   1. Forward; pert; insolent; wanton. [Obs.] --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. Capriciously fretful; characterized by ill-natured
    freakishness; irritable. "Petulant moods." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Irritable; ill-humored; peevish; cross; fretful;
     querulous.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top