ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

churlish

CH ER1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -churlish-, *churlish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churlish(adj) หยาบคาย, Syn. rude, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก, หยาบคาย, อารมณ์ร้าย, ขี้เหนียว, เอาใจยาก, จัดการยาก, ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish

English-Thai: Nontri Dictionary
churlish(adj) หน้างอ, อารมณ์ร้าย, หยาบคาย, คล้ายคนบ้านนอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, well, under the circumstances, it seems a little churlish not to meet the woman responsibleครับ ภายใต้พฤติการณ์แล้ว มันเหมือนกับการหยาบคายนะครับ ถ้าเราจะไม่ยอมพบกับผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุ Letters to Juliet (2010)
Careful, the churlish fellow we spied before could still be here, and he may or may not be armed.ระวังด้วย สหายผู้หยาบคาย เราเคยสืบมาก่อน เขาอาจยังอยู่ที่นี่และเขาอาจจะหรือไม่ก็คงเตรียมอาวุธแล้ว Neighborhood Watch (2012)
Well, it would be churlish to refuse.อืม ให้ผมเดา เอาความลับไปขาย The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉ่งฉ่าง(adj) blunt, See also: churlish, rude, unmannerly, Syn. เปิดเผย, Example: เธอเป็นคนนิสัยโฉ่งฉ่างอย่างนี้เอง มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[khī-ngøn] (adj) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHURLISH CH ER1 L IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churlish (j) tʃˈɜːʳlɪʃ (ch @@1 l i sh)
churlishly (a) tʃˈɜːʳlɪʃliː (ch @@1 l i sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churlish \Churl"ish\, a.
   1. Like a churl; rude; cross-grained; ungracious; surly;
    illiberal; niggardly. "Churlish benefits." --Ld. Burleigh.
    [1913 Webster]
 
       Half mankind maintain a churlish strife. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting pliancy; unmanageable; unyielding; not easily
    wrought; as, a churlish soil; the churlish and intractable
    nature of some minerals. --Boyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 churlish
   adj 1: rude and boorish
   2: having a bad disposition; surly; "churlish as a bear"-
     Shakespeare

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top