ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entertainer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertainer-, *entertainer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertainer(n) ผู้ให้ความบันเทิง, Syn. performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainern. นักร้อง, ตัวตลก, ผู้แสดง, ผู้ทำให้เพลิดเพลิน, ผู้ต้อนรับแขก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, you remember these entertainers fight over the best spots, right?งั้นคุณจำนักแสดงจำอวด พวกนั้นได้ใช่ไหม ที่ทะเลาะกันเพื่อแย่งชิง พื้นที่โชว์ดีที่สุด? The Bones That Weren't (2010)
An entertainer is an unhappy career, making other people happy.อยู่ในวงการบันเทิงเป็นอาชีพที่ไม่มีความสุข แต่ทำความสุขให้คนอื่น Episode #1.10 (2010)
Not as an entertainer in front of the cameras.ไม่ใช่การแสดงต่อหน้ากล้อง Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainerHe is not so much a teacher as an entertainer.
entertainerHe made good as an entertainer.
entertainerThe man whose work it is to amuse people who attend a show is an entertainer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิคม(n) receptionist, See also: entertainer, hostess, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: หล่อนได้รับหน้าที่เป็นปฏิคม, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [ m ] ; bouffon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
entertainer
entertainer
entertainers
entertainers
entertainer's
entertainer's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertainer
entertainers

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
番付(P);番附;番付け(io)[ばんづけ, banduke] (n) ranking of entertainers, sumo wrestlers, etc.; (P) #10,596 [Add to Longdo]
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer #17,230 [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
エンターテイナー[enta-teina-] (n) entertainer [Add to Longdo]
ブロマイド[buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P) [Add to Longdo]
プロマイド[puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
演芸人[えんげいじん, engeijin] (n) entertainer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertainer \En`ter*tain"er\, n.
   1. One who entertains; a host.
    [1913 Webster]
 
   2. one who amuses people, such as a singer, dancer, comedian,
    magician, etc., especially one who does so as a
    profession.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertainer
   n 1: a person who tries to please or amuse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top