ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paralyz

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paralyz-, *paralyz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paralyze[VT] ทำให้เป็นอัมพาต (ทางการแพทย์), Syn. deaden, desensitize, anesthetize
paralyze[VT] ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ (เพราะตกตะลึง), Syn. freeze, benumb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paralyze(แพ'ระไลซ) v. เป็นอัมพาต,ทำให้อัมพาต

English-Thai: Nontri Dictionary
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย,ทำให้เป็นอัมพาต,ทำให้อ่อนเปลี้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralyzant; paralysant๑. -ทำให้เป็นอัมพาต๒. สารทำให้เป็นอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralyze; paralyse๑. ทำให้เป็นอัมพาต๒. ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paralyzed (vt) ไม่เคลื่อนไหว,เป็นอัมพาต (participle)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paralyzA massive flood paralyzed the local transportation network.
paralyzHe is paralyzed down one side.
paralyzHe was paralyzed by fear.
paralyzHe was paralyzed in the face of danger.
paralyzHe was paralyzed with terror.
paralyzShe is paralyzed in both legs.
paralyzThe child was paralyzed with fear.
paralyzThe general strike paralyzed the whole country.
paralyzThe massive flood paralyzed the local transportation network.
paralyzThe news paralyzed him.
paralyzThe traffic was paralyzed by the snowstorm.
paralyzToo much alcohol paralyzes our perceptive powers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALYZE P EH1 R AH0 L AY2 Z
PARALYZED P EH1 R AH0 L AY2 Z D
PARALYZES P EH1 R AH0 L AY2 Z IH0 Z
PARALYZING P EH1 R AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paralyze (v) pˈærəlaɪz (p a1 r @ l ai z)
paralyzed (v) pˈærəlaɪzd (p a1 r @ l ai z d)
paralyzes (v) pˈærəlaɪzɪz (p a1 r @ l ai z i z)
paralyzing (v) pˈærəlaɪzɪŋ (p a1 r @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] paralyzed, #14,434 [Add to Longdo]
瘫子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] paralyzed person, #110,087 [Add to Longdo]
使麻痹[shǐ má bì, ㄕˇ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 使 / 使] paralyze [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top