Search result for

miserably

(27 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miserably-, *miserably*, miserab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miserably[ADV] อย่างทุกข์ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, well, you failed miserably.- โอ้ดีคุณล้มเหลวเข็ญใจ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Miserably. Painfully.ช้าๆ ทรมาน อย่างเจ็บปวด James and the Giant Peach (1996)
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
I thought it would make me miserably homesick.I thought it would make me miserably homesick. Anna and the King (1999)
She tried, and failed miserably.แม่เธอไม่ได้สอนให้พูดขอบคุณเหรอ? Transporter 2 (2005)
The eighth, who was adopted away. You know why the bitchy queen died so miserably?แล้วรู้มั้ยว่าทำไมราชินีชั่วร้าย ถึงตายอย่างประหลาด? Sad Movie (2005)
If you're trying to turn me on, you just failed miserably.ถ้าคุณพยายามจะปลุกอารมณ์ผม คุณเพิ่งทำพลาดไป A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30,000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30,000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
From the moment you told me what Andrew had done and what Sam was threatening to do, I saw this as a test, and I hoped worth all my heart that you would pass it, but you have failed miserably.ตอนที่คุณบอกผมว่าแอนดรูทำอะไรลงไป และแซมข่มขู่คุณให้ทำอะไร ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นบททดสอบ และผมหวังจากใจจริงว่าคุณจะสอบผ่าน I Guess This Is Goodbye (2010)
What I am having trouble with... is how a thousand men could have failed so miserably against twenty.ที่ข้าไม่เข้าใจคือ คนนับพัน พ่ายแพ้ให้กับคนไม่ถึง 20 Ironclad (2011)
But in life? first great test I failed miserably.แต่ในตอนนั้น เทสต์ครั้งแรก ฉันก็ทำไม่ได้เลย Paradise Kiss (2011)
We tried to create a new world for our relationship to exist in, but we failed miserably.เราพยายามจะสร้างโลกใบใหม่ ที่ๆเหมาะกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ แต่เราก็พลาดอย่างน่าเศร้าใจ Salon of the Dead (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ญใจ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, ทุกข์, Example: ชาวเขาในปัจจุบันไม่ยากเย็นเข็ญใจเหมือนสมัยก่อน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
เข็ญ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. เข็ญใจ, ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, Example: แม้เธอลำบากยากเข็ญอย่างไรเธอก็อดทน เพื่อลูกน้อยทั้ง 3 คน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
อนาถ[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, pitiably, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผู้ใหญ่บ้านถูกมือปืนยิงจนเสียชีวิตอย่างอนาถ, Notes: (บาลี)
อนาถา[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, Syn. น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ, Example: เธอต้องหลบหนีไปทำแท้งอย่างอนาถา
อย่างลำบาก[ADV] difficulty, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก
อย่างลำบาก[ADV] difficultly, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   

CMU English Pronouncing Dictionary
MISERABLY    M IH1 Z ER0 AH0 B L IY0
MISERABLY    M IH1 Z R AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miserably    (a) (m i1 z r @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可哀[kě āi, ㄎㄜˇ ㄞ, ] miserably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miserably \Mis"er*a*bly\, adv.
   In a miserable; unhappily; calamitously; wretchedly; meanly.
   [1913 Webster]
 
      They were miserably entertained.     --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
      The fifth was miserably stabbed to death. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miserably
   adv 1: in a miserable manner; "I bit my lip miserably and
       nodded"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top