Search result for

metal

(163 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metal-, *metal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metal[N] โลหะ, See also: โลหะผสม, สารผสมที่มีโลหะ, Syn. ore
metal[N] ธาตุโลหะ (ทางเคมี) (สัญลักษณ์ย่อคือ M)
metal[N] เพลงแนวเฮฟวี่เมทัล
metal[VT] ปกคลุมด้วยโลหะ, See also: ใส่โลหะ
metal[ADJ] ซึ่งทำด้วยโลหะ, See also: ซึ่งทำมาจากโลหะ
metalled[ADJ] ซึ่งทำด้วยกรวดหรือหินก้อนเล็กๆ
metallic[ADJ] เกี่ยวกับโลหะ, See also: ซึ่งประกอบด้วยโลหะ, ทำด้วยโลหะหรือเหล็ก, Syn. ory, iron, leaden
metalware[N] เครื่องใช้ประเภทโลหะ, Syn. hardware
metalwork[N] การทำเครื่องใช้โลหะ, See also: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ, Syn. blacksmith
metallurgy[N] วิธีการแยกโลหะออกจากแร่, Syn. engineering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metal(เมท'เทิล) n. โลหะ
metalist(เมท'ทะลิสท) n. ช่างโลหะ
metalled(เมท'เทิลดฺ) adj. (ถนน) โรยหิน
metallic(มะแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยโลหะ,เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของโลหะ
metallo-Pref. "โลหะ"
metallurgy(เมท'ทะเลอจี) n. เทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ของการทำโลหะผสม
metalsmith(เมท'เทิลสมิธ) n. ช่างโลหะ
metalware(เมท'เทิลแวร์) n. เครื่องโลหะ
metalworking(เมท'เทิลเวิร์คคิง) n. การทำหรือเทคนิคการทำเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
alkali metal(Chem.) n. กลุ่มของโลหะที่มีวาเลนซี่เดียว ได้แก่ potassium, sodium, lithium, rubidium, cesium, francium

English-Thai: Nontri Dictionary
metal(adj) ทำด้วยโลหะ
metal(n) โลหะ,โลหะผสม,หินโรยถนน
metallic(adj) เหมือนโลหะ,ประกอบด้วยโลหะ
metallurgy(n) โลหกรรม
nonmetallic(adj) ไม่ใช่โลหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metal active-gas welding; MAG weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal base dentureฟันปลอมฐานโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal base; metal saddleฐานโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal framework; framework; metal skeletonโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal graphicภาพพิมพ์โลหะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal inert-gas welding; MIG weldingการเชื่อมมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal recovery; deposition efficiencyประสิทธิภาพการเติม, ประสิทธิภาพการพอกพูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal run-outโลหะไหลหนี [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal saddle; metal baseฐานโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal skeleton; framework; metal frameworkโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
metalโลหะ, ธาตุที่มีสมบัติต่าง ๆ คือ ผิวเป็นมันวาว ตีแผ่หรือดึงเป็นเส้นลวดได้ มีความถ่วง จำเพาะสูง นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองแดง โพแทสเซียม เหล็ก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metal Barsแผ่นโลหะหนาๆ [การแพทย์]
Metal Baseฐานโลหะ [การแพทย์]
Metal castingsการหล่อโลหะ [TU Subject Heading]
Metal catalystตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metal Cloth, Wovenโลหะทอเป็นแผ่น [การแพทย์]
Metal coatingการชุบเคลือบผิวโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metal coatingการเคลือบด้วยโลหะ [TU Subject Heading]
Metal Coatingการฉาบผิวตัวอย่างด้วยโมเลกุลของธาตุหนัก [การแพทย์]
Metal complexesโลหะเชิงซ้อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
metal forming machine (n ) เครื่องรีดเหล็ก หรือ เครื่องรีดโลหะ
Metalheads[me-tal-head-z] (people ) ชาวร็อก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I understand. metal clatters] Hey.ผมเข้าใจครับ เฮ้ Dead Space: Downfall (2008)
The metal from the gun is ruining the image.โลหะจากปืนทำให้ภาพเสีย Last Resort (2008)
That is the thermic lance. It cuts through concrete and metal.นั่นคือเครื่องตัดโลหะ ไว้ใช้ตัดคอนกรีตกับโลหะ The Bank Job (2008)
It's a small piece of metal.มีเศษเหล็กฝังอยู่.. Babylon A.D. (2008)
If it's still magnetic, the metal in this gunpowder should point the way.ถ้ามันยังเป็นแม่เหล็กอยู่ เหล็กในดินปืน จะช่วยเราชี้ทาง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He can outrun speeding missiles, and burn through solid metal with his heat vision.เขาวิ่งเร็วราวกับสายลม และสาดแสงแผดเผา \ เหล็กให้หลอมละลายด้วยนัยตาคู่นั่น Bolt (2008)
We just towed crippled ships. Scraps of metal, really.เราแค่พาเรือเก่าๆเข้าไป ซึ่งจริงๆดูเหมือนเศษโลหะมากกว่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No. We need better metal.ไม่ เราต้องการโลหะดีกว่านี้ Outlander (2008)
Just get the metal and make the swords!ไปเอาโลหะและไปทำดาบ Outlander (2008)
What kind of metal is this? .เป็นโลหะแบบไหนกันนี่? Outlander (2008)
Me and me friends fly, fly in great metal bird.พวก นี่เป็นที่ของเรา แผนดักนักท่องเที่ยว ลงมือได้ -ฉันชอบแผนนี้จัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
There'll be three groups. Group Alpha will do sheet metal fabrication.แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มอัลฟา ทำผืนทอโลหะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metalAcid acts on metals.
metalAcid acts on things which contain metal.
metalAcid eats into metal.
metalAcid reacts with metals.
metalAcids act on many things including metals.
metalAcids act on metals.
metalBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
metalCopper and silver are both metals.
metalCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
metalGold is more precious than any other metal.
metalHey, rust is eating away the metal.
metalIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างโลหะ[N] metalworker
กึ่งโลหะ[ADJ] metalloid, Syn. เมทัลลอยด์, Example: ซังข้าวโพดเป็นวัสดุที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้ากึ่งโลหะ, Thai definition: ที่มีส่วนผสมของโลหะ
โลหะ[N] metal, Ant. อโลหะ
โลหะ[N] metal, Example: วัสดุที่นำมาสร้างงานประ ติมากรรม มีทั้งปูนปั้นและโลหะต่างๆ ที่มีค่าจนถึงทองคำบริสุทธิ์, Thai definition: ธาตุที่ถลุงจากแร่แล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มโหระทึก[N] metal drum used in state ceremonies, See also: ceremonial kettledrum, Example: เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร มโหระทึก และดุริยางค์, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กลองโลหะชนิดหนึ่งของชนชาติที่อยู่ตอนใต้ประเทศจีน ใช้ตีเป็นสัญญาณและประโคม
เนื้อโลหะ[N] metal, Example: พระพุทธชินสีห์เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะประทับนั่งปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 5 ศอก 7 นิ้ว, Thai definition: เนื้อวัตถุที่ได้จากการถลุงแร่เช่น เหล็ก, ทองคำ, ทองแดง
โลหะปราสาท[N] metallic castle, Thai definition: ชื่อปราสาท ซึ่งพระจ้าอภัยทุฏฐคามินี ครองราชย์ในลังกา เมื่อ พ.ศ. 442-486 สร้างไว้อย่างวิจิตร
โลหะหนัก[N] metal, Example: ในหลายพื้นที่พบพิษจากโลหะหนัก ซึ่งมีผลต่อสติปัญญาและการเติบโตของเด็ก, Thai definition: ธาตุซึ่งมีสมบัติสำคัญคือ เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดี มีขีดหลอมเหลวสูง ขัดให้เป็นเงาได้
วิศวกรรมโลหการ[N] metallurgical engineering, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
ตาไก่[N] eyelet, See also: metallic eyelets, Ant. ตางัว, Example: ปู่กำลังสาธิตการทำตาไก่ที่หนังวัวให้หลานๆ ดู, Count unit: รู, Thai definition: โลหะที่ทำเป็นรูใช้เลี่ยมรูผ้าหรือรูหนัง เพื่อกันช่องสึก, ขนาดเล็ก เรียกว่า ตาไก่, ขนาดใหญ่ เรียกว่า ตางัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโลหะ[n.] (alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: metal made in heart shaped form   
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างโลหะ[n.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith   FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ดิ้น[n.] (din) EN: braid ; metallic thread ; tinsel   
ดินส้ม[n.] (dinsom) EN: abrasive for metals   
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
กึ่งโลหะ[n.] (keung-lōha) EN: metalloid   FR: métalloïde [m]
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
METAL    M EH1 T AH0 L
METALL    M EH1 T AO1 L
METALS    M EH1 T AH0 L Z
METALS'    M EH1 T AH0 L Z
METALLO    M EH0 T AA1 L OW0
METAL'S    M EH1 T AH0 L Z
METALLIC    M AH0 T AE1 L IH0 K
METALLATZ    M EH1 T AE1 L AH0 T S
METALWORK    M EH1 T AH0 L W ER2 K
METALLICA    M AH0 T AE1 L IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metal    (v) (m e1 t l)
metals    (v) (m e1 t l z)
metalled    (v) (m e1 t l d)
metallic    (j) (m i1 t a1 l i k)
metalling    (v) (m e1 t @ l i ng)
metalwork    (n) (m e1 t l w @@ k)
metallurgy    (n) (m i1 t a1 l @ jh ii)
metalworks    (n) (m e1 t l w @@ k s)
metalworker    (n) (m e1 t l w @@ k @ r)
metallurgist    (n) (m i1 t a1 l @ jh i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschlag {m}metal fittings; iron mounting [Add to Longdo]
Blecheinlage {f}metal insert [Add to Longdo]
Blechunterlage {f}metal support [Add to Longdo]
Metall {n} | Metalle {pl}metal | metals [Add to Longdo]
Metallarbeit {f}metalwork [Add to Longdo]
Metallarbeiter {m}; Metallarbeiterin {f}; Schlosser {m}; Schlosserin {f}metal worker; metalworker [Add to Longdo]
Metallbau {m}shopwindow construction [Add to Longdo]
Metallbearbeitung {f}metalworking [Add to Longdo]
Metallbeschichtung {f}; Metallisierung {f}metallization [Add to Longdo]
Metalldetektor {m}metal detector [Add to Longdo]
Metalllegierung {f}; Metallegierung {f} [alt] | Metalllegierungen {pl}; Metallegierungen {pl} [alt](metal) alloy | alloys [Add to Longdo]
Metallfaden {m}metal thread [Add to Longdo]
Metallindustrie {f} | Metallindustrien {pl}metal industry | metal industries [Add to Longdo]
Metallographie {f}metallography [Add to Longdo]
Metallrohr {n} | flexibles Metallrohrmetal tube | flexible metal tube [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アルカリ金属[アルカリきんぞく, arukari kinzoku] (n) alkali metal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五金[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, ] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡 [Add to Longdo]
元语言学意识[yuán yǔ yán xué yì shí, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] metalinguistic awareness [Add to Longdo]
元语言能力[yuán yǔ yán néng lì, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] metalinguistic ability [Add to Longdo]
冶金[yě jīn, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄣ, ] metallurgy [Add to Longdo]
冶金学[yě jīn xué, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] metallurgy [Add to Longdo]
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, ] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] metallic reed; spring of lock [Add to Longdo]
薄板[báo bǎn, ㄅㄠˊ ㄅㄢˇ, ] metal sheet; lamina [Add to Longdo]
金属[jīn shǔ, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metal [Add to Longdo]
金属板[jīn shǔ bǎn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄢˇ, / ] metal plate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
メタライズ[めたらいず, metaraizu] metalize (vs) [Add to Longdo]
メタリックコネクション[めたりっくこねくしょん, metarikkukonekushon] metallic connection [Add to Longdo]
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
金属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metal \Met"al\ (? or ?; 277), n. [F. m['e]tal, L. metallum
   metal, mine, Gr. ? mine; cf. Gr. ? to search after. Cf.
   {Mettle}, {Medal}.]
   1. (Chem.) An elementary substance, as sodium, calcium, or
    copper, whose oxide or hydroxide has basic rather than
    acid properties, as contrasted with the nonmetals, or
    metalloids. No sharp line can be drawn between the metals
    and nonmetals, and certain elements partake of both acid
    and basic qualities, as chromium, manganese, bismuth, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Popularly, the name is applied to certain hard, fusible
      metals, as gold, silver, copper, iron, tin, lead, zinc,
      nickel, etc., and also to the mixed metals, or metallic
      alloys, as brass, bronze, steel, bell metal, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. Ore from which a metal is derived; -- so called by miners.
    --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. A mine from which ores are taken. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Slaves . . . and persons condemned to metals. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. The substance of which anything is made; material; hence,
    constitutional disposition; character; temper.
    [1913 Webster]
 
       Not till God make men of some other metal than
       earth.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Courage; spirit; mettle. See {Mettle}. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: The allusion is to the temper of the metal of a sword
      blade. --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   6. The broken stone used in macadamizing roads and ballasting
    railroads.
    [1913 Webster]
 
   7. The effective power or caliber of guns carried by a vessel
    of war.
    [1913 Webster]
 
   8. Glass in a state of fusion. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. The rails of a railroad. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Base metal} (Chem.), any one of the metals, as iron, lead,
    etc., which are readily tarnished or oxidized, in contrast
    with the noble metals. In general, a metal of small value,
    as compared with gold or silver.
 
   {Fusible metal} (Metal.), a very fusible alloy, usually
    consisting of bismuth with lead, tin, or cadmium.
 
   {Heavy metals} (Chem.), the metallic elements not included in
    the groups of the alkalies, alkaline earths, or the
    earths; specifically, the heavy metals, as gold, mercury,
    platinum, lead, silver, etc.
 
   {Light metals} (Chem.), the metallic elements of the alkali
    and alkaline earth groups, as sodium, lithium, calcium,
    magnesium, etc.; also, sometimes, the metals of the
    earths, as aluminium.
 
   {Muntz metal}, an alloy for sheathing and other purposes,
    consisting of about sixty per cent of copper, and forty of
    zinc. Sometimes a little lead is added. It is named from
    the inventor.
 
   {Prince's metal} (Old Chem.), an alloy resembling brass,
    consisting of three parts of copper to one of zinc; --
    also called {Prince Rupert's metal}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metal \Met"al\, v. t. [imp. & p. p. {Metaled} (? or ?) or
   {Metalled}; p. pr. & vb. n. {Metaling} or {Metalling}.]
   To cover with metal; as, to metal a ship's bottom; to metal a
   road.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metal
   adj 1: containing or made of or resembling or characteristic of
       a metal; "a metallic compound"; "metallic luster"; "the
       strange metallic note of the meadow lark, suggesting the
       clash of vibrant blades"- Ambrose Bierce [syn:
       {metallic}, {metal(a)}] [ant: {nonmetal}, {nonmetallic}]
   n 1: any of several chemical elements that are usually shiny
      solids that conduct heat or electricity and can be formed
      into sheets etc. [syn: {metallic element}, {metal}]
   2: a mixture containing two or more metallic elements or
     metallic and nonmetallic elements usually fused together or
     dissolving into each other when molten; "brass is an alloy of
     zinc and copper" [syn: {alloy}, {metal}]
   v 1: cover with metal

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 METAL
     Machine Evaluation and Translation Language (Siemens)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 METAL
     Macro Expansion Template Attribute Language (TAL, ZPT, ZOPE)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 metal
   metal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 metal
   metal
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 metal
   metal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top