ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luscious

L AH1 SH IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luscious-, *luscious*, lusciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luscious(adj) ยั่วยวน (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ, Syn. voluptuous
luscious(adj) หอมหวาน, See also: หวานฉ่ำ, Syn. honeyed, sweet, pleasing, tasty, delectable, palatable, Ant. disgusting, unpalatable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luscious(ลัส'เชิส) adj. หอมหวาน, หวานฉ่ำ, รสดี, กลิ่นดี, มีเสน่ห์, ติดอกติดใจ, หวานมากเกินไป, กลิ่นมากเกินไป., See also: lusciousness n. ดูlurk, Syn. voluptuos, delectable

English-Thai: Nontri Dictionary
luscious(adj) อร่อย, รสดี, หวานฉ่ำ, หอมหวาน, มีเสน่ห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, freak boy, I'm gonna make myself a little more luscious for you, OK?นี่ชายเพี้ยน ขอไปดูแลตัวเองให้ฉ่ำชื่น เพื่อคุณซักหน่อย Bringing Down the House (2003)
Against a luscious bit of fudge?ต่อกรกับความหวานนิดหน่อยของฟัจด์? Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The luscious memories of first love.ความทรงจำแสนหวานของรักแรก Innocent Steps (2005)
Are your nostrils aquiver and tingling as well at that delicate, luscious ambrosial smell?ต่อมรับกลิ่นของท่านกำลังสั่นสะท้านไปกับ กลิ่นหอมหวลชวนลิ้มลองนั้นหรือเปล่า Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- ♪ annie got an essay portion ♪ ♪ annie gonna move her luscious fanny ♪ ♪ all day long ♪# แอนนี่มีเรื่ององค์ประกอบเรียงความจะมาบอก # # แล้วแอนนี่จะส่ายสะโพกแสนเย้ายวนของหล่อน # # ทั้งวันทั้งคืน # Investigative Journalism (2010)
Luscious and tasty.หวานเย้ายวน น่าหม่ำ Shrek Forever After (2010)
♪ And the stars above ♪ ...that luscious 8-hour break.#And the stars above# เวลาอันแสนหวานแปดชั่วโมง Do You Really Want to Hurt Me? (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาน(n) sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai Definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: sweet and juicy, succulent, Syn. หวาน, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
ความหวาน[khwām wān] (n) EN: sweetness ; lusciousness
หวาน[wān] (adj) EN: sweet ; sweet-tasting ; sugary ; luscious  FR: doux ; sucré
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable
เย็นฉ่ำ[yencham] (adj) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LUSCIOUS L AH1 SH IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luscious (j) lˈʌʃəs (l uh1 sh @ s)
lusciously (a) lˈʌʃəsliː (l uh1 sh @ s l ii)
lusciousness (n) lˈʌʃəsnəs (l uh1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘美[かんび, kanbi] (adj-na, n) sweet (e.g. fruit, melody, dream); luscious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luscious \Lus"cious\, a. [Prob. for lustious, fr. lusty, or
   perh. a corruption of luxurious. Cf. {Lush}, {Lusty}.]
   [1913 Webster]
   1. Sweet; delicious; very grateful to the taste; toothsome;
    excessively sweet or rich.
    [1913 Webster]
 
       And raisins keep their luscious, native taste.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloying; fulsome.
    [1913 Webster]
 
       He had a tedious, luscious way of talking.
                          --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   3. Gratifying a depraved sense; obscene. [R.] --Steele. --
    {Lus"cious*ly}, adv. -- {Lus"cious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luscious
   adj 1: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
       mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a
       tight dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot},
       {toothsome}, {voluptuous}]
   2: extremely pleasing to the sense of taste [syn: {delectable},
     {delicious}, {luscious}, {pleasant-tasting}, {scrumptious},
     {toothsome}, {yummy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top