ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succulent

S AH1 K Y AH0 L IH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succulent-, *succulent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succulent(adj) หวานฉ่ำ, See also: ชุ่มฉ่ำ, Syn. juicy, luscious, tasty
succulent(adj) มีใบและก้านฉ่ำน้ำ, See also: มีใบและก้านหนาชอุ่ม, Syn. lush
succulent(adj) น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าตื่นเต้น, Syn. exciting, interesting
succulent(n) พืชที่มีใบและก้านฉ่ำน้ำ, See also: พืชที่มีใบและก้านหนาชอุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succulent(ซัค'คิวเลินทฺ) adj. ฉ่ำ, มีน้ำมาก, อุดมสมบูรณ์, บำรุงจิตใจ, (พืช) มีเนื่อเยื่อและมีน้ำมาก., See also: succulence n. succulency n., Syn. moist, juicy, pulpy

English-Thai: Nontri Dictionary
succulent(adj) ฉ่ำ, มีน้ำมาก, อุดมสมบูรณ์, ชุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
succulentอวบน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Succulent plantsพืชอวบน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is like nothing compared to its succulent source, as the gourmets among you will tell you, of course.เทียบไม่ได้กับต้นตออันเย้ายวนของมัน ตามที่เหล่าพ่อครัวทั้งหลายยอมรับหรอก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
But Bobby, Bobby, 'gators are known to have the most succulent meat.เดี๋ยวๆๆบ๊อบบี้, บ๊อบบี้ เขายกให้ไอเข้เป็นสัตว์เนื้อนุ่มที่สุดเลยนะ Transformers (2007)
Do you like succulent chicken oozing with bacon and ranch dressing?นายชอบไก่หวาน ๆ ที่มีน้ำมันเยิ้มๆ กับเบค่อนและน้ำสลัดรึป่าว? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I love succulent chicken.ฉันชอบกินไก่ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
But then with a loving touch produce a succulent fruit, that is just bursting with flavor.แต่เมื่อเราสัมผัสมันด้วยความรัก มันจะให้ผลที่หวานฉ่ำ Lonelyhearts (2011)
A succulent roast you'll make.เอามาอบเนื้อคงจะนุ่มชุ่มลิ้นดี True North (2012)
Well, as Jacinda and I were enjoying our succulent lobsters from Maine, paired with an earthy yet elegant Pinot Noir from Sonoma Valley...คืองี้ จาซินด้ากับผม กับลังอร่อย กับกุ่งมังกรตัวใหญ่จากเมน คู่กับไวน์ The Limey (2012)
No. Succulent something.อะไรสักอย่าง The Lego Batman Movie (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
มันดี[man dī] (x) EN: tasty  FR: savoureux ; succulent
โอชา[ōchā] (adj) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome  FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUCCULENT S AH1 K Y AH0 L IH0 N T
SUCCULENTS S AH1 K Y AH0 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succulent (n) sˈʌkjulənt (s uh1 k y u l @ n t)
succulents (n) sˈʌkjulənts (s uh1 k y u l @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉质根[ròu zhì gēn, ㄖㄡˋ ㄓˋ ㄍㄣ, / ] succulent root (bot.), #151,350 [Add to Longdo]
多汁[duō zhī, ㄉㄨㄛ ㄓ, ] succulent; juicy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge) [Add to Longdo]
多肉植物[たにくしょくぶつ, tanikushokubutsu] (n) succulent plants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succulent \Suc"cu*lent\, a. [L. succulentus, suculentus, fr.
   succus, sucus, juice; perhaps akin to E. suck: cf. F.
   succulent.]
   Full of juice; juicy.
   [1913 Webster]
 
   {Succulent} plants (Bot.), plants which have soft and juicy
    leaves or stems, as the houseleek, the live forever, and
    the species of Mesembryanthemum.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succulent
   adj 1: full of juice; "lush fruits"; "succulent roast beef";
       "succulent plants with thick fleshy leaves" [syn: {lush},
       {succulent}]
   n 1: a plant adapted to arid conditions and characterized by
      fleshy water-storing tissues that act as water reservoirs

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 succulent /sykylɑ̃/ 
  nice; tasty

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top