ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jung

Y UH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jung-, *jung*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jungle(n) ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง, See also: กองระเกะระกะ
jungle(n) ป่าทึบ, See also: ป่า, ดงป่า, Syn. forest, woods
jungle(n) ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
jungle fever(n) ไข้ป่า, See also: ไข้จับสั่น
jungle juice(sl) เหล้าแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า, ป่าทึบ, ดง, ดงดิบ, สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง, ความสับสน, การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย, ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า, ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
jungly(จัง'กลี) adj. คล้ายป่าทึบ

English-Thai: Nontri Dictionary
jungle(n) ป่า, พง, ป่าทึบ
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า, ไข้มาลาเรีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jungle feverไข้ป่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jungceylon(n) ชื่อเมืองภูเก็ตในอดีต, See also: Phuket

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Jung Yun. When you find me faint, call 011-9354-7179ฉันชื่อ จองยุน เมื่อคุณพบว่าฉันหมดสติโปรดติดต่อตามเบอร์นี้ Uninvited (2003)
To: Jung Yun Hwakok district, Hyundai Apartment #205ถึงคุณ จาง ยุนควากอก ตำบล ฮุนได บ้านเลขที่สองศูนย์ห้า Uninvited (2003)
Do you by any chance know a church member named Jung Yun?คุณมีทางติดต่อกับสมาชิกโบสถ์ คนที่ชื่อ จองยุนได้บ้างไหม? Uninvited (2003)
Jung Yunจองยุน Uninvited (2003)
Is the first witness, Miss Jung Yun, here?นี่พยานคนแรกใช่ไหม, คุณ จอง ยุน ทางนี้? Uninvited (2003)
To: Jung Yunถึง จองยุน Uninvited (2003)
Jung Yun, Hyundai Apartment 205-601จอง ยุน, อพาร์ตเมน ฮุนได Uninvited (2003)
Do you know Jung Yun?คุณรู้จักกับ จอง ยุนด้วยเหรอ? Uninvited (2003)
So you met Jung Yun at the defendant's home on that day?คุณพบ จองยุน /Nที่บ้านจำเลยในวันนั้นใช่หรือไม่ Uninvited (2003)
Jung Yun was thereจองยุนอยู่ที่นั่น Uninvited (2003)
Was it Jung Yun?จองยุนหรือ? Uninvited (2003)
Arrival of President Kim Dae Jung in Pyungyangประธานาธิบดี Kim Dae Jung ถึงเปียงยาง Oldboy (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jungBeat a path through the jungle.
jungHe contracted malaria while living in the jungle.
jungHe explored the Amazon jungle.
jungHe ran a great risk in the jungle.
jungHe wrote a book about his adventures in the jungle.
jungIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
jungI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
jungThe expedition passed through the great jungle.
jungThe lion is the king of the jungle.
jungThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
jungThey cut out a path through the jungle.
jungThey cut out a path through thick jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางป่า(n) jungle trail, See also: jungle track, jungle route, jungle path, Syn. ทางเดินป่า, Example: ทางป่าแถวนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีงูชุกชุม
พงไพร(n) forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร(n) forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไข้ป่า(n) malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai Definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
ป่าใหญ่(n) jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
ป่า(n) forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25, 000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai Definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก
ป่าดงพงพี(n) forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, ไพร, ป่า, ดง, Example: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น, Thai Definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ป่าดง(n) forest, See also: jungle, wild, Example: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น, Count Unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai Definition: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
พงพี(n) jungle, See also: forest, woods, Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี, Example: ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
วนาสณฑ์(n) jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [ m ] ; spécialité culinaire de la forêt [ f ]
ดง[dong] (n) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest  FR: forêt [ f ] ; jungle [ f ] ; forêt vierge [ f ]
ดงดึก[dongdeuk] (n, exp) EN: deep forest  FR: forêt profonde [ f ] ; jungle épaisse [ f ]
ไก่ป่า[kai pā] (n, exp) EN: Red Junglefowl  FR: Coq bankiva [ m ] ; Coq sauvage [ m ] ; Coq rouge [ m ]
ไข้ป่า[khaipā] (n) EN: malaria ; jungle fever  FR: malaria [ f ] ; paludisme [ m ] ; fièvre paludéenne [ f ]
แมวป่า[maēopā] (n) EN: Jungle Cat  FR: chat sauvage [ m ]
นกเอี้ยงควาย[nok īeng khwāi] (n, exp) EN: Jungle Myna  FR: Martin forestier [ m ] ; Mainate de jungle [ m ] ; Martin brun [ m ] ; Martin sombre [ m ]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[nok jap malaēng ok sī nāmtān øn] (n, exp) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher  FR: Gobemouche à poitrine brune [ m ] ; Rhinomyias à gorge blanche [ m ] ; Gobemouche olive [ m ]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[nok jap malaēng ok sī neūa] (n, exp) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher  FR: Gobemouche à dos olive [ m ] ; Rhinomyias olive [ m ] ; Gobemouche olive [ m ]
นกจับแมลงอกเทา[nok jap malaēng ok thao] (n, exp) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher  FR: Gobemouche ombré [ m ] ; Rhinomyias à poitrine grise [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUNG Y UH1 NG
JUNGE JH AH1 NG
JUNGLE JH AH1 NG G AH0 L
JUNGIN JH AH1 N G IH0 N
JUNGER JH AH1 NG ER0
JUNG'S Y UH1 NG Z
JUNGELS JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNGERS JH AH1 NG ER0 Z
JUNGMAN JH AH1 NG M AH0 N
JUNGLES JH AH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jungle (n) ʤˈʌŋgl (jh uh1 ng g l)
jungly (j) ʤˈʌŋgliː (jh uh1 ng g l ii)
jungles (n) ʤˈʌŋglz (jh uh1 ng g l z)
junglier (j) ʤˈʌŋglɪəʳr (jh uh1 ng g l i@ r)
jungliest (j) ʤˈʌŋglɪɪst (jh uh1 ng g l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery, #14,946 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] jungle, #291,511 [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] jungle grass; lair, #890,707 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
jungenSee also: junge
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungbrunnen { m }fountain of youth [Add to Longdo]
Jungautor { m }; Jungautorin { f }fledgeling writer; fledgling writer [Add to Longdo]
Junge { m }; Knabe { m }; Bube { m }boy [Add to Longdo]
Junge { m }; Kind { n }youngster [Add to Longdo]
Junge haben; sich vermehrento breed [Add to Longdo]
Jungenstreich { m }schoolboy prank [Add to Longdo]
Jungfernfahrt { f }maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernhäutchen { n } [ anat. ]hymen [Add to Longdo]
Jungfernreben { pl }virginias [Add to Longdo]
Jungfernrede { f }maiden speech [Add to Longdo]
Jungfernreise { f }maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernschaft { f }maidenhood [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit { f }maidenliness [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit { f }virginity [Add to Longdo]
Jungfrau { f } | Jungfrauen { pl }virgin | virgins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスファルトジャングル[asufarutojanguru] (n) asphalt jungle [Add to Longdo]
コンクリートジャングル[konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle [Add to Longdo]
ジャングル[janguru] (n) jungle; (P) [Add to Longdo]
ジャングルジム[jangurujimu] (n) jungle-gym [Add to Longdo]
閏月[うるうづき;じゅんげつ, uruuduki ; jungetsu] (n) intercalary month [Add to Longdo]
基準外賃金[きじゅんがいちんぎん, kijungaichingin] (n) extra wages [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) { comp } high-level language [Add to Longdo]
山烏;山鴉[やまがらす, yamagarasu] (n) (1) crow in the mountains; (2) (See ハシブトガラス) jungle crow (Corvus macrorhynchos); (3) (See ミヤマガラス) rook (species of crow, Corvus frugilegus); (4) (arch) (derog) dark-skinned person [Add to Longdo]
視準儀[しじゅんぎ, shijungi] (n) collimator [Add to Longdo]
弱肉強食[じゃくにくきょうしょく, jakunikukyoushoku] (n) The survival of the fittest; the law of the jungle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] simple type [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
処女[しょじょ, shojo] Jungfrau [Add to Longdo]
処女膜[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]
男の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
男子[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
若い[わかい, wakai] jung [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jung \Jung\ prop. n.
   Carl Gustav Jung, a noted Swiss psychiatrist and
   Psychologist(1875-1961).
 
   Syn: Carl Jung, Carl Gustav Jung.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jung
   n 1: Swiss psychologist (1875-1961) [syn: {Jung}, {Carl Jung},
      {Carl Gustav Jung}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 jung /juŋ/
  young; youthfully

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top