ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

若人

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -若人-, *若人*
Japanese-English: EDICT Dictionary
若人[わこうど, wakoudo] (n) young person; young man; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You need to come to terms with your jealousy of this young man.この若人に対してねたましく思う気持ちを、君はやむを得ないものと受け入れなければならない。 [M]
Both young and old people desire slim figures.若人も老人も、ほっそりとした姿を望む。
Many young men died in the cause of democracy during the war.多くの若人がその戦争中、民主主義のために死んだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The formations of oxygen can spread more rapidly to the native population centers, neutralizing them.[CN] 氧分子可以迅速传播 到泰若人的居住中心,从而压制住它们 Battle for Terra (2007)
According to Lieutenant Stanton's report, the Terrian was seeking its parent, one of the abductees.[CN] 根据斯坦顿中尉的汇报 这个泰若人在寻找它的父亲 一个被劫持者 Battle for Terra (2007)
I believe the Terrian must have reprogrammed my robot during our captivity.[CN] 我想在我被俘期间那些泰若人 一定已经给我的机器人洗过脑了 Battle for Terra (2007)
I lived with the Terrians, sir.[CN] 我和泰若人相处过,长官 Battle for Terra (2007)
If man was made in God's image, was it in order that he might be blown to bits?[CN] 若人类是照上帝的形体而生 难道可以被炸成碎片吗? The End of the Affair (1955)
Sir, we're decimating the Terrian resistance.[CN] 长官,我们正在 大规模地摧毁泰若人的防御体系 Battle for Terra (2007)
Oh hon, if you could disappear that easy, believe me, I wouldn't be here right now.[CN] 若人那么容易消失 我可不在了 Double Jeopardy (1999)
Here is your proof that Terrians are a hostile, murderous species.[CN] 这就是泰若人 不友好和凶残的证据 Battle for Terra (2007)
We have a Terrian floater in Section D, sir.[CN] 我们在D区发现个泰若人,长官 Battle for Terra (2007)
Otherwise I can't be Boss anymore![CN] 若人家知道了,我以后怎当老大呀? Prison on Fire II (1991)
You're the only one who has been inside and returned.[CN] 你是唯一一个 去了他们那儿又能回来的泰若人 Battle for Terra (2007)
I have encountered the native Terrians, yes, sir.[CN] 我碰到了泰若人,是的,长官 Battle for Terra (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top