ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungles

JH AH1 NG G AH0 L Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungles-, *jungles*, jungle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The whole place is nothing but thick jungles infested by the most dangerous beasts in the entire world.เต็มไปด้วยป่าทั้งเมือง สัตว์ร้ายก็เยอะแยะไปหมด Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Look, I know what you're thinking, but jungles on these mountains is a nightmare.ฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่ แต่ป่าบนเทือกเขาเหล่านี้เป็นฝันร้าย Rescue Dawn (2006)
Now, if the Japs do break through, and they retake the airfield, our orders are to take to the jungles and fight as guerrillas.ดังนั้น ถ้าพวกยุ่นมันบุกสำเร็จ.. และยึดฐานทัพอากาศคืนได้ คำสั่งของเราก็คือ ให้ถอยกำลังเข้าป่า.. Basilone (2010)
I was promised a riverboat journey into the jungles of my subconscious.ไหนนายสัญญาว่าจะพาฉันล่องเรือ สู่ป่าแห่งจิตใต้สำนึกไง The Pants Alternative (2010)
My jungles! (monkey screeches)ป่าของฉัน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
The hardest part of the job is to get these jungles of tiny gears and wheels ticking at precisely spaced intervals.ส่วนที่ยากที่สุดของงานคือ ที่จะได้รับป่าเหล่านี้ของเกียร์และล้อ เล็กฟ้อง ในช่วงระยะห่างอย่างแม่นยำ Does Time Really Exist? (2011)
Or fight your way through the jungles of Southeast Asia?หรืออยากสู้ตามป่าเอเชียตะวันออกเีฉียงใต้มั้ย Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
junglesThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
junglesThey live on the snow and ice of the Poles and in tropical jungles.

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNGLES    JH AH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jungles    (n) ʤˈʌŋglz (jh uh1 ng g l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top