Search result for

hua

(60 entries)
(0.0671 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hua-, *hua*
Possible hiragana form: ふあ
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
华为[Huá wèi, ㄏㄨㄚˊ ㄨㄟˋ] (n ) บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี บริษัทสัญชาติจีนผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม สำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเซินเจิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marihuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา
pai-hua(ไพ'ฮัว) n. ภาษาจีนธรรมดา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Huang Bo Gyung, Huang Jung Nam, Huang Gi Dongฮวัง โบ กยอง ฮวัง จุง นัม ฮวัง กี ดง Scandal Makers (2008)
The title Guard General is conferred upon Huangแต่งตั้งให้ ฮองตงเป็นขุนพลรักษาเมือง Three Kingdoms (2008)
The Five Tiger Generals Guan Yu, Zhang Fei, Ma and Huang5 ทหารเสือ กวนอู เตียวหุย ม้าเฉียว และ ฮองตง Three Kingdoms (2008)
Mrs. Huangคุณหวง Invitation Only (2009)
Mrs. Huang!คุณหวง Invitation Only (2009)
Why don't I head over to Huang's office, see if blue hand has some special significanceทำไมเราไม่ตรงไป สำนักงานของโฮง เผื่อได้รู้ว่ามือสีน้ำเิงิน มีนัยยะสำคัญพิเศษอะไร Scary Monsters and Super Creeps (2009)
HUAC. And how exactly are we fighting the Commies from an island in Boston Harbor?เยี่ยม แล้วเกาะในอ่าวบอสตันแบบนี้ ช่วยป้องกันประเทศได้ยังไงกันล่ะ Shutter Island (2010)
A chief of staff with ties to the OSS Funding from HUAC?ผู้บัญชาการที่นี่ ได้ทุนจากรัฐบาล Shutter Island (2010)
Huang Liang you apprentice injured our brotherหวังเหลียง ลูกศิษย์เจ้า ทำร้ายลูกพี่ของเรา Ip Man 2 (2010)
Wing Chun master to accept without fear or hesitation Huayang boxing boxing matchesอาจารย์มวยหย่งชุนไม่กลัวมวยต่างชาติ ขึ้นสังเวียนชกที่หัวหยาง Ip Man 2 (2010)
Dear viewers, the long-awaited, Huayang boxing matchesผู้ชมทุกท่าน, การรอคอยที่ยาวนาน, ฮัวหยางแมช Ip Man 2 (2010)
Ladies and Gentlemen, the long-awaited boxing match now Huayangท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้ว กับการแข่งขัน Ip Man 2 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การวางฟอร์ม[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางท่า, Example: การวางฟอร์มของเธอทำให้คนอื่นคิดว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัท
การวางท่า[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางฟอร์ม, Example: การวางท่าของเขาทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นหมั่นไส้, Thai definition: การทำท่าไว้ยศ เช่น การวางท่าเป็นอธิบดี, การวางปุ่ม ก็ว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะมวง [n.] (chamūang) EN: Garcinia cowa ; Tai Chua   
ฉินซีฮ่องเต้[n. prop.] (Chin Sī Høng Tē) EN: Qín Shǐ Huáng   
ชวน หลีกภัย[n. prop.] (Chūan Līkphai) EN: Chuan Leekpai   FR: Chuan Leekpai
หัวหิน[n. prop.] (Hūa Hin) EN: Hua Hin   FR: Hua Hin
หัวลำโพง[n. prop.] (Hūa Lamphōng) EN: Hua Lamphong   FR: Hua Lamphong
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[n. prop.] (Jangwat Prajūap Khīrī Khan) EN: Prachuap Khiri Khan province   FR: province de Prachuap Khiri Khan [f]
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thuay fū) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake   FR: khanom thuay fu
เขตห้วยขวาง[n. prop.] (Khēt Hūay Khwāng) EN: Huai Khwang district   
แม่น้ำฮวงโห[n. prop.] (Maēnām Huang Hō) EN: Huang   FR: fleuve Jaune [m] ; Huang He [m]
แม่น้ำเหลือง [n. prop.] (Maēnām Leūang) EN: Huang   FR: fleuve Jaune [m] ; Huang He [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUA    HH UW1 AH0
HUA    HH W AA1
HUAN    HH W AA1 N
HUANG    HH W AE1 NG
HUARD    HH W AA1 R D
HUADONG    HH W AA1 D OW2 NG
HUANENG    HH W AA1 N EH1 NG
HUAIROU    HH W AY1 R UW0
HUACHUCA    W AA0 CH UW1 K AH0
HUALLAGA    HH W AA0 L AA1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Huang    (n) (w a1 ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Huang He; Hwangho; Gelber FlussHuang He; Yellow River [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキテクチャ(P);アーキテクチャー;アーキテクチュア;アキテクチャ[, a-kitekucha (P); a-kitekucha-; a-kitekuchua ; akitekucha] (n) architecture; (P) [Add to Longdo]
アーマチュア;アーマチャー;アーマチャ[, a-machua ; a-macha-; a-macha] (n) armature [Add to Longdo]
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core [Add to Longdo]
アーマチュアコイル[, a-machuakoiru] (n) armature coil [Add to Longdo]
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet [Add to Longdo]
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
アクチュアリー[, akuchuari-] (n) actuary [Add to Longdo]
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] phoenix [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth) [Add to Longdo]
划不来[huá bu lái, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄨ˙ ㄌㄞˊ, ] not worth it [Add to Longdo]
划子[huá zi, ㄏㄨㄚˊ ㄗ˙, ] small row-boat [Add to Longdo]
划得来[huá de lái, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, ] worth it; it pays to [Add to Longdo]
划拉[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, ] to sweep; to brush away [Add to Longdo]
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, ] finger-guessing game [Add to Longdo]
划桨[huá jiǎng, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] to paddle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HUA
   n 1: an Islamic fundamentalist group in Pakistan that fought the
      Soviet Union in Afghanistan in the 1980s; now operates as a
      terrorist organization primarily in Kashmir and seeks
      Kashmir's accession by Pakistan [syn: {Harkat-ul-
      Mujahidin}, {HUM}, {Harkat ul-Ansar}, {HUA}, {Harkat ul-
      Mujahedeen}, {Al Faran}, {Movement of Holy Warriors}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top