ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faithful

F EY1 TH F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faithful-, *faithful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faithful(adj) เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
faithful(n) ผู้จงรักภักดี, See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful(n) ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
faithfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal, true
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์, นอกใจ, มีชู้, ไม่แม่นยำ, ไม่สมบูรณ์, ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
faithful(adj) ศรัทธา, เลื่อมใส, ซื่อสัตย์, ยึดมั่น, เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ, ความมีสัจจะ, ความซื่อสัตย์, ความยึดมั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์ Rebecca (1940)
My faithful batman.ซื่อสัตย์แบทแมนของฉัน ฉันอาจจะถูลูกของคุณครับ? How I Won the War (1967)
My dog's a peaceful, faithful animal. He's never hurt anyone.หมาของผม, รักสงบ ซื่อสัตย์ ไม่เคยทำร้ายใคร. Suspiria (1977)
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา The Cement Garden (1993)
But now he was truly alone, with only his faithful dog Cosmo to share in his terror...เขาอยู่ลำพัง กับสุนัขคู่ใจ ที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข The Cement Garden (1993)
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)
Dona Julia was 23 and married, the faithful and devoted wife of Don Alfonso... a man of 50.ดอนน่า จูเลียวัย 23 และแต่งงานแล้ว เป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์และทุ่มเท ให้กับ ดอนอัลฟองโซ ชายวัย 50 Don Juan DeMarco (1994)
Because you're our faithful houseman. Go!เพราะคุณผู้ชายรับซื่อสัตย์ของเรา ไป! The Birdcage (1996)
I could only be faithful to my heart.หม่อมฉันต้องซื่อสัตย์ต่อใจตน The Man in the Iron Mask (1998)
But how faithful is that heart to you?แล้วใจเจ้าจะซื่อกับเจ้ามั้ยล่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
"A faithful heart makes wishes come true.""หัวใจซื่อ ทำให้ความปราถนาเป็นความจริง" Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faithfulA dog is a faithful animal.
faithfulA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
faithfulA dog is faithful.
faithfulAll dogs are faithful.
faithfulBecause dogs are more faithful than the cats.
faithfulBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
faithfulDogs' faithfulness impresses us.
faithfulHe carried out the scheme faithfully.
faithfulHe faithfully discharged his duty.
faithfulHe performed his duties faithfully.
faithfulHer dog is not so much faithful as tame.
faithfulHe remained faithful to the last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าศรัทธา(adj) faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
สัตย์(adj) honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
เพื่อนยาก(n) chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai Definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
เอกภักดิ์(adj) loyal, See also: faithful, honest, Syn. ซื่อตรง, Thai Definition: จงรักต่อคนคนเดียว
ซื่อ(adv) honestly, See also: faithfully, straightforwardly, Syn. ซื่อๆ, Ant. คด, Example: ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ซื่อ(adj) honest, See also: faithful, straightforward, Syn. ตรง, ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. คด, Example: คนซื่อเป็นคนที่น่าคบหา, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่คดโกง
ความจงรักภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai Definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความเลื่อมใส(n) faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา, Example: ด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงทำให้เขาตัดสินใจบวชตลอดชีวิต
ความเลื่อมใสศรัทธา(n) faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ, Example: เขาถวายที่ดินให้วัดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวน 20 ไร่
ความภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยความนับถือ[dūay khwām naptheū] (xp) EN: yours sincerily ; yours faithfully
ใจเดียว[jaidīo] (v) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded  FR: être fidèle en amour
จงรัก[jongrak] (v) EN: be loyal to ; be faithful  FR: être loyal
จงรักภักดี[jongrakphakdī] (v) EN: be loyal ; be faithful  FR: être loyal
คบชู้สู่ชาย[khopchū sū chāi] (v, exp) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband
ความจงรักภักดี[khwām jongrakphakdī] (n) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance  FR: allégeance [ f ] ; loyauté [ f ]
มีชู้[mī chū] (v) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband  FR: avoir une liaison extraconjugale
น่าศรัทธา[nāsatthā] (adj) EN: faithful ; pious ; admirable
นอกใจ[nøkjai] (v) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel  FR: être infidèle
เพื่อนตาย[pheūoen tāi] (n, exp) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAITHFUL F EY1 TH F AH0 L
FAITHFULS F EY1 TH F AH0 L Z
FAITHFULLY F EY1 TH F AH0 L IY0
FAITHFULNESS F EY1 TH F AH0 L N EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faithful (j) fˈɛɪθfəl (f ei1 th f @ l)
faithfully (a) fˈɛɪθfəliː (f ei1 th f @ l ii)
faithfulness (n) fˈɛɪθflnəs (f ei1 th f l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, / ] faithful #9,251 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] faithful; sincere; surname Chen #16,733 [Add to Longdo]
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, / ] faithful; chaste; loyal to the end #53,530 [Add to Longdo]
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, / ] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying) #56,674 [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast #75,863 [Add to Longdo]
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried) #81,126 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treu { adj } | treuer | am treuestenfaithful (to) | more faithful | most faithful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness #2,113 [Add to Longdo]
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) #4,023 [Add to Longdo]
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P) #8,468 [Add to Longdo]
誠実[せいじつ, seijitsu] (adj-na, n) sincere; honest; faithful; (P) #12,677 [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) #14,091 [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] (n, adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) #14,176 [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n, adj-na, vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) #14,305 [Add to Longdo]
義理を立てる[ぎりをたてる, giriwotateru] (exp, v1) to be faithful; to do one's duty [Add to Longdo]
勤恪[きんかく, kinkaku] (n) faithful service [Add to Longdo]
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp, v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faithful \Faith"ful\, a.
   1. Full of faith, or having faith; disposed to believe,
    especially in the declarations and promises of God.
    [1913 Webster]
 
       You are not faithful, sir.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm in adherence to promises, oaths, contracts, treaties,
    or other engagements.
    [1913 Webster]
 
       The faithful God, which keepeth covenant and mercy
       with them that love him.       --Deut. vii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. True and constant in affection or allegiance to a person
    to whom one is bound by a vow, by ties of love, gratitude,
    or honor, as to a husband, a prince, a friend; firm in the
    observance of duty; loyal; of true fidelity; as, a
    faithful husband or servant.
    [1913 Webster]
 
       So spake the seraph Abdiel, faithful found,
       Among the faithless, faithful only he. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Worthy of confidence and belief; conformable to truth ot
    fact; exact; accurate; as, a faithful narrative or
    representation.
    [1913 Webster]
 
       It is a faithful saying.       --2 Tim. ii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   {The Faithful}, the adherents of any system of religious
    belief; esp. used as an epithet of the followers of
    Mohammed.
 
   Syn: Trusty; honest; upright; sincere; veracious;
     trustworthy. -- {Faith"ful*ly}, adv. -{Faith"ful*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faithful
   adj 1: steadfast in affection or allegiance; "years of faithful
       service"; "faithful employees"; "we do not doubt that
       England has a faithful patriot in the Lord Chancellor"
       [ant: {unfaithful}]
   2: marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a
     faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the
     observed facts" [syn: {close}, {faithful}]
   3: not having sexual relations with anyone except your husband
     or wife, or your boyfriend or girlfriend; "he remained
     faithful to his wife" [ant: {unfaithful}]
   n 1: any loyal and steadfast following
   2: a group of people who adhere to a common faith and habitually
     attend a given church [syn: {congregation}, {fold},
     {faithful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top