ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unloyal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unloyal-, *unloyal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no excuse for a man who is so disloyal as to trifle with the affections of his brother's fiancée.Es gibt keine Enlschuldigung für einen Mann, der so unloyal isl. The Charge of the Light Brigade (1936)
I am not being disloyal, Sir.Ich bin nichl unloyal, Sir. The Charge of the Light Brigade (1936)
The home government has chosen to disregard sundry unfriendly acts of yours.Die Heimalregierung hat ihr unloyales Verhalten übersehen. The Charge of the Light Brigade (1936)
Jack Dane, that is the most disloyal thing I've ever heard.Jack Dane, das ist das Unloyalste, was ich je von dir gehört habe. Trail of the Cheetah (1966)
Disloyalty?Dass er unloyal ist? Nein. Information Please (1966)
And just to be thorough, he's rounding up the whole town.Er trommelt unloyale Bürger zusammen, um ihnen das Dings zu entreißen, ein enormes Geständnis von jedem Einzelnen. The Battle of Stalag 13 (1966)
- It's no reason to suspect disloyalty.- Kein Grund, unloyal zu sein. Fantastic Voyage (1966)
How could you be so disloyal?Das war gemein. Wie konntet ihr so unloyal sein? Scenes from a Marriage (1973)
Mr Moore, if you do not want to wind up in detention with the rest of our disloyal officers, you will respect my wishes.Mr. Moore, wenn Sie nicht mit dem Rest unserer unloyalen Offiziere inhaftiert werden wollen, respektieren Sie meine Wünsche. Experiment in Terra (1979)
You know, Earl, I never could stomach disloyalty in a man, could you?Wissen Sie, Earl, unloyale Männer mochte ich noch nie. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
The dead is unkind, the living disloyalDie Toten sind grausam und die Lebenden unloyal. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
I cannot believe that you, Body-Suit Man could perpetrate such a disloyal deed.Ich kann nicht glauben, dass Sie, der Körperanzugmann... sich so unloyal verhalten haben. Seinfeld (1989)
A one-time dirty cop without a loyalty in the world wants to save a worthless cripple?Ein abgehalfterter Ex-Bulle, absolut unloyal, fühlt sich bewegt einen wertlosen Krüppel zu retten? The Usual Suspects (1995)
I cannot believe that you, Body-Suit Man could perpetrate such a disloyal deed.Ich kann nicht glauben, dass Sie, der Körperanzugmann... sich so unloyal verhalten haben. The Millennium (1997)
- It is not okay. We're talking about disloyalty and backstabbing.Das ist unloyal und absolut unfair! Sparing Carrie (1999)
Whenever I hear of disloyalty, it hurts me.Es verletzt mich, wenn ich erfahre, dass jemand unloyal ist. Blind Date (2000)
disloyal, dishonest, Unloyal, Unehrlichkeit Even the Score (2001)
He has no loyalty to the family.Er ist unloyal der Familie gegenüber. Er ruiniert die Firma. The Inheritance (2003)
He did the unforgivable. You're not disloyal to your own family.Es ist unverzeihlich, sich der eigenen Familie gegenüber unloyal zu verhalten. The Inheritance (2003)
The man was disloyal.Erwar unloyal. The Inheritance (2003)
You're arrogant and disloyal.Sie sind arrogant und unloyal. Hard Cases (2003)
"who already proved himself disloyal?"Der sich bereits als unloyal erwiesen hat? Undertow (2003)
However, there are those amongst us who are disloyal, who would plot against authority, who do not understand law and order.Allerdings sind auch diejenigen unter uns, die unloyal sind... die gegen jegliche Macht ein Komplott anzetteln würden, die nichts von Recht und Ordnung verstehen. A Clue: No (2006)
You can say a lot of things about us but we aren't disloyal, and we're not stupid.Man kann viel über uns sagen, aber wir sind nicht unloyal, und wir sind nicht dumm. Hunted (2007)
- You disloyal...- So was Unloyales. Hammer of the Gods (2010)
-A disloyal, pathetic hypocrite.-Eine unloyale, pathetische Heuchlerin. Turn Me On, Dammit! (2011)
Cue the president of the policeman's union on every station in town calling you disloyal.Nach der Aussage wird Sie der Präsident der Polizeigewerkschaft auf jedem Revier der Stadt unloyal nennen. Family Business (2012)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top