ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emir

IH0 M IH1 R   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emir-, *emir*
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emir[N] ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ, See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emir(อะเมียร์') n. หัวหน้าเผ่าอาหรับ,เจ้าชายอาหรับ,เจ้าเมืองอาหรับ, Syn. emeer
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emiri?เอมิริ? French Doll (2012)
Emiri, you are so concentrated on registering your Korean friend?เอมิลี่ เธอดูสนใจแต่เรื่องติดต่อเพื่อนชาวเกาหลีของเธอนะ One Missed Call Final (2006)
Admiring you so much, Emiri. A boyfriend waiting for you over there.ดีจังเลยน้าาา เอมิลี่ ที่มีแฟนรอเธออยู่ที่นั่น One Missed Call Final (2006)
Emiri, what did he say?เอมิลี่ เขาว่าไงบ้าง? One Missed Call Final (2006)
- Emiri, how is she indeed?- เอมิลี่ จริงๆแล้วแปมเป็นยังไงบ้างหรอ? One Missed Call Final (2006)
"Kusama Emiri's calling""สายเข้า... . คุซามะ เอมิลี่" One Missed Call Final (2006)
Emiri, why are you so nervous?เอมิลี่ ทำไมเธอถึงกังวลจัง? One Missed Call Final (2006)
Emiri, do you know the roosters' "Pecking Order"?เอมิลี่ เธอเคยได้ยินเรื่องไก่ที่จิกกันเองไหม One Missed Call Final (2006)
The Japan Korea Sign Language meeting I where met Emiri for the first time... a deaf violinist do you remember?การประชุมเรื่องภาษามือของญี่ปุ่นและเกาหลี ที่ผมพบเอมิลี่เป็นครั้งแรก... . มีนักไวโอลินหูหนวกคนหนึ่ง One Missed Call Final (2006)
Emiri, you are here. I'm so worried about you.เอมิลี่ เธออยู่นี่เอง ฉันกำลังเป็นห่วงเธออยู่เลย One Missed Call Final (2006)
Emiri, it's all your fault... that you helped her to call if you leave it along,เอมิลี่ นี่เป็นความผิดเธอ... .. เธอช่วยอาซูกะให้โทรหาฉัน One Missed Call Final (2006)
If it's to you Emiri who would you forward to?ถ้ามันถูกส่งให้เธอล่ะเอมิลี่ เธอจะส่งให้ใครเหรอ? One Missed Call Final (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอมิเรตส์[n. prop.] (Ēmirēt = Ēmirēts) EN: UAE   FR: Émirats arabes unis [mpl]
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter
คราง[v.] (khrāng) EN: groan ; moan   FR: se plaindre ; gémir
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail   FR: gémir ; se lamenter
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates ; UAE   
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates (UAE)   FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[TM] (Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt) EN: Emirates   FR: Emirates [f]
ตัวสั่น[v. exp.] (tūa san) FR: frissonner ; frémir

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIR    IH0 M IH1 R
EMIR    EY0 M IH1 R
EMIRATE    EH1 M ER0 AH0 T
EMIRATE    EH1 M ER0 EY2 T
EMIRATES    EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES    EH1 M ER0 EY2 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emir    (n) ˈɛmˈɪəʴr (e1 m i@1 r)
emirs    (n) ˈɛmˈɪəʴz (e1 m i@1 z)
emirate    (n) ˈɛmˈɪəʴrɛɪt (e1 m i@1 r ei t)
emirates    (n) ˈɛmˈɪəʴrɛɪts (e1 m i@1 r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃米尔[āi mǐ ěr, ㄞ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] emir, #71,003 [Add to Longdo]
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief, #107,617 [Add to Longdo]
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Emirates airline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emirat {n} | Emirate {pl}emirate | emirates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
やって見る;遣ってみる;遣って見る[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something [Add to Longdo]
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
セミロング[, semirongu] (n) shoulder length hair (wasei [Add to Longdo]
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at [Add to Longdo]
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
言ってみれば[いってみれば, ittemireba] (exp) in a manner of speaking; as it were; so to speak; if you like; per se [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emir \E"mir\, Emeer \E*meer"\, n. [Ar. em[imac]r, am[imac]r,
   commander: cf. F. ['e]mir. Cf. {Admiral}, {Ameer}.]
   An Arabian military commander, independent chieftain, or
   ruler of a province; also, an honorary title given to the
   descendants of Mohammed, in the line of his daughter Fatima;
   among the Turks, likewise, a title of dignity, given to
   certain high officials. Emirship

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emir
   n 1: an independent ruler or chieftain (especially in Africa or
      Arabia) [syn: {emir}, {amir}, {emeer}, {ameer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top