Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crux

K R AH1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crux-, *crux*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Crux(n) ชื่อกลุ่มดาวที่มีการเรียงตัวเหมือนไม้กางเขน, See also: กลุ่มดาวที่มีสี่ดาวเรียงตัวคล้ายรูปไม้กางเขน มีตำแหน่งอยู่ทางตอนใต้ของท้องฟ้า, Syn. Southern Cross
crux(n) ประเด็นสำคัญ
crux(n) ปัญหายุ่งยาก, Syn. difficult problem, puzzling thing
crux of the matter(idm) ประเด็นหลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ, ประเด็นสำคัญ, กากบาท, กางเขน, จุดยุ่งยาก, ปัญหายุ่งยาก, ความลำบากของปัญหา, Syn. body, heart, essence, root, key -pl. cruxes, cruces

English-Thai: Nontri Dictionary
crux(n) ปมปัญหา, ประเด็นสำคัญ, กางเขน, กากบาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Locating his wife the crux of the bargain.ตามหาเมียของมันเป็นจุดสำคัญของข้อต่อรองนี้ The Thing in the Pit (2010)
Okay, I-- you want to explain to me how we suddenly arrived at this crucial crux kind of a zenith pinnacle moment?โอเค, ฉัน- -\ นายต้องอธิบายให้ฉันฟังแล้ว จู่ๆ, เรามาเจอปัญหาความเป็นความตาย Woman in Black (2012)
That's the crux of the biscuit.นั่นแหละหัวใจสำคัญ August: Osage County (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมปัญหา(n) crux, See also: problem, Syn. ปม, ปัญหา, Example: ปมปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นตัวชูรสวรรณกรรมให้ชวนติดตาม
ปม(n) crux, See also: knot, hitch, catch, clue, Syn. ข้อยุ่งยาก, ข้อปัญหา, เงื่อน, Example: ตำรวจกำลังสืบหาปมฆาตกรรมเจ้าพ่อชื่อดัง, Thai Definition: ข้อยุ่งที่แก้ยาก
จุดสำคัญ(n) important point, See also: crux, crucial point, essential point, Syn. ประเด็นสำคัญ, สาระสำคัญ, จุดหลัก, จุดเด่น, Example: จุดสำคัญของการจัดงานสงกรานต์คือเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [ m ] ; point essentiel [ m ] ; point crucial [ m ] ; point important [ m ]
ข้อยุ่งยาก[khøyungyāk] (n) EN: difficulty ; crux
ปม[pom] (n) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason  FR: difficulté [ f ] ; noeud [ m ] ; coeur du problème [ m ] ; point capital [ m ] ; point crucial [ m ]
ปมปัญหา[pom panhā] (n, exp) EN: crux ; problem  FR: noeud de l'affaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRUX K R AH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crux (n) krˈʌks (k r uh1 k s)
cruxes (n) krˈʌksɪz (k r uh1 k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南十字座[nán shí zì zuò, ㄋㄢˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Crux (constellation); Southern Cross [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haken { m } | Haken { pl }crux | cruxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガクルクス[gakurukusu] (n) Gacrux (aka Gamma Crucis) [Add to Longdo]
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P) [Add to Longdo]
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r, vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crux \Crux\ (kr[u^]ks), n.; pl. E. {Cruxes} (-[e^]z), L.
   {Cruces} (kr[udd]"s[=e]z). [L., cross, torture, trouble.]
   Anything that is very puzzling or difficult to explain. --Dr.
   Sheridan.
   [1913 Webster]
 
      The perpetual crux of New Testament chronologists.
                          --Strauss.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Crux
   n 1: a small conspicuous constellation in the southern
      hemisphere in the Milky Way near Centaurus [syn: {Southern
      Cross}, {Crux}, {Crux Australis}]
   2: the most important point [syn: {crux}, {crux of the matter}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 crux
  cross

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top