Search result for

ประเด็นสำคัญ

(28 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเด็นสำคัญ-, *ประเด็นสำคัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเด็นสำคัญ[N] main issue, See also: main point, Syn. ประเด็นหลัก, Example: ฝ่ายค้านได้หยิบยกเอาข้อกล่าวหาทุจริตในกระทรวงคมนาคมมาเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายรัฐบาล, Thai definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดประเด็นสำคัญของเรื่องที่พูดหรือถกเถียงกันเป็นต้น เช่น พูดไม่ถูกจุด ตอบไม่ตรงจุด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
material issueประเด็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate issueประเด็นสำคัญที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Long story, short I was tied to a delusional dog and dragged across the country but that is not important now.เรื่องมันยาวน่ะ ถ้าสั้นๆก็ ฉันมัวแต่ยุ่งกับการเข้าใจผิดเรื่องหมา \ เลยถูกลากให้ข้ามมาเนีย.. แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะ \ ประเด็นคำถามก็คือ Bolt (2008)
But if your viewers really do have a major concern, then perhaps I should briefly respond to it now.แต่ถ้า ท่านผู้ชมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ บางทีผมก็ควรจะ ตอบซะก่อนสั้นๆ Frost/Nixon (2008)
You can't control whatjob you get on Assignment Day. That's not the point.ลูกไม่สามารถเลือกได้ว่าจะได้ทำงานอะไรในวันเริ่มงาน นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรหรอก City of Ember (2008)
Right now your main thrust is reassurance.เวลานี้ ประเด็นสำคัญเราจะต้องให้ความมั่นใจ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Good point.ประเด็นสำคัญ The No-Brainer (2009)
You all have briefing packets in front of you, so I'll just point out the highlights.พวกคุณทั้งหมดมีชุดข้อมูล อยู่ข้างหน้าแล้ว ดังนั้น ผมจะชี้เฉพาะประเด็นสำคัญๆ Fracture (2009)
We don't really have any say in the matter.เราไม่ได้พูดถึงประเด็นสำคัญเลย The Dwarf in the Dirt (2009)
The users are interconnected. That is the whole point.คนเล่นมันเชื่อมถึงกัน มันเป็นประเด็นสำคัญ The Social Network (2010)
That's all I know, but it's not relevant to finding Hassan.รู้เเค่นี้เเหละ, เเต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ที่จะตามหาฮัสสาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
You let me decide what is relevant and what is not.ผมตัดสินเองว่าอะไรคือประเด็นสำคัญไม่สำคัญ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Cocaine wasn't an issue because I had bought myself 2 grams the night before as a birthday present.โคเคนมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะฉันเป็นคนซื้อมันมาเอง 2 กรัม ก่อนคืนที่จะได้รับของขวัญวันเกิด No Más (2010)
I'm trying to save Charming PD, Wayne, but I'm running out of shit to put in the plus column.ฉันพยายามปกป้องชาวเมืองชาร์มมิ่ง เวย์น ฉันจะจัดการเรื่องเหี้ยนี้ให้สิ้นซาก เอาเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียง Turas (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเด็นสำคัญ [n. exp.] (praden samkhan) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic   FR: point important [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract[N] ข้อสรุป, See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. summary
crux[N] ประเด็นสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,กากบาท,กางเขน,จุดยุ่งยาก,ปัญหายุ่งยาก,ความลำบากของปัญหา, Syn. body,heart,essence,root,key -pl. cruxes,cruces
gordian(กอ'เดียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องแก้ยาก,เป็นประเด็นสำคัญ
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
pith(n) ไส้,แก่น,ไขสันหลัง,แก่นสาร,ประเด็นสำคัญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top