Search result for

choke

(92 entries)
(0.0683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choke-, *choke*
Possible hiragana form: ちょけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choke[VI] ทำให้หายใจไม่ออก
choke[VT] ทำให้อุดตัน, See also: ทำให้ท่ออุดตัน, Syn. block up, obstruct
choke[VI] สำลัก, See also: หายใจขัด, Syn. stifle, suffocate, smother
choke[N] อาการสำลัก
choke[N] กลไกชนิดหนึ่งที่ควบคุมเครื่องยนต์
choke[VT] ควบคุมเครื่องยนต์ให้อากาศเข้าไปในคาบิวเรเตอร์น้อยลง
choker[N] ผ้าที่พันรอบลำคอ
choker[N] สร้อยคอที่สวมติดรอบลำคอ
chokey[SL] คุก, Syn. clink
choke up[PHRV] ทำให้แน่น, See also: ทำให้อุดตัน, Syn. chock up, clog up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้

English-Thai: Nontri Dictionary
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน
choke(vi) สำลัก,ตัน,อุด,หายใจไม่ออก
choke(vt) ทำให้สำลัก,ทำให้หายใจขัด,ทำให้หายใจไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chokeหายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ strangle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choke flap; strangler flapลิ้นโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choke tubeท่อโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choke; stranglerโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choked disc; papilledema; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chokesโรคเคซองชนิดหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chokesการหายใจลำบาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gonna make them choke on our continued success, our continued headlines, our continued awards and power and glory!ต้องทำให้พวกมันสำลักจาก ความสำเร็จต่อเนื่องของเรา พาดหัวนสพ.ต่อเนื่อง ได้รับรางวัลต่อเนื่อง และอำนาจ และชื่อเสียง! Frost/Nixon (2008)
We are gonna make those motherfuckers choke!เราต้องทำให้พวกจัญไรนั่นสำลัก! Frost/Nixon (2008)
Precisely. She choked on her own blood.แน่นอน เธอสำลักเลือดของตัวเอง Pathology (2008)
- It was great until she choked me out.- มันก็ดีจน จนกระทั้งเธอเล่นกระเดือกฉัน. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Yeah, I hope you choke on them bones.เออ.. ก็หวังว่าคงได้โครงขึ้นกันมั่งหรอก Loyal and True (2008)
And the movie is full of lesbians. It's choke full of them.และหนังก็เต็มไปด้วยเลสเบี้ยน *** Loyal and True (2008)
It looked like you could barely choke it down.เหมือนกับว่าคุณสามารถกินมันได้เปล่าๆ เลย Safe and Sound (2008)
I know you can, that's why, when he puts you in the choke move, you're gonna go to sleep, it's that easy.ฉันรู้นะว่านายสามารถทำได้ นั่นเป็นเพราะอะไรหล่ะ เมื่อเขาผลักใสล็อคคอนายไว้ หยุดไม่ให้นายเคลื่อนไหวได้ นายคงจะถูกชกน็อคหลับ มันคงไม่ใช่งานง่าย Fighting (2009)
Oh, check his mouth every 20 minutes, make sure he doesn't choke on his own tongue.ก็ ตรวจสอบปากเขา ทุกๆ 20 นาที ให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ ทำลิ้นจุกคอตัวเอง Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Choked to death.เสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องน้ำ สำลักน้ำตาย Law Abiding Citizen (2009)
See, you're just filthy scavengers, Feeding off the dead, taking the form of the last corpse you choke down.เห็นไหม แกมันก็แค่สวะโสโครก กินซากศพ ใช้ร่างของคนสุดท้ายที่แกกิน Jump the Shark (2009)
Combo's people, his ma, grandma, cousins, everyone was all choked up and shit.บรรดาเพื่อนฝูงของคอมโบ้ แม่ของเขา คุณยาย ญาติพี่น้อง ทุกคนต่างมาร่วมงานฝังศและอำลาครั้งสุดท้าย Mandala (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chokeA cookie almost choked the baby.
chokeCarol couldn't choke back her tears.
chokeHe choked with rage.
chokeI choked! I should have come up with a proper plan first.
chokeI got all choked up when I heard the voice of Ryo over the telephone.
chokeI nearly choked on a fishbone.
chokeI was choked by smoke.
chokePeople were choked with the gas.
chokeShe choked her utterance with sobs.
chokeShe was almost choked by smoke.
chokeShe was choked with tears and was unable to speak.
chokeThe store is choked with customers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำลัก[V] choke, See also: suffocate, smother, stifle
การสำลัก[N] choke, See also: suffocation, Example: การสำลักในเด็กอาจเป็นการบ่งบอกอาการของโรคบางโรคได้, Thai definition: ลักษณะอาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม
สำลัก[V] choke, See also: suffocated, smothered, strangled, Example: ระหว่างการรับประทานอาหารอย่าหัวเราะหรือเร่งรีบจนสำลักอาหาร, Thai definition: อาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม
สำลัก[V] choke, See also: suffocated, smothered, strangled, Example: ระหว่างการรับประทานอาหารอย่าหัวเราะหรือเร่งรีบจนสำลักอาหาร, Thai definition: อาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ติโชก [n.] (ātichōk) EN: artichoke   
ดนัย อุดมโชค[n. exp.] (Danai Udomchōk) EN: Danai Udomchoke   FR: Danai Udomchoke
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle   FR: serrer ; étreindre
สำลัก[v.] (samlak) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle   FR: s'étrangler ; avaler de travers
ตัน[v.] (tan) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged   FR: boucher
ตันคอหอย[v. exp.] (tan khøhøi) EN: be choked ; be speechless   
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé
ทำให้หายใจไม่ออก[v.] (thamhai hāijai mai øk) EN: choke out   FR: étouffer

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOKE    CH OW1 K
CHOKED    CH OW1 K T
CHOKES    CH OW1 K S
CHOKEHOLD    CH OW1 K HH OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choke    (v) (ch ou1 k)
choked    (v) (ch ou1 k t)
choker    (n) (ch ou1 k @ r)
chokes    (v) (ch ou1 k s)
chokey    (n) (ch ou1 k ii)
chokers    (n) (ch ou1 k @ z)
chokeys    (n) (ch ou1 k i z)
choke-damp    (n) - (ch ou1 k - d a m p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something [Add to Longdo]
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing [Add to Longdo]
アーティチョーク;アーティチョウク[, a-teicho-ku ; a-teichouku] (n) artichoke [Add to Longdo]
チョーカー[, cho-ka-] (n) choker (type of necklace) [Add to Longdo]
チョーク(P);チョック[, cho-ku (P); chokku] (n,adj-no) (1) chalk; (2) choke; (3) chock; (P) [Add to Longdo]
チョークコイル[, cho-kukoiru] (n) choke coil; choking coil [Add to Longdo]
咽び泣く;むせび泣く[むせびなく, musebinaku] (v5k,vi) to sob; to be choked with tears [Add to Longdo]
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered [Add to Longdo]
菊芋[きくいも;キクイモ, kikuimo ; kikuimo] (n) (uk) Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus); topinambur; girasol; girasole [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窒息[zhì xī, ㄓˋ ㄒㄧ, ] choke; stifle; suffocate, #10,113 [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] choke; pungent, #11,748 [Add to Longdo]
[yē, ㄧㄝ, ] choke, #24,750 [Add to Longdo]
淤塞[yū sè, ㄩ ㄙㄜˋ, ] choked with silt; silted up, #68,842 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] choke on something eaten, #269,861 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choke \Choke\, v. i.
   1. To have the windpipe stopped; to have a spasm of the
    throat, caused by stoppage or irritation of the windpipe;
    to be strangled.
    [1913 Webster]
 
   2. To be checked, as if by choking; to stick.
    [1913 Webster]
 
       The words choked in his throat.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choke \Choke\, n.
   1. A stoppage or irritation of the windpipe, producing the
    feeling of strangulation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gun.)
    (a) The tied end of a cartridge.
    (b) A constriction in the bore of a shotgun, case of a
      rocket, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choke \Choke\ (ch[=o]k), v. t. [imp. & p. p. {Choked}; p. pr. &
   vb. n. {Choking}.] [OE. cheken, choken; cf. AS. [=a]ceocian
   to suffocate, Icel. koka to gulp, E. chincough, cough.]
   1. To render unable to breathe by filling, pressing upon, or
    squeezing the windpipe; to stifle; to suffocate; to
    strangle.
    [1913 Webster]
 
       With eager feeding food doth choke the feeder.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To obstruct by filling up or clogging any passage; to
    block up. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To hinder or check, as growth, expansion, progress, etc.;
    to stifle.
    [1913 Webster]
 
       Oats and darnel choke the rising corn. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To affect with a sense of strangulation by passion or
    strong feeling. "I was choked at this word." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. To make a choke, as in a cartridge, or in the bore of the
    barrel of a shotgun.
    [1913 Webster]
 
   {To choke off}, to stop a person in the execution of a
    purpose; as, to choke off a speaker by uproar.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choke
   n 1: a coil of low resistance and high inductance used in
      electrical circuits to pass direct current and attenuate
      alternating current [syn: {choke}, {choke coil}, {choking
      coil}]
   2: a valve that controls the flow of air into the carburetor of
     a gasoline engine
   v 1: breathe with great difficulty, as when experiencing a
      strong emotion; "She choked with emotion when she spoke
      about her deceased husband"
   2: be too tight; rub or press; "This neckband is choking the
     cat" [syn: {choke}, {gag}, {fret}]
   3: wring the neck of; "The man choked his opponent" [syn:
     {choke}, {scrag}]
   4: constrict (someone's) throat and keep from breathing [syn:
     {choke}, {strangle}]
   5: struggle for breath; have insufficient oxygen intake; "he
     swallowed a fishbone and gagged" [syn: {gag}, {choke},
     {strangle}, {suffocate}]
   6: fail to perform adequately due to tension or agitation; "The
     team should have won hands down but choked, disappointing the
     coach and the audience"
   7: check or slow down the action or effect of; "She choked her
     anger"
   8: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our
     drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn:
     {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest},
     {choke}, {foul}] [ant: {unclog}]
   9: impair the respiration of or obstruct the air passage of;
     "The foul air was slowly suffocating the children" [syn:
     {suffocate}, {stifle}, {asphyxiate}, {choke}]
   10: become stultified, suppressed, or stifled; "He is
     suffocating--living at home with his aged parents in the
     small village" [syn: {suffocate}, {choke}]
   11: suppress the development, creativity, or imagination of;
     "His job suffocated him" [syn: {suffocate}, {choke}]
   12: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]
   13: reduce the air supply; "choke a carburetor" [syn: {choke},
     {throttle}]
   14: cause to retch or choke [syn: {gag}, {choke}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 choke
  v.
 
   [common] To reject input, often ungracefully. ?NULs make System V's lpr(1)
   choke.? ?I tried building an {EMACS} binary to use {X}, but cpp(1) choked
   on all those #defines.? See {barf}, {vi}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top