ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provide for

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provide for-, *provide for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provide for[PHRV] จัด (บางสิ่ง) ให้, See also: หาให้, จัดเตรียมให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน The Great Dictator (1940)
I make enough money to provide for both of us and you're stealing.ฉันทำเงินเพียงพอที่จะให้ทั้งของเราและคุณขโมย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
With such uncertain future how would he provide for my daughter?กับอนาคตที่ไม่แน่นอนแบบนั้น เขาจะสามารถจัดหาให้ลูกของฉันได้หรือเปล่า? GTO (1999)
Lois, I work hard all week to provide for this family.ลูอิส ฉันทำงานหนักทั้งสัปดาห์ ทำมาหาเลี้ยงครอบครัว Death Has a Shadow (1999)
That I can't provide for my family? That she's always right?จะบอกได้ไงว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ได้แล้ว \ ได้ไงว่าสุดท้ายเธอพูดถูก Death Has a Shadow (1999)
Unless there's new information you can provide for us, we've already reviewed Mr. Burrows's case thoroughly.ถ้าคุณไม่มีข้อมูลใหม่มาให้เรา เราคงทำอะไรไม่ได้ เราตรวจคดีนี้อย่างรอบคอบแล้ว Cute Poison (2005)
After successfully mating and producing offspring, the men are often distant and uninvolved, leaving their women to hunt, gather and provide for their families.หลังจากแต่งงานกัน และมีลูกมีหลาน ผู้ชายก็มักห่างออกไป ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยว The Nanny Diaries (2007)
# I've been a good man # # all my life. # # take care of my kids, # # provide for my wife. # # given to the church, # # the destitute, the poor. ## ผมเป็นคนดีมาตลอด# # ทั้งชึวิต # # ดูแลลูกๆ # The Ten (2007)
And so, my fellow Americans in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense...ประชาชน ชาว สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างสหพันธรัฐที่สมบูรณ์แบบขึ้น Eagle Eye (2008)
Provide for say, 10 years.ค่าเลี้ยงชีพบอกไว้ว่า 10 ปี Seven Thirty-Seven (2009)
I work very hard to provide for you and the kids,ผมทำงานหนักเพื่อคุณกับเพื่อลูกนะ Home Is the Place (2009)
This... is you worrying about how you're going to provide for us.รอยนี้ คือรอยที่คุณกังวลเรื่องหาเงินให้ครอบครัว Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provide forEverybody thinks he will provide for his old age.
provide forHe has a family to provide for.
provide forHe has a large family to provide for.
provide forHe has a wife and two young children to provide for.
provide forHe has four children to provide for.
provide forHe is unable to provide for his family.
provide forHe worked hard to provide for his family.
provide forI have a large family to provide for.
provide forI have no family to provide for.
provide forIt is necessary that we provide for the future.
provide forMy uncle has a large family to provide for.
provide forThey had a lot of children to provide for.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลี้ยงดู[V] look after somebody/something, See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of, Syn. เลี้ยง, Example: แม่เกือบทุกคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง และมีความพอใจให้ลูกดูดนม, Thai definition: ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น
เลี้ยงดู[V] support, See also: provide for somebody/something, Example: เมื่อได้หล่อนเป็นเมียแล้วเขาไม่ยอมเลี้ยงดูหล่อนเลย, Thai definition: รับว่าเป็นเมียและให้ที่อยู่กินให้ดำรงชีวิตอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: support ; provide for   FR: supporter ; fournir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] provide for the elderly, #5,334 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全を図る[あんぜんをはかる, anzenwohakaru] (exp,v5r) to provide for safety [Add to Longdo]
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children) [Add to Longdo]
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top