ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่สำเร็จ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สำเร็จ-, *ไม่สำเร็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สำเร็จ[V] no avail, See also: be of no avail, Syn. ไม่เป็นผลสำเร็จ, Ant. สำเร็จ, ได้ผล, Example: โครงการนี้ไม่สำเร็จเพราะมีคนภายในโกงกินกันมาก, Thai definition: ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งประสงค์ไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่มไม่สำเร็จ, ไม่รอดฝั่ง, เช่น โครงการล่ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
no cure no payไม่สำเร็จไม่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Failไม่สำเร็จ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tried but it was no good.ฉันพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You tried to get him and didn't make it.เธอพยามจะจับเขา แต่ไม่สำเร็จSuspiria (1977)
he is now entombed in a snowy grave, and it's not gonna be for nothing.ตอนนี้ เขากลับถูกฝังอยู่ใต้หิมะ โดยยังทำภารกิจไม่สำเร็จ Spies Like Us (1985)
An artiste does not leave his work unfinished.ศิลปินที่ดีย่อมต้องไม่ทิ้งงานที่ยังทำไม่สำเร็จ Mannequin (1987)
Then you will reach perfection when you zip up your fly.ภารกิจไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้รูดซิปสินะ Mannequin: On the Move (1991)
Twenty years ago you came down here to see... if you could make a Jamaican sprinter into a bobsledder, and you never got that chance.20 ปีที่แล้ว คุณมาที่นี่... เพื่อหานักวิ่งจาไมก้า ไปเป็นนักกีฬาบ๊อบสเลด และคุณทำไม่สำเร็จ Cool Runnings (1993)
If you don't try, you'll never graduate. And you laugh!หากนายไม่พยายาม นายจะไม่สำเร็จการศึกษา แต่นายกลับขำ! Wild Reeds (1994)
But I have yet to attain omnipresent super-galactic oneness.แต่ผมยังไม่สำเร็จวิชา ถอดวิญญาณเลยนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- What's happening?-เธอกล่อมไม่สำเร็จ Event Horizon (1997)
If we fail in this attempt... and we probably will...อาโธส ถ้าเราทำไม่สำเร็จ ซึ่งก็เป็นไปได้ The Man in the Iron Mask (1998)
Picking a kid like Dirk because his mother's a great piece, and then getting nowhere.เอาใจเด็กอย่างเดิร์ค เพราะแม่มันสวยแต่ก็ทำไม่สำเร็จ Rushmore (1998)
So your latest attempt at sabotage backfired.ความพยายามของเธอไม่สำเร็จแม็กซ์ Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สำเร็จ[v.] (mai samret) EN: no avail ; be of no avail   
ไม่สำเร็จ[adj.] (mai samret) FR: sans résultat ; inabouti ; pas réussi ; inachévé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetch up[IDM] ไม่ประสบความสำเร็จ, See also: ไม่สำเร็จ
flop[VI] ล้มเหลว, See also: ไม่สำเร็จ, Syn. fail, fall flat, Ant. succeed
get nowhere[PHRV] ไม่ได้ผล, See also: ไม่สำเร็จ
go badly[PHRV] ไม่สำเร็จ, See also: ดำเนินไปอย่างแย่ๆหรือไม่ดี, Ant. go well
of no avail[IDM] ไม่ประสบผล, See also: ไม่สำเร็จ
see the light of the day[IDM] ไม่สำเร็จ, See also: ไม่เป็นผล, ไม่ได้ผล
to no avail[IDM] ไม่ประสบผล, See also: ไม่สำเร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
torso(ทอร์'โซ) n. ลำตัว,ร่างกายคน,ลำตัว,รูปสลักเปลือยกายเฉพาะส่วนลำตัว,สิ่งที่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ pl. torsos,torsi, Syn. trunk
unlucky(อันลัค'คี) adj. โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,ไม่สำเร็จ., See also: unluckily adv., Syn. ill-fated,hapless
unpromising(อันพรอม'มิสซิง) adj. ไม่มีแวว,ไม่มีท่าว่าจะดี,ไม่มีความหวังที่ดี,มีหวังไม่สำเร็จ., See also: unpromisingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top