Search result for

ไม่สำเร็จ

(35 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สำเร็จ-, *ไม่สำเร็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สำเร็จ[V] no avail, See also: be of no avail, Syn. ไม่เป็นผลสำเร็จ, Ant. สำเร็จ, ได้ผล, Example: โครงการนี้ไม่สำเร็จเพราะมีคนภายในโกงกินกันมาก, Thai definition: ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งประสงค์ไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่มไม่สำเร็จ, ไม่รอดฝั่ง, เช่น โครงการล่ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
no cure no payไม่สำเร็จไม่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Failไม่สำเร็จ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you don't come through.เวลาเธอทำอะไรไม่สำเร็จ Pret-a-Poor-J (2008)
That's suicide. You'll never make it.นั้นมันฆ่าตัวตายน่ะ ไม่สำเร็จหรอกน่า Dead Space: Downfall (2008)
There hasn't been a mission shadow squadron couldn't complete.ไม่มีภารกิจไหน ที่ฝูงบินชาโดว์ของเราทำไม่สำเร็จครับ Shadow of Malevolence (2008)
Sounds like your rescue didn't work out after allฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ปฏิบัติการช่วยชีวิตจะไม่สำเร็จนะ Cloak of Darkness (2008)
- What if it doesn't work?- ถ้ามันไม่สำเร็จล่ะ The Love Guru (2008)
Only early attempts at success.แค่ยังไม่สำเร็จเท่านั้นเอง The Love Guru (2008)
Why we're not doing our job;ทำไมเราถึง ทำงานไม่สำเร็จ Changeling (2008)
What if I can't handle it?จะเป็นยังไงถ้าผมทำไม่สำเร็จ The Forbidden Kingdom (2008)
No, this one is a failure.ไม่ เชื้อโรคนี้ยังผลิตไม่สำเร็จ Death Note: L Change the World (2008)
Am I, am I supposed to follow you or something?เฟอร์รารี่ไม่สำเร็จ Bedtime Stories (2008)
- It didn't really work out, I guess. - Yeah.ก็ไม่สำเร็จนี่นะ อือ Loyal and True (2008)
It's not gonnaorK.มันไม่สำเร็จหรอก Eggtown (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สำเร็จ[v.] (mai samret) EN: no avail ; be of no avail   
ไม่สำเร็จ[adj.] (mai samret) FR: sans résultat ; inabouti ; pas réussi ; inachévé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetch up[IDM] ไม่ประสบความสำเร็จ, See also: ไม่สำเร็จ
flop[VI] ล้มเหลว, See also: ไม่สำเร็จ, Syn. fail, fall flat, Ant. succeed
get nowhere[PHRV] ไม่ได้ผล, See also: ไม่สำเร็จ
go badly[PHRV] ไม่สำเร็จ, See also: ดำเนินไปอย่างแย่ๆหรือไม่ดี, Ant. go well
of no avail[IDM] ไม่ประสบผล, See also: ไม่สำเร็จ
see the light of the day[IDM] ไม่สำเร็จ, See also: ไม่เป็นผล, ไม่ได้ผล
to no avail[IDM] ไม่ประสบผล, See also: ไม่สำเร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
torso(ทอร์'โซ) n. ลำตัว,ร่างกายคน,ลำตัว,รูปสลักเปลือยกายเฉพาะส่วนลำตัว,สิ่งที่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ pl. torsos,torsi, Syn. trunk
unlucky(อันลัค'คี) adj. โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,ไม่สำเร็จ., See also: unluckily adv., Syn. ill-fated,hapless
unpromising(อันพรอม'มิสซิง) adj. ไม่มีแวว,ไม่มีท่าว่าจะดี,ไม่มีความหวังที่ดี,มีหวังไม่สำเร็จ., See also: unpromisingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top