ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประสบความสำเร็จ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสบความสำเร็จ-, *ประสบความสำเร็จ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เมอร์ซิ่ว[Merxill] (n, slang, name) ประสบความสำเร็จงดงาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสบความสำเร็จ(v) succeed, See also: achieve, accomplish, Syn. ประสบผลสำเร็จ, ประสบผล, บรรลุผล, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you haven't heard of the easy road to success.ยังไม่เคยได้ยินของถนนง่ายต่อ การประสบความสำเร็จ Pinocchio (1940)
And, really, without success.และมันไม่ประสบความสำเร็จ How I Won the War (1967)
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.ฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลับ ๆ Blazing Saddles (1974)
"What is the meaning of man's existence?"การประสบความสำเร็จ ของมนุษย์คืออะไร Oh, God! (1977)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
Otherwise, the same thing that you let happen to your people up there could happen to ours, and we would accomplish nothing.มิฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณปล่อยให้ เกิดขึ้น เพื่อคนของคุณไปอยู่ที่นั่นอาจ เกิดขึ้นกับเรา และเราจะประสบความสำเร็จ อะไร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Otherwise, all that you have achieved... all our work, will be in vain.มิฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ประสบความสำเร็จ ... ทุกการทำงานของเราจะอยู่ในไร้สาระ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That would've been quite an achievement, since you told us that she's dead already.มันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะ เพราะคุณบอกพวกเรา ว่าเธอจะตายอยู่แล้ว Clue (1985)
Mr. Richards, this store has never been more successful.คุณริชาร์ด, ห้างนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จ ขนาดนี้มาก่อน... Mannequin (1987)
¶ I'm so successfulฉันประสบความสำเร็จ Punchline (1988)
Just what is it you hoped to accomplish out there besides busting my chops?เพียงแค่สิ่งที่คุณหวังว่าจะประสบความสำเร็จออกมีนอกเหนือจาก busting สับของฉันได้อย่างไร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Together, there is nothing your four minds cannot accomplish.ร่วมกันมีอะไรสี่จิตใจของคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสบความสำเร็จ[prasop khwām samret] (v, exp) EN: do well ; meet success ; be successful ; make good  FR: rencontrer le succès
ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม[prasop khwām samret yāng ngotngām] (v, exp) EN: be crowned with complete success

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive(vi) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ), See also: ถึง, Syn. achieve success, grow famous
big(adv) ประสบความสำเร็จ
bring home the bacon(idm) ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว
bring off(phrv) ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยาก, Syn. carry off, come off, go off, pass off
bring the house down(idm) ประสบความสำเร็จในการแสดง
carry before(phrv) ประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง (มักใช้ในภาษาเขียน)
carry off(phrv) ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)
carry the day(idm) ประสบความสำเร็จ
do well(phrv) ประสบความสำเร็จ, Ant. do badly
get ahead(phrv) ก้าวหน้า, See also: ประสบความสำเร็จ, เจริญก้าวหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascend(อะเซนดฺ') vi., vt. ขึ้น, ประสบความสำเร็จ, เฟื่องฟู, Syn. advance, rise
boffo(บอฟ'โฟ) adj. ประสบความสำเร็จมาก
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน, ซึ่งสามารถแข่งขันได้, มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative, rivaling, Ant. cooperative
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน, การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก, รัฐประหาร -pl. coups
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน, พ้องกับ, ประสบความสำเร็จ, เจริญ,
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส, สิ่งที่ปล่อยแก๊ส, สิ่งที่ขบขันมาก, สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก, คนขี้โว
has-beenn. บุคคลหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงในอดีต, บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จ สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จ
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่, รางวัลที่หนึ่ง, เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก, ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ, จัด, ควบคุม, ดูแล, บริหาร, ปกครอง, ทำให้เกิดขึ้น, ประสบความสำเร็จ, มีอิทธิพลต่อ, พลิกแพลง, ปฏิบัติ, ถือ (อาวุธ, เครื่องมือ) , , Syn. direct

English-Thai: Nontri Dictionary
knockout(n) การน๊อกเอ๊าท์, การประสบความสำเร็จ
success(n) ชัยชนะ, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
getting somewhereประสบความสำเร็จ

German-Thai: Longdo Dictionary
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม

French-Thai: Longdo Dictionary
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top