ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทะนุบำรุง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะนุบำรุง-, *ทะนุบำรุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะนุบำรุง[V] nourish, See also: tend with care, Syn. ทำนุบำรุง, ระวังรักษา, ดูแลรักษา, Ant. ทำลาย, Example: คนที่รักต้นไม้มักจะทะนุบำรุงต้นไม้ด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู
ทะนุบำรุง[V] preserve, See also: maintain, Syn. บำรุง, อุปถัมภ์, Example: ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา, Thai definition: ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, ธำรงรักษาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะนุบำรุงก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น ทะนุบำรุงบิดามารดา ทะนุบำรุงบุตรธิดา
ทะนุบำรุงซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, เช่น ทะนุบำรุงวัด
ทะนุบำรุงธำรงรักษาไว้ เช่น ทะนุบำรุงศาสนา ทะนุบำรุงบ้านเมือง
ทะนุบำรุงทำนุบำรุง ก็ว่า.
ทำนุบำรุงทะนุบำรุง ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir

English-Thai: Nontri Dictionary
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top