ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยั้งคิด

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยั้งคิด-, *ยั้งคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั้งคิด[V] be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยั้งคิดประดิษฐ์รำน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงกลาง แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, naturally, I challenged his murderer to a duel.โดยไม่ทันยั้งคิด, ข้าท้าดวลกับไอ้ฆาตกรนั่น The Princess Bride (1987)
Thesaurus recklessness the mad recklessness...คำพ้อง "ไม่ยั้งคิด" "ไม่ยั้งคิดอย่างบ้าคลั่ง" Pola X (1999)
What did you think you were doing? Something so impulsive!เจ้าคิดหรือเปล่าว่าเจ้าทำอะไรลงไป ทำอะไรไม่ยั้งคิดEpisode #1.42 (2006)
that what we take for granted might not be here for our children.สิ่งที่เราใช้สอยอย่างไม่ยั้งคิดอาจไม่มีเหลือ สำหรับลูกหลานของเราอีกต่อไป An Inconvenient Truth (2006)
There were two rivers in central Asia that were used by the former Soviet Union for irrigating cotton fields unwiseIy.มีแม่น้ำ 2 สายในเอเชียกลาง ที่อดีตสหภาพโซเวียตเคยใช้ เพื่อการชลประทานสำหรับไร่ฝ้ายโดยไม่ยั้งคิด An Inconvenient Truth (2006)
Life throws all kinds at ya, but no need to dive head first into everything,ชีวิตมีอุปสรรค์ แต่ไม่ต้อง ทำอะไรโดยขาดความยั้งคิด The City of Violence (2006)
To behave in reckless ways.ประพฤติตัวด้วยความไม่ยั้งคิด What More Do I Need? (2008)
It happened so fast I did it without thinking.มันเกิดขึ้นเร็วมาก ข้าทำไปไม่ทันได้ยั้งคิด Outlander (2008)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
I apologize for my friend's rather rash behaviorข้าต้องขอโทษด้วยที่สหายของข้า ออกจะกระทำการโดยไม่ยั้งคิดไปสักหน่อย Mystery of a Thousand Moons (2009)
It clouds his judgment.ทำให้เขาขาดสติยั้งคิด Timebomb (2009)
You were reckless and selfish and arrogant.เธอมันไม่ยั้งคิด เห็นแก่ตัว และอวดดีอีก Sympathy for the Devil (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madcap(n) คนบ้า,คนขาดสติ,คนไม่ยั้งคิด
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top