Search result for

ยั้งคิด

(27 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยั้งคิด-, *ยั้งคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั้งคิด[V] be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยั้งคิดประดิษฐ์รำน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงกลาง แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It happened so fast I did it without thinking.มันเกิดขึ้นเร็วมาก ข้าทำไปไม่ทันได้ยั้งคิด Outlander (2008)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
I apologize for my friend's rather rash behaviorข้าต้องขอโทษด้วยที่สหายของข้า ออกจะกระทำการโดยไม่ยั้งคิดไปสักหน่อย Mystery of a Thousand Moons (2009)
It clouds his judgment.ทำให้เขาขาดสติยั้งคิด Timebomb (2009)
You were reckless and selfish and arrogant.เธอมันไม่ยั้งคิด เห็นแก่ตัว และอวดดีอีก Sympathy for the Devil (2009)
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด The Witch's Quickening (2009)
And pressed my attack unwisely.ข้ารีบเข้าโจมตีมันโดยไม่ทันยั้งคิด Shadow Games (2010)
That was rash and foolish.นั่นคือการไม่ยั้งคิดและโง่เง่า Night on the Sun (2010)
Aigoo, you shouldn't live your life so recklessly like that.เฮ้อ คุณก็ไม่น่าใช้ชีวิตไม่ยั้งคิดแบบนั้นเลย Oh! My Lady (2010)
You do things without thinking.เธอทำโดยไม่ยั้งคิด Flashback (2011)
Did you honestly believe I wouldn't find out you paid off a judge last summer to downgrade Daniel's D.U.I. and reckless endangerment charges?คุณเชื่อสนิทเลยแหละสิว่าฉันจะไม่มีทางรู้ ฤดูร้อนที่ผ่านมาคุณจ่ายอ่ะไรให้กับอัยการ จ่ายเพื่อลดระดับแดนเนียลในการขับขี่โดยประมาท และไม่ยั้งคิด เป็นอันตราย? Scandal (2012)
It would be... reckless.มันจะต้องเป็น... การไม่ยั้งคิด Trou Normand (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madcap(n) คนบ้า,คนขาดสติ,คนไม่ยั้งคิด
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top