ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เผอเรอ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผอเรอ-, *เผอเรอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผอเรอ[V] be careless, See also: be heedless, be neglectful, Syn. เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: แม่มักสอนฉันให้มีความรอบคอบในการทำงาน อย่าเผอเรอ, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
เผอเรอ[V] be careless, See also: be inattentive, be incautious, be unwary, be reckless, be negligent, Syn. เผลอเรอ, เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: หากเขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายอีกครั้ง จะต้องถูกไล่ออกแน่, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ, หลงลืมเนื่องจากความเลินเล่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผอเรอว. ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ.
เผอเรอกระเชอก้นรั่วว. เลินเล่อ ไม่ระวังดูแลให้รอบคอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผอเรอ[v.] (phoēroē) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent   
เผอเรอ[adj.] (phoēroē) EN: careless   FR: insouciant ; négligent ; je-m'en-foutiste (fam.) ; je-m'en-fichiste (fam. - vx)

English-Thai: Nontri Dictionary
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top