ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be abstracted

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be abstracted-, *be abstracted*, be abstract, be abstracte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be abstracted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be abstracted*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here I was, trying to be abstract, but I guess I wound up being pretty simple.นี่ไงล่ะ ผมพยายามจะเป็นแบบนามปธรรม แต่ผมว่า ผมคงจะเป็นแบบเรียบง่ายมากกว่า Tarantella (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม่อมอง[V] be inattentive, See also: be vacant, be abstracted, Syn. เหม่อ, Example: เธอเหม่อมองไปที่ท้องน้ำ พลันภาพของเขาก็ชัดเจนขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว, Thai definition: เผลอใจลอยอย่างไม่ได้ตั้งใจ
เหม่อลอย[V] be absent-minded, See also: be vacant, be abstracted, be inattentive, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เขาเอาแต่นั่งเหม่อลอยไปวันๆ ไม่ทำงานทำการอะไรเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted   FR: être inattentif

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top