Search result for

หลักประกัน

(34 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักประกัน-, *หลักประกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักประกัน[N] guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักประกันน. หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง
หลักประกันสิ่งที่ยึดถือเพื่อความมั่นคง เช่น ถ้าไม่ใช่คนมั่งมี ก็ควรมีวิชาไว้เป็นหลักประกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justifying bailหลักประกันที่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social securityหลักประกันสังคม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collateralหลักประกันเงินกู้
สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Marginหลักประกันของลูกค้า
จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Braces, Long Legหลักประกันขาชนิดสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, if I get some funny columns... that's collateral damage I think we can live with.มันก็จะเป็นหลักประกันความเสียหายไง ผมว่าเราอยู่กับมันได้ Marley & Me (2008)
I'm in this for everything I've got, and there's still no guarantee it'll ever see the light of day.ผมเป็นเสียแบบนี้ ทุกอย่างที่ผมได้ แล้วยังคงไม่มีหลักประกัน จะได้เห็นแสงสว่าง Frost/Nixon (2008)
So this is like job security for you?นี่ดูเป็นหลักประกันว่านายจะยังมีงานทำอยู่ นั้นอะไร Scylla (2008)
Daphne's not here, Matt.มันไม่มีหลักประกัน Chapter Five 'Exposed' (2009)
–What is it?- อะไรนะ ดูเหมือนจะเป็นหลักประกันครอบครัวเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Larry, this is his insurance policy. I'm sure of it.แลร์รี่ ผมเชื่อว่านี่เป็นหลักประกันของเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Either way, it's going to require a capital. A capital you no longer have.ในกรณีนี้ เราต้องการหลักประกัน เกรงว่าคุณจะไม่มี Prison Break: The Final Break (2009)
I wanted a hole card. That's it. That's all it was.ผมแค่ต้องการหลักประกัน Duplicity (2009)
I need your pledge, sam.ฉันต้องการหลักประกัน,แซม I Lied, Too. (2009)
I'm not in the credit department, but securities I guess.ผมไม่ได้อยู่แผนกสินเชื่อนะครับ.. แต่คิดว่า คงขึ้นอยู่กับหลักประกันของท่าน The Breath (2009)
My securities are these mountains here.หลักประกันฉันก็พวกภูเขานี่ไง.. The Breath (2009)
And since my genius wife used our restaurant to post bondและภรรยาผู้ชาญฉลาดของผม ก็ใช้ร้านอาหารเป็นหลักประกันไปแล้วด้วย Home Is the Place (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักประกัน[n.] (lakprakan) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral   
หลักประกัน[X] (lakprakan) EN: bail   
หลักประกันเงินกู้[n. exp.] (lakprakan ngoenkū) EN: security   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guarantee[N] ใบรับประกัน, See also: หลักประกัน, สิ่งประกัน, ใบสัญญา, ใบรับรอง, Syn. assurance, warrant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger

English-Thai: Nontri Dictionary
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
security(n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee (n ) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
retention guaranteeหลักประกันผลงานตามสัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top