ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambagious

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambagious-, *ambagious*, ambagiou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambagious \Am*ba"gious\, a. [L. ambagiosus.]
   Circumlocutory; circuitous. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambagious
   adj 1: roundabout and unnecessarily wordy; "had a preference for
       circumlocutious (or circumlocutory) rather than
       forthright expression"; "A periphrastic study in a worn-
       out poetical fashion,/ Leaving one still with the
       intolerable wrestle/ With words and meanings."-T.S.Eliot;
       (`ambagious' is archaic) [syn: {circumlocutious},
       {circumlocutory}, {periphrastic}, {ambagious}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ambagious

 


  

 
ambagious
 • (แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top