ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jane

JH EY1 N   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jane-, *jane*
Possible hiragana form: じゃね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jane(เจน) n. เด็กหญิง,ผู้หญิง
mary janen. กัญชา
maryjanen. กัญชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
janeist (n) jane + ist เจนผู้เป็นศิลปิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is where Jane grew up.นี่คือบ้านที่เจนโตขึ้นมา The Legend of Tarzan (2016)
- I won't. could you tell her Jane at Amy Brandt Casting is trying to reach her?ฉันชื่อเจน จากทีมคัดเลือกนักแสดง ของ เอมี แบรนต์ La La Land (2016)
We have a five-year-old at home who still has alterations needed for her Jane Goodall costume.เรามีเด็กห้าขวบที่บ้าน ที่เรียกร้องอย่างหนัก เธออยากแต่งชุดเจน กูดออล Dead Men Tell No Tales (2015)
Uh, I'm just... double-checking notes for a Jane Doe case I'm working.อืม ฉันแค่.. เช็คบันทึกคดีศพนิรนาม ที่ผมกำลังทำอยู่ อีกรอบน่ะ Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
If it wasn't you, then it was Jane or one of those other idiots.ถ้าไม่ใช่คุณ ก็เป็นเจน หรือไอ้พวกงี่เง่าคนอื่น Copper Bullet (2015)
I interviewed Jane recently about this whole Lazarus case.ผมเคยสัมภาษณ์เจนเมื่อเร็วๆนี้ เกี่ยวกับคดีลาซารัส Brown Shag Carpet (2015)
You know how Jane said he wouldn't need your help? He lied, didn't he? What's up, Wylie?คุณก็รู้ที่เจนบอกว่า เขาไม่ต้องการให้คุณช่วยใช่ม้ั้ยครับ? เขาโกหก ใช่มั้ย? มีอะไร ไวลีย์ Copper Bullet (2015)
Jane is planning something, and I'm pretty sure it has to do with whatever's going on with Abbott.เจนวางแผนบางอย่าง และฉันแน่ใจว่า อะไรก็ตาม มันเกี่ยวกับแอ็บบ็อตต์ Copper Bullet (2015)
Well, Jane had me pretend to kill a guy once.ครั้งหนึ่งเจนเคยให้ผมแกล้งหลอกว่าจะฆ่าคน Copper Bullet (2015)
Still think we shouldn't tell Jane and Lisbon?Still think we shouldn't tell Jane and Lisbon? Brown Shag Carpet (2015)
He said he wanted to interview Jane again, and I said he was unavailable because he was getting...married.because he was getting... married. Brown Shag Carpet (2015)
Yeah, there's plenty of time to tell them after. But...if he's still alive, you know, Keller's unpredictable, and Jane did try to kill him.there's plenty of time to tell them after. and Jane did try to kill him. just to keep an eye out. Brown Shag Carpet (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
janeAccording to Tom, Jane got married last month.
janeAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
janeAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
janeAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
janeBetty brought some roses and Jane some carnations.
janeBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
janeBoth Nancy and Jane were absent from school.
janeBut then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.
janeCan you tell Jane from her twin sister?
janeDon't you think Jane takes after her father?
janeEither you or Jane has to go there.
janeEven though we tried hard, we couldn't beat Jane.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริโอ เดอ จาเนโร = ริโอเดอจาเนโร[n. prop.] (Riō doē Jānērō) EN: Rio de Janeiro   FR: Rio de Janeiro

CMU English Pronouncing Dictionary
JANE    JH EY1 N
JANET    JH AE1 N AH0 T
JANET    JH AE1 N IH0 T
JANES    JH EY1 N Z
JANEY    JH EY1 N IY0
JANEL    JH AE1 N AH0 L
JANEK    Y AE1 N EH0 K
JANE'S    JH EY1 N Z
JANEIRO    ZH AH0 N EH1 R OW2
JANEIRO    JH AH0 N EH1 R OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jane    (n) ʤˈɛɪn (jh ei1 n)
Janet    (n) ʤˈænɪt (jh a1 n i t)
Janeiro    (n) ʤənˈɛəʳrou (jh @ n e@1 r ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍・奥斯汀[Zhēn, ㄓㄣ· Ao4 si1 ting1, / ] Jane Austen (1775-1817), English novelist [Add to Longdo]
简・爱[Jiǎn, ㄐㄧㄢˇ· Ai4, / ] Jane Eyre, novel by Charlotte Brontë 夏洛特·勃良特|夏洛特·勃良特 [Add to Longdo]
简氏防务周刊[Jiǎn shì fáng wù zhōu kān, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄈㄤˊ ㄨˋ ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] Jane's defense weekly [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
じゃね[じゃね'jaane'จะ เนะ, jane jaane] (vi) ไปแล้วนะ,ลาก่อน,bye

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
じゃあね;じゃね;じゃーね[, jaane ; jane ; ja-ne] (exp) See you then; Bye; Ciao [Add to Longdo]
ジャネット[, janetto] (n) {comp} Janet [Add to Longdo]
邪念[じゃねん, janen] (n) wicked thought; wicked mind [Add to Longdo]
身元不明者[みもとふめいしゃ, mimotofumeisha] (n) John Doe; Jane Doe; person unknown [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャネット[じゃねっと, janetto] Janet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jane \Jane\ (j[=a]n), n. [LL. Janua Genoa; L. Genua, also OE.
   Jean.]
   1. A coin of Genoa; any small coin. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of twilled cotton cloth. See {Jean}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top