ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mirth-

M ER1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mirth, *mirth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mirth(n) ความรื่นเริง, See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา, Syn. gaiety, joyousness, Ant. gloom, sadness

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง The King and the Clown (2005)
So your mirth is merely a discharge of nervous energy with no semantic content at all?งั้นความหฤหรรษ์ของเธอก็เกิดขึ้นจาก ความประหม่าโดยไม่มีเรื่องความจริงเข้ามาเกี่ยวเหรอ The Engagement Reaction (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIRTH M ER1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mirth (n) mˈɜːʳθ (m @@1 th)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mirth \Mirth\, n. [OE. mirthe, murthe, merthe, AS. myr[eth],
   myrg[eth], merh[eth], mirh[eth]. See {Merry}.]
   [1913 Webster]
   1. Merriment; gayety accompanied with laughter; jollity.
    [1913 Webster]
 
       Then will I cause to cease . . . from the streets of
       Jerusalem, the voice of mirth.    --Jer. vii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes merriment. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Merriment; joyousness; gladness; fun; frolic; glee;
     hilarity; festivity; jollity. See {Gladness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mirth
   n 1: great merriment [syn: {hilarity}, {mirth}, {mirthfulness},
      {glee}, {gleefulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top