ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mirth*

M ER1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mirth, -mirth-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mirth(n) ความรื่นเริง, See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา, Syn. gaiety, joyousness, Ant. gloom, sadness
mirthful(adj) เต็มไปด้วยความรื่นเริง, Syn. happy, merry, Ant. sad, depressed
mirthless(adj) ไม่ร่าเริง, See also: ไม่เบิกบาน
mirthfully(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบาน, Syn. cheerfully, humorously
mirthlessly(adv) อย่างไม่เบิกบาน
mirthfulness(n) ความรื่นเริง, Syn. joy
kill oneself with mirth(idm) สนุกสนานมาก, See also: รื่นเริงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ, การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mirth(n) ความรื่นเริง, ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน
mirthful(adj) รื่นเริง, สนุกสนาน, เพลิดเพลิน, สรวลเสเฮฮา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trey... ( audible swallow and soft, mirthless chuckle ) "Ryan... shot me."เทรย์ "ไรอัน The O.C. (2003)
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง The King and the Clown (2005)
"The House of Mirth"?"ทางชีวิตลิขิตด้วยรัก"? The Age of Dissonance (2009)
Good, because "House of Mirth"ดีเลย เพราะ"ทางชีวิตลิขิตด้วยรัก" The Age of Dissonance (2009)
So your mirth is merely a discharge of nervous energy with no semantic content at all?งั้นความหฤหรรษ์ของเธอก็เกิดขึ้นจาก ความประหม่าโดยไม่มีเรื่องความจริงเข้ามาเกี่ยวเหรอ The Engagement Reaction (2011)
My "mirth." Classic.ความหฤหรรษ์ คลาสสิกเนอะ The Engagement Reaction (2011)
I'd feel better if you'd yell at me. ( mirthless chuckle ) Well, if I thought it would bring back the cash.หนูยังรู้สึกดีกว่าถ้าแม่ตะคอกใส่หนู แม่จะทำถ้ามันทำให้เอาเงินกลับมาได้ Know Your Frenemies (2011)
One for sorrow, two for mirth.สองคื่อรื่นเริง I, Witness (2015)
It was "The House of Mirth" by Edith Wharton.- Es war was von einer Frau. Es war "The house of Mirth" von Edith Wharton. Conversations with Other Women (2005)
"The house of Mirth."- The house of Mirth. Conversations with Other Women (2005)
"The house of Mirth."- The house of Mirth. Conversations with Other Women (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดี๊กระด๊า(v) giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai Definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
ความรื่นเริง(n) merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
มีชีวิตชีวา(v) be jolly, See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous, Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: บ้านกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเสียงร้องหลานชายคนใหม่ของครอบครัว, Thai Definition: มีความสดชื่นรื่นเริงกระฉับกระเฉง, ไม่เป็นทุกข์
รี้ริก(adv) mirthfully (laugh), See also: happily, Thai Definition: เสียงหัวเราะเมื่อถูกหยอก
กระทิกกระทวย(adv) gigglingly, See also: mirthfully, tremblingly, Syn. ระริกระรี้, ระรี่ระริก, Example: หล่อนทำกระทิกกระทวยเมื่ออยู่ใกล้แฟน
ครึกครื้น(v) be joyful, See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful, Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: เจ้านายและขุนนางต่างครึกครื้นสนุกสนานในงานวันแซยิดเป็นอย่างยิ่ง
ครื้นครึก(v) be merry, See also: be hilarious, be festive, be jolly, be mirthful, be gay, be joyous, be jubilant, Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, Example: งานเลี้ยงวันนี้ครื้นครึกสนุกสนานมาก
หัส(n) laughter, See also: amusement, joy, merriment, mirth, Syn. การหัวเราะ, การรื่นเริง
รื่นเริง(v) be joyful, See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: ในรัชกาลที่ 4 เจ้านายและขุนนางต่างรื่นเริงในการจัดงานวันแซยิดกันมาก
ระริกระรี้(v) flirt, See also: giggle mirthfully, Example: เธออายุปูนนี้แล้ว ยังอุตส่าห์มีคนมาติดพัน จะไม่ให้ระริกระรี้ได้ยังไงล่ะ, Thai Definition: แสดงดีใจเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบขัน[khopkhan] (adj) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular  FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (v) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adj) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful  FR: joyeux
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [ f ] ; joie [ f ] ; amusement [ m ] ; enjouement [ m ]
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (v) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble
ระรื่น[rareūn] (adj) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant  FR: agréable ; plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIRTH M ER1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mirth (n) mˈɜːʳθ (m @@1 th)
mirthful (j) mˈɜːʳθfəl (m @@1 th f @ l)
mirthless (j) mˈɜːʳθləs (m @@1 th l @ s)
mirthfully (a) mˈɜːʳθfəliː (m @@1 th f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frohsinn { m }; Fröhlichkeit { f }; Heiterkeit { f }mirth [Add to Longdo]
freudlosmirthless [Add to Longdo]
freudlos { adv }mirthlessly [Add to Longdo]
fröhlichmirthful [Add to Longdo]
fröhlich { adv }mirthfully [Add to Longdo]
heiter { adv }mirthfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mirth \Mirth\, n. [OE. mirthe, murthe, merthe, AS. myr[eth],
   myrg[eth], merh[eth], mirh[eth]. See {Merry}.]
   [1913 Webster]
   1. Merriment; gayety accompanied with laughter; jollity.
    [1913 Webster]
 
       Then will I cause to cease . . . from the streets of
       Jerusalem, the voice of mirth.    --Jer. vii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes merriment. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Merriment; joyousness; gladness; fun; frolic; glee;
     hilarity; festivity; jollity. See {Gladness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mirth
   n 1: great merriment [syn: {hilarity}, {mirth}, {mirthfulness},
      {glee}, {gleefulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top