ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humorously

HH Y UW1 M ER0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humorously-, *humorously*, humorous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humorously(adv) อย่างติดตลก, See also: อย่างขบขัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดตลก(adv) humorously, See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Example: เขาชอบพูดติดตลกทำให้เพื่อนๆ ขบขันไปตามๆ กัน, Thai Definition: อย่างมีลักษณะขบขันชวนหัวเราะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HUMOROUSLY HH Y UW1 M ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humorously (a) hjˈuːmərəsliː (h y uu1 m @ r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n, adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously) [Add to Longdo]
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n, vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humorously \Hu"mor*ous*ly\, adv.
   1. Capriciously; whimsically.
    [1913 Webster]
 
       We resolve rashly, sillily, or humorously. --Calamy.
    [1913 Webster]
 
   2. Facetiously; wittily.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humorously
   adv 1: in a humorous manner; "Dickens had humorously suggested a
       special service of intercession at St. Paul's Cathedral"
       [ant: {humorlessly}, {humourlessly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top