ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-envie-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: envie, *envie*
Possible hiragana form: -えんう゛ぃえ-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♫ The world envies us ♫~โลกใบนี้อิจฉาเรา~ Episode #1.5 (2013)
charity envies not; charity brags not itself;การให้ความรักนั้นไม่อิจฉา ไม่อวดตัว The Doll in the Derby (2013)
Mayu envies you a lot.มายุอิจฉาเธอมากเลยนะ To tsuki to oka (2012)
After living for so long, there's actually someone who says she envies me?เป็นครั้งแรกที่มีคนบอกว่าอิจฉาพี่นะเนี่ย Episode #1.2 (2010)
She envies me... She's being sarcastic?เธออิจฉาฉัน เธอพูดประชดหรือเปล่า The Bank Job (2008)
No one envies us anymore.- ไม่มีใครอิจฉาเราแล้วนี่ Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envieHe envied my success.
envieI envied him his good fortune.
envieI envied him his new house.
envieNobody envied the old man, who was a millionaire.
envieShe has such a fine car that her friends envied her.
envieThe clumsy man envied her extraordinary talent.
envieThe clumsy man envied her unusual talent.
envieThey all envied my new car.

French-Thai: Longdo Dictionary
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Envie \En*vie"\, v. i. [See {Vie}.]
     To vie; to emulate; to strive. [Obs.] --Spenser.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  envie /ɑ̃vi/ 
   envy; jealousy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top