ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disobedience-

D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disobedience, *disobedience*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobedience(n) การไม่เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because once civil disobedience starts;เพราะถ้าหากยอมให้มีการทำผิดกฏหมายเกิดขึ้น... Changeling (2008)
Word of his disobedience travelled within the Forbidden Kingdom.เรื่องการเป็นปฏิปักษ์ของเขา กล่าวขานไปจนถึงอาณาจักรต้องห้าม The Forbidden Kingdom (2008)
None of that civil disobedience in my town, thank you very much.เมืองผมไม่ต้อนรับคนที่ฝืนกฏระเบียบ Rango (2011)
An animal prone to disobedience even then.เป็นเดียรัจฉานไม่เชื่อฟังคำสั่งตั้งแต่ตอนนั้น A Place in This World (2012)
I predicted that a lone act of civil disobedience would trigger an uprising and remake the arab world.ผมทำนายว่า การโดดเดี่ยว, ไม่เชื่อฟัง จะทำให้เกิดความไม่สงบ ผม.. Pandora (2012)
We don't need civil disobedience here, we need a revolution.เราไม่ต้องการ ดื้อแพ่งเรื่องนี้ เราต้องการ ปฏิวัติ เลยล่ะ Family Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disobedienceHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.
disobedienceI was condemned for my disobedience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝ่าฝืน(n) disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน, Example: การขับรถฝ่าไฟแดงเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจร
การฝืน(n) disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน, Example: การฝืนกฎระเบียบเป็นเรื่องที่พบในคนหมู่มาก, Thai Definition: การขัด การไม่ทำตาม เช่น ฝืนระเบียบ
การขัดขืน(n) disobedience, See also: resistance, Ant. การยินยอม, Example: เพราะการขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไม่เชื่อฟัง[kān mai cheūafang] (n, exp) EN: disobedience
การผิดคำสั่ง[kān phit khamsang] (n) EN: disobedience

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISOBEDIENCE D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N S
DISOBEDIENCE D IH2 S OW0 B IY1 D IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disobedience (n) dˌɪsəbˈiːdɪəʳns (d i2 s @ b ii1 d i@ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disobedience \Dis`o*be"di*ence\, n.
   Neglect or refusal to obey; violation of a command or
   prohibition.
   [1913 Webster]
 
      He is undutiful to him other actions, and lives in open
      disobedience.              --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disobedience
   n 1: the failure to obey [syn: {disobedience}, {noncompliance}]
      [ant: {abidance}, {compliance}, {conformation},
      {conformity}, {obedience}, {obeisance}]
   2: the trait of being unwilling to obey [ant: {obedience}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top