ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infringement

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infringement-, *infringement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infringement(n) การฝ่าฝืน, See also: การละเมิด, Syn. disobedience, encroachment, violation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน, การละเมิด, การล่วงล้ำ (breach, violation)

English-Thai: Nontri Dictionary
infringement(n) การฝ่าฝืน, การละเมิดการ, ล่วงล้ำ, การทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infringementการละเมิดสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infringement of copyrightการละเมิดลิขสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infringement of patentการละเมิดสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
infringementการละเมิด [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eventually it infringes on the planet...และมันก็จะก็จะครอบงำดาวดวงนี้ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Oh, I don't want to infringe.ฉันว่าอย่าดีกว่า Cassandra's Dream (2007)
As long as they aren't infringing on the rights of others.ตราบเท่าที่มันไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น Minimal Loss (2008)
That I had found out his prior history of infringements.และรู้เรื่องที่เขาเคยฝ่าฝืนในอดีต Doubt (2008)
* It may not be reproduced, hardsubbed or be used for any commercial purpose* * it is strictly for personal enjoyment on it's own and may not to be used in a manner that will incur an infringement in copyright or of any aspect legal in nature"เป็นอังกฤษโดยOnionring ห้ามทำhardsubbed Finding Mr. Destiny (2010)
This is copyright infringement, reproduction, misappropriation.ในการละเมิด เลียนแบบ และนำคำพูดของเขาไปใช้ Episode #1.13 (2010)
I don't want to infringe on your privacy, man.ชั้นไม่ต้องการละเมิดเรื่องส่วนตัวคุณ, พรรคพวก Bridesmaids (2011)
Diana, copyright infringement.ไดอาน่า เอาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไป Dentist of Detroit (2011)
No way, that's just gross. And portrait right infringement.ทำไมฉันต้องถ่ายรูปกับนาย มีแต่ทำให้ฉันดูน่ารังเกียจ Episode #1.17 (2011)
No. That's copyright infringement.ไม่ใช่ นั่นมันไปละเมิดลิขสิทธิ์ของจริงเขา Extraordinary Merry Christmas (2011)
That is copyright infringement and defamation.นั่นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทำให้เสียชื่อเสียง Advanced Gay (2011)
It seems, then, that the expression... "copyright infringement"ดูแล้วเหมือน คำว่า"ละเมิดลิขสิทธิ์" Episode #18.2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาบัติ(n) offence, See also: infringement, misdemeanor, offense, Syn. บาป, ความผิด, Example: พระวินัยที่พระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติปาราชิกนั้นมี 4 ข้อ, Thai Definition: โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท หรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ
การทำผิด(n) making a mistake, See also: infringement, making an error, Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป, Example: การทำผิดแล้วสำนึกผิด ย่อมมีแต่คนให้อภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
การฝ่าฝืน[kān fāfeūn] (n) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction  FR: infraction [ f ]
การละเมิดลิขสิทธิ์[kān lamoēt likkhasit] (n, exp) EN: infringement of copyright
การละเมิดสิทธิ[kān lamoēt sitthi] (n, exp) EN: legal injury ; infringement
การทำผิด[kān tham phit] (n) EN: making a mistake ; infringement ; making an error

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
infringement
infringements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infringement
infringements

WordNet (3.0)
misdemeanor(n) a crime less serious than a felony, Syn. misdemeanour, violation, infraction, infringement
violation(n) an act that disregards an agreement or a right, Syn. infringement

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Infringement

n. 1. The act of infringing; breach; violation; nonfulfillment; as, the infringement of a treaty, compact, law, or constitution. [ 1913 Webster ]

The punishing of this infringement is proper to that
jurisdiction against which the contempt is. Clarendon. [ 1913 Webster ]

2. An encroachment on a patent, copyright, or other special privilege; a trespass. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übergriff { m } (auf); Eingriff { m } (in)infringement (on) [Add to Longdo]
Verletzungsklage { f }infringement action [Add to Longdo]
Verstoß { m } (gegen); Verletzung { f }infringement (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指導[しどう, shidou] (n, vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) #1,008 [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n, vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) #1,741 [Add to Longdo]
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n, vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) #1,971 [Add to Longdo]
干犯[かんぱん, kanpan] (n, vs) infringement; violation [Add to Longdo]
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty [Add to Longdo]
侵犯[しんぱん, shinpan] (n, vs) violation; invasion; infringement; (P) [Add to Longdo]
知的所有権侵害[ちてきしょゆうけんしんがい, chitekishoyuukenshingai] (exp) infringement of intellectual property rights [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] (n) infringement of copyright; (literary) piracy [Add to Longdo]
著作権侵害訴訟[ちょさくけんしんがいそしょう, chosakukenshingaisoshou] (n) copyright infringement suit [Add to Longdo]
道交法違反[どうこうほういはん, doukouhouihan] (n) traffic infringement; traffic law violation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top