ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

violation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violation-, *violation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violation(n) การฝ่าฝืน, See also: การละเมิด, Syn. infringement, infraction, Ant. legitimation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน, การละเมิด, การรบกวน, การทำลาย, การประทุษร้าย, การข่มขืน, การกระทำชำเรา, การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement

English-Thai: Nontri Dictionary
violation(n) การใช้อำนาจ, การประทุษร้าย, การล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
violationการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They can get him for violation of the Volstead Act and murder.แล้วเราก็จับเขาด้วยข้อหาฆาตกรรม The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's a serious violation of the National Security Act.ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายรักษาความปลอดอย่างแรง Ghost in the Shell (1995)
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย The Education of Little Tree (1997)
A violation of the rules causes a penaltyการละเมิดกฎ ก็ต้องรับการลงโทษ GTO (1999)
Chevron was guilty of environmental violations and paid $6.5 million in fines.เชฟรอนมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้องจ่ายค่าปรับ 6.5 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
Mitsubishi was guilty of anti-trust violations and paid $1.8 million in fines.มิตซูบิชิมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด และต้องจ่ายค่าปรับ 1.8 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
You see, this here doohickey is in violation of the city's new vehicle code.รถของคุณผิดกฎหมายยานพาหนะ Around the World in 80 Days (2004)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ. V for Vendetta (2005)
Amidst persistent rumors... of human rights violations and economic mismanagement... the situation in Uganda has deteriorated badly in recent months.ท่ามกลางข่าวลือที่มีมาเรื่อยๆ... เกี่ยวกับความรุนแรงและการบริหารระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด หลายเดือนมานี้ สถานการณ์ในอูกันดาค่อนข้างจะเลวร้าย The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violationI don't agree with violation of human rights.
violationI was fined six thousand yen for a parking violation.
violationThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
violationThe local police are very strict about traffic violations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การข่มขืน(n) rape, See also: violation, Example: การข่มขืนผู้ที่ไม่สมยอมนับเป็นความผิดทางกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝ่าฝืน[kān fāfeūn] (n) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction  FR: infraction [ f ]
การกระทำผิดกฎหมาย[kān kratham phit kotmāi] (n, exp) EN: criminal offence ; violation  FR: violation [ f ]
การกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย[kān kratham thī lamoēt tø kotmāi] (n, exp) EN: violation of the law
สังฆาธิเสส[sangkhāthisēt] (n) EN: minor violation of the commandments

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
violation
violations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violation
violations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzung { f } | Verletzungen { pl }violation | violations [Add to Longdo]
Verstoß { m } (gegen)violation (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵害[しんがい, shingai] (n, vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) #1,741 [Add to Longdo]
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n, vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) #1,971 [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n, vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) #7,800 [Add to Longdo]
強姦[ごうかん, goukan] (n, vs) violation; rape #13,180 [Add to Longdo]
バイオレーション[baiore-shon] (n) violation [Add to Longdo]
違背[いはい, ihai] (n, vs) violation; transgression [Add to Longdo]
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence [Add to Longdo]
違令[いれい, irei] (n) violation of law [Add to Longdo]
干犯[かんぱん, kanpan] (n, vs) infringement; violation [Add to Longdo]
交通違反[こうつういはん, koutsuuihan] (n) traffic violation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top