ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transgression

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transgression-, *transgression*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transgression(n) การกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
transgression(n) การละเมิด, การฝ่าฝืน, การล่วงล้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transgressionการรุกล้ำของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

WordNet (3.0)
transgression(n) the act of transgressing; the violation of a law or a duty or moral principle, Syn. evildoing
transgression(n) the spreading of the sea over land as evidenced by the deposition of marine strata over terrestrial strata
transgression(n) the action of going beyond or overstepping some boundary or limit

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Transgression

n. [ L. transgressio a going across, going over, transgression of the law, from transgredi, transgressus, to step across, go over; trans over, across + gradi to step, walk: cf. F. transgression. See Grade. ] The act of transgressing, or of passing over or beyond any law, civil or moral; the violation of a law or known principle of rectitude; breach of command; fault; offense; crime; sin. [ 1913 Webster ]

Forgive thy people . . . all their transgressions wherein they have transgressed against thee. I Kings viii. 50. [ 1913 Webster ]

What rests, but that the mortal sentence pass
On his transgression, death denounced that day ? Milton. [ 1913 Webster ]

The transgression is in the stealer. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Fault; offense; crime; infringement; misdemeanor; misdeed; affront; sin. [ 1913 Webster ]

Transgressional

a. Of pertaining to transgression; involving a transgression. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That particular transgression put me back five bucks.การกระทำผิดโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น The Price (2008)
Considering the number of transgressions you've committed that he's overlooked, don't you think that, just this once, you could return the favor?อะไร ลองคิดถึงสิ่งที่คุณทำผิดพลาด ซึ่งเขายอมมองข้ามบ้างสิ ไม่คิดว่า ครั้งนี้ The Guitarist Amplification (2009)
Good-bye, Sheldon. (sighs) What do you mean, transgressions I've committed?ไปนะ เชลด้อน หมายความว่าไง สิ่งที่ฉันทำผิดพลาด The Guitarist Amplification (2009)
She is toxic, and today all of your transgressions will be made public.มันคือยาพิษ และวันนี้บาปกรรมทั้งหมดของพวกเขาจะถูกเปิดเผย Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I can't be this close to having all my dreams come true only to have them yanked away by one transgression at a stranger's Bar Mitzvah.ฉันไม่คิดว่านี่ใกล้เคียงกับความฝันของฉัน พวกเขามาทำลายด้วยการทำผิดแค่ครั้งเดียวของฉัน ที่บาร์มิทซวาร์ Beauty and the Feast (2011)
And the chance to escape the transgressions of those who came before us.และโอกาสการหนีการละเมิด ของผู้ที่มาก่อนเรา Absolution (2012)
And our own lies and transgressions are finally laid bare.คำโกหกและการกระทำผิด ในที่สุดก็ถูกเปิดเผย... Reckoning (2012)
Was your alcoholic transgression the only reason you sought my counsel today, my child?แล้วการประพฤติผิดเรื่องดื่มของมึนเมา เป็นสาเหตุเดียว ที่ลูกมาขอคำปรึกษาในวันนี้หรือเปล่า ลูกแม่ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Your wife's very public accusations about our agent's alleged transgression has us all deeply concerned.ภรรยาคุณ ถูกกล่าวหา เกี่ยวกับ เอเจ้นท์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ทำให้เรา กังวลอย่างมาก Confidence (2012)
Because in spite of my interference and your transgression last winter, เพราะว่าทั้งๆที่การเข้าไปยุ่งของฉัน และความผิดของเธอเมื่อหน้าหนาวที่แล้ว, Power (2013)
So I trust that you've managed to find a way to stop Jack from sharing your transgressions with the masses.งั้น ฉันเชื่อว่าคุณจะจัดการ หาทางหยุดแจ๊คได้ จากยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้ได้ Truth: Part 1 (2013)
According to the Bible, a sin is a transgression of divine law.อ้างอิงจากพระคัมภีร์ บาปถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ The Sin Eater (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]
ปาราชิก[pārāchik] (n) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk  FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [ m ]
ผิดจารีต[phit jārīt] (v, exp) EN: commit a transgression ; misbehave

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
transgression
transgressions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transgression
transgressions

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertretung { f } | Übertretungen { pl }transgression | transgressions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n, vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) #1,971 [Add to Longdo]
反則[はんそく, hansoku] (n, vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) #13,346 [Add to Longdo]
違背[いはい, ihai] (n, vs) violation; transgression [Add to Longdo]
越境[えっきょう, ekkyou] (n, vs, adj-no) border transgression; (P) [Add to Longdo]
海進[かいしん, kaishin] (n) coastline transgression [Add to Longdo]
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp, v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top