ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-则-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *则*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[则, zé, ㄗㄜˊ] rule, law, regulation; grades
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Laws inscribed 刂 on a slate 贝,  Rank: 284

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People who go in for vice seem to have very good taste about it.[CN] 否大家都烦我们 A Farewell to Arms (1932)
Bye.[CN] 细 She's the One (1996)
T el the truth! , There's no point hiding her,[CN] 休想窝藏哦 否有你们好戏看 Taki no shiraito (1933)
- "you will die tonight." - We should die tonight?[CN] 否我们会葬身大海 我们今晚就死了 Cavalcade (1933)
Unless paid by tomorrow morning, we shall take possession.[CN] 否我们将收回租房 City Lights (1931)
That's why I'm sleeping out here,[CN] 否就不会睡在桥上啰 Taki no shiraito (1933)
... Aaa,I don't know,fine..go date..[CN] 没有原的臭丫头 Episode #1.8 (2004)
Or I'll kill you.[CN] 否我杀了你 A Farewell to Arms (1932)
"Look! There's Cesare... Never allow him to tell your fortune ...or you're dead..."[CN] 快看,那个就是凯撒 绝对不要让他给你算命,否你必死无疑 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
That was an accident. Still, even wounded, you do not see it. I can tell.[CN] 否也不让我来看你 A Farewell to Arms (1932)
The waiting season for performers, I hope for the spring to come,[CN] 冬季来临时 只有坐吃山空之惨运 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top