ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wonderfully*

W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wonderfully, -wonderfully-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonderfully(adv) อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonderfullyHe handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.
wonderfullyI am feeling wonderfully refreshed.
wonderfullyShe was wonderfully alive for her age.
wonderfullyThe United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate.
wonderfullyYou must be doing wonderfully in everything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีที่ติ(adv) perfectly, See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly, Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ, Example: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ, Thai Definition: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
ยวดยิ่ง(adv) excellently, See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully, Syn. เยี่ยมที่สุด, ยิ่งยวด, Example: สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยวดยิ่งต่อชีวิต
เยี่ยมยอด(adv) excellently, See also: wonderfully, terrifically, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด, Thai Definition: อย่างดีที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement

CMU English Pronouncing Dictionary
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonderfully (a) wˈʌndəfəliː (w uh1 n d @ f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunderbar {adv}wonderfully [Add to Longdo]
wundervoll {adv}wonderfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonderful \Won"der*ful\, a.
   Adapted to excite wonder or admiration; surprising; strange;
   astonishing.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Marvelous; amazing. See {Marvelous}.
     [1913 Webster] -- {Won"der*ful*ly}, adv. --
     {Won"der*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonderfully
   adv 1: (used as an intensifier) extremely well; "her voice is
       superbly disciplined"; "the colors changed wondrously
       slowly" [syn: {wonderfully}, {wondrous}, {wondrously},
       {superbly}, {toppingly}, {marvellously}, {terrifically},
       {marvelously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top