ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unchanging*

AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unchanging, -unchanging-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unchanging(adj) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่ยืนยันมั่นคง, Syn. static, stable, Ant. dynamic, changeable

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.ก็เพื่อการดำรงอยู่, -- โดยการขจัดผู้อ่อนแอออกจากระบบ. Ghost in the Shell (1995)
The days were unchanging.ทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลง The Lovely Bones (2009)
I swore to uphold the law, because the law is steady, the law is unchanging, the law needed to be protected.ผมสาบานว่าจะรักษากฎหมาย เพราะกฏหมายมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง กฏหมายจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง Sacrifice (2013)
How true you stand unchangingHow true you stand unchanging The Spirit (1979)
How true you stand unchangingHow true you stand unchanging The Spirit (1979)
How true you stand unchangingHow true you stand unchanging The Spirit (1979)
How true you stand unchangingHow true you stand unchanging The Spirit (1979)
How true you stand unchangingHow true you stand unchanging The Spirit (1979)
How true you stand unchangingHow true you stand unchanging The Spirit (1979)
How true you stand unchangingHow true you stand unchanging The Spirit (1979)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงเส้นคงวา(adv) constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai Definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
คงเส้นคงวา(adv) consistently, See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai Definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCHANGING AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unchanging (j) ˈʌntʃˈɛɪnʤɪŋ (uh1 n ch ei1 n jh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天长地久[tiān cháng dì jiǔ, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] (saying) as eternal and unchanging as the universe, #19,892 [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful, #60,924 [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast, #75,863 [Add to Longdo]
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] not easy to do sth; difficult; unchanging [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichbleibendunchanging [Add to Longdo]
gleichbleibend {adv}unchangingly [Add to Longdo]
unveränderlichunchanging [Add to Longdo]
unveränderlich {adv}unchangingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n,vs) consistent; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
終始一貫[しゅうしいっかん, shuushiikkan] (adv) consistency; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead [Add to Longdo]
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unchanging \Unchanging\
   See {changing}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unchanging
   adj 1: conforming to the same principles or course of action
       over time
   2: showing little if any change; "a static population" [syn:
     {static}, {stable}, {unchanging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top