Search result for

*timber*

(171 entries)
(0.0393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: timber, -timber-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timber[N] ต้นไม้ที่เติบโตในป่า (โดยเฉพาะที่โตพอเหมาะที่จะตัดทำซุง)
timber[N] ป่าไม้, Syn. forest, woodland
timber[N] ไม้ซุง, See also: ท่อนไม้, Syn. lumber
timber[N] โครงเรือ
timber[N] คุณสมบัติของบุคคล, Syn. quality
timber[ADJ] ที่ทำจากไม้
timber[INT] คำอุทานใช้เตือนเมื่อไม้ที่ตัดกำลังจะล้มลง
timber[VT] สร้างด้วยไม้
timbering[N] ไม้วัสดุก่อสร้าง
timberline[N] บริเวณที่ไม่มีป่าไม้เหนือน้ำทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
timber forestn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest
timberlandn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest

English-Thai: Nontri Dictionary
timber(n) ไม้สัก,ท่อนไม้,ป่าไม้,โครงเรือ,ขื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tree line; timberlineระดับปลอดไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
timber leasetime clauseข้อกำหนดว่าด้วยการทำไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
timberline; tree lineระดับปลอดไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-timber forest productsผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ท่อน [TU Subject Heading]
Timberไม้ต้น [TU Subject Heading]
Timber jointsข้อต่อไม้ [TU Subject Heading]
timber weirtimber weir, ฝายไม้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Timber!ท่อนไม้! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The trespasser was next to the cart that brought in the timber.ผู้บุกรุกได้เข้ามาโดนเกวียนที่นำไม้เข้ามาในนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Where was the timber from?ไม้นั้นมาจากที่ไหน? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Timber!ท่อนไม้! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I have to drop off some timber.ฉันต้องไปปล่อยดาวเทียม The House Bunny (2008)
Drop off some timber.ปล่อยจรวดน้อยๆ The House Bunny (2008)
Not like some of the other common american timbers.ไม่เหมือนกับไม้อเมริกันอื่นๆ London. Of Course (2009)
Timberland, 8:00.เหมืองป่าไม้ สองทุ่มตรง The Culling (2009)
Timberland, 8:00.เหมืองป่าไม้ สองทุ่มตรง Na Triobloidi (2009)
They want to run a highway through my timber. 200 acres.พวกเขาจะสร้างถนนไฮเวย์ ผ่านเหมืองป่าไม้ของฉัน200 เอเคอร์ Smite (2009)
Wants your timberland.ต้องการเหมืองป่าไม้ของนาย Potlatch (2009)
And what are you bringing to the table, Justin Timberlake?แล้วเธอล่ะทำอะไร พ่อจัสติน ทิมเบอร์เลค? Pilot (2009)
Like Justin Timberlake. He's a singer, but he also has a clothing line.เขาเป็นนักร้อง แต่ก็ออกแบบเสื้อผ้าด้วย Showmance (2009)
Who is Justin Timberlake?ใครคือ จัสติน ทิมเบอร์เลค? Showmance (2009)
Leave the seat up, sing Timberlake in the shower.สนุกด้วยกัน ร้องเพลงของTimberlake ตอนอาบน้ำด้วย The Freshmen (2009)
Your Timberwolves are hungry.ทิมเบอร์วูฟส์ของพวกคุณกำลังหิว Friday Night Bites (2009)
And I just can't rock that look. I mean,even justin timberlake is growing his 'fro back. well,we got to go,you guys.ฉันคงดูดีตายล่ะ ขนาดจัสติน ทิมเบอร์เลค ยังหันมาไว้ผมเลย Throwdown (2009)
We split up. We check the banks, in the timber, under rocks.เรา แยกกัน เราตรวจสอบ ธนาคาร I Spit on Your Grave (2010)
It's Justin Timberlake.ฉันชอบ จัสติน ทิมเบอร์เลค As You Were (2010)
We have the power station, the administration block, air raid shelters, some bombed out timber buildings.เรามีสถานีไฟฟ้า ตึกบังคับการ หลุมหลบภัยทางอากาศ The Pacific (2010)
Timberjack. This gigantic creature has razor-sharp wings that can slice through full-grown trees.ทิมเบอร์แจ๊ค มังกรยักษ์ มีปีกที่แหลมคม How to Train Your Dragon (2010)
I don't want some timberwolves shitting me out all over this mountain.ชั้นไม่ต้องการไอ้ท่อนไม้บ้านี่ เพื่อจะพาชั้นออกไปจากเขานี่ The Grey (2011)
Chopped down by the Axman. Timber! Ha-ha-ha.ฟันลงโดยแอ็กซ์แมน หงายแก๋ง Super Sunday (2011)
My Aunt Beverly inherited this timber land when she was a little girl.ป้าของฉันรับมรดก ที่ดินใน ทิมเบอร์แลนด์ ตอนที่เธอยังเป็นเด็ก Roots (2011)
Go timberwolves!ลุย ทิมเบอร์วูฟ! Smells Like Teen Spirit (2011)
And then I said to Justin Timberlake, "That's not eggnog!"จากนั้นฉันจึงบอก จัสติน ทิมเบอร์เลค ว่า "นั่นไม่ใช่นมเอจน็อค" Extraordinary Merry Christmas (2011)
Fine-- Timber!ก็ได้ ไม้ที่รัก Into the Dark (2012)
Uh... Snappy shoes, suit, one of those, um, Justin Timberlake hats.เออ รองเท้าเนี๊ยบ สูท Time After Time (2012)
Hey, check it out -- Timberlake.เฮ้ ดูนั่นสิ-- ทิมเบอร์เลค Time After Time (2012)
It literally grows on the north side of trees just below the timber lineที่จริงมันเติบโตทางด้านทิศเหนือของต้นไม้ ทางตอนใต้ของแนวขอบป่า Game Ogre (2012)
Timber!ตัดไม้ Episode #1.1 (2012)
Now, I know you believe you own this stand of timber and have the right to cut.ผมรู้ว่าคุณเชื่อว่า ตัวเองเป็นเจ้าของป่าไม้แถบนี้ และมีสิทธิ์ที่จะตัด Episode #1.1 (2012)
But he sold my cousin Rutherford, whose estate I administer the timber rights beforehand, on June 22nd, 1858.แต่เขาขายสิทธิ์ในป่าไม้พวกนี้ก่อน แล้วขายให้รัทเธอร์ฟอร์ด ญาติผม ซึ่งผมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินให้เขา ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 1858 Episode #1.1 (2012)
He'd have told us if we had not bought the timber with the land.เขาต้องบอกเราสิ ถ้าเราไม่ได้ซื้อสิทธิ์ ในป่าไม้มาพร้อมกับที่ดินด้วย Episode #1.1 (2012)
And the cost of all my timber you have cut to date you will lose.และมูลค่าป่าไม้ของผมทั้งหมด ที่คุณตัดไปจนถึงตอนนี้ คุณแพ้แน่ Episode #1.1 (2012)
I forgo, I abandon and renounce claim to the timber rights on your land and I apologize for being hasty and putting forth an invalid claim.ผมขอสละ ไม่รับ ปฏิเสธสิทธิ์ ในป่าไม้บนที่ดินของคุณ และผมขออภัยที่รีบร้อนและ ประกาศสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง Episode #1.1 (2012)
Just the timber rights.แค่สิทธิ์ในป่าไม้น่ะ Episode #1.1 (2012)
Cline gave me his timber rights when I uncovered how he was trying to cheat me.ไคลน์ยกสิทธิ์ป่าไม้ให้ฉัน ตอนที่ฉันเปิดโปงว่า เขาพยายามจะโกงฉันยังไงบ้าง Episode #1.1 (2012)
Timber!ได้ไม้แล้ว Episode #1.1 (2012)
Then we'll send our timber in all directions.ทีนี้เราก็จะส่งไม้ของเราไปได้ทุกทาง Episode #1.1 (2012)
Up next, Mystic Falls' very own lady timberwolves.ทีมต่อไป สาวมิสติกฟอลส์แห่งทิมเบอร์วูลฟ์ Bring It On (2013)
Ladies and gentlemen, give it up for your very own lady timberwolves.สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ยอมแพ้พวกเธอซะเถอะ Bring It On (2013)
Justin Timberlake, huh?จัสติน ทิมเบอเลค เหรอ? Cold Turkey (2013)
- Timbers.- ทิมเบอร์ส Volcanalis (2013)
That Justin Timberlake piñata was a perfect likeness.จัสติน ทิมเบอร์เลค ก็มีความเพอร์เฟคคล้ายกับแก Love, Love, Love (2013)
Hey, I would watch your tone with me if I were you, Busted Timberfake.เฮ่ ถ้าฉันเป็นนาย ฉันจะระวังคำพูดหน่อยนะ นายจัสติน ทิมเบอร์เลคตัวปลอม Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Think we might find a few Timberjacks in those woods?คิดว่าเราจะเจอมังกร"โค่นไม้"ในป่านั้นมั้ย How to Train Your Dragon 2 (2014)
Shiver me timbers, we're flying!สั่นฉันไม้เรากำลังบิน The Pirate Fairy (2014)
Timber, you're on recon for Arf. Okay, we're going.ทิมเบอร์ อยู่ที่รีค่อนเพื่ออาร์ฟนะ โอเค เราจะบุกแล้ว Virtual Reality Bites (2015)
Timber, if we lose Arf, I will crush you.ทิมเบอร์ ถ้าเราเสียอาร์ฟไป ฉันเล่นแกแน่ Virtual Reality Bites (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timberCanada abounds in timber.
timberLarge amounts of timber are used in paper making.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ยืนต้น[N] standing timber
ไม้[N] wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น
ไม้[N] log, See also: lumber, timber, plank, Syn. ท่อนไม้, แผ่นไม้, Example: โต๊ะที่ทำจากไม้ไม่ขึ้นสนิมก็จริงแต่มันก็ผุไปตามเวลา, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น, Thai definition: เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น
เข้าปากไม้[V] splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
ขอนไม้[N] log, See also: timber, Example: พวกผู้ใหญ่ทั้งชายหญิงมานั่งที่บนขอนไม้อย่างเงียบๆ, Count unit: ท่อน
เครื่องบน[N] roof timbers of a house, Example: เขาจำลองหลังคาหรือเครื่องบนของปราสาทเขมรในสมัยหลังให้เราดู, Thai definition: ตัวไม้ที่เป็นส่วนของหลังคา เช่น ขื่อ จันทัน แป กลอน เป็นต้น
ป่าสูง[N] highland forest, See also: timber forest, forest of tall trees, Example: น้ำตกกรุงชิงยังคงยิ่งใหญ่ ผาหิน ป่าสูง ละอองน้ำ ยังความสดชื่นอยู่เสมอมา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าที่อยู่ในที่สูงขึ้นไป
พลวง[N] large timber tree, Syn. ต้นพลวง, Example: ต้นไม้ที่พบในไร่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไปได้แก่ พลวง กระบก จามจุรี เต็ง มะขาม และแดง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา
พลอง[N] small timber tree, Syn. ต้นพลอง, Example: ป่าดิบแล้งมีพันธุ์ไม้ประเภทพลองใบใหญ่อยู่มาก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Memecylon วงศ์ Memecylaceae เนื้อละเอียดและแข็ง
ตัวไม้[N] timber, See also: wood lumber, Syn. ไม้, Example: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย, Count unit: ตัว, แผ่น, Thai definition: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
ตัวไม้[N] timber, See also: wood lumber, Example: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย, Thai definition: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
ท่อนซุง[N] log, See also: timber, Syn. ไม้ซุง, ซุง, Example: ช้างเป็นพาหนะสำคัญ ที่ใช้สำหรับขนท่อนซุงออกมาจากป่า, Count unit: ท่อน, ต้น, Thai definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดให้เป็นท่อนๆ
ทัพสัมภาระ[N] timber or wood for building a house or vehicle, See also: wooden materials necessary as supporting or building a vehicle or house, Thai definition: วัสดุสำหรับก่อสร้าง, ส่วนประกอบที่อาจประกอบเป็นยวดยานหรือบ้านเรือน
ไม้ขอน[N] lumber, See also: log, timber, bole, Syn. ซุง, ขอนไม้, ท่อนไม้, Example: ไม้ขอนท่อนใหญ่ล้มขวางทางถนน, Count unit: ท่อน, Thai definition: ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ
ไม้ซุง[N] log, See also: timber, bole, lumber, Syn. ขอนไม้, ท่อนไม้, Example: ผลการตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบไม้ซุงถึง 43 ท่อนที่ถูกตัดทิ้งไว้, Count unit: ท่อน, Thai definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดเป็นท่อนๆ ก่อนแปรรูป
ไม้แปรรูป[N] lumber, See also: logs, boards, timber, cut timber, sawed timber, Example: ประเทศอังกฤษนำเข้าไม้แปรรูปจากกลุ่มโซเวียต, Thai definition: ไม้ซุงที่เลื่อยเปิดปีกแล้วทำเป็นแผ่นกระดานเ
ซุง[N] log, See also: timber, Syn. ไม้ซุง, ท่อนซุง, ท่อนไม้, ขอนไม้, Example: ในสมัยก่อนเราใช้ช้างลากซุง, Count unit: ท่อน, ต้น, Thai definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดเป็นท่อนๆ ก่อนแปรรูป
ปากไม้[N] mortise, See also: open mortise in a piece of timber to receive a tenon, open mortise in a piece of timber to, Thai definition: รอยเจาะหรือรอยปากที่ตัวไม้เพื่อต่อกันให้สนิท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอนไม้[n. exp.] (khøn māi) EN: log ; timber   FR: bûche [f]
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber   FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ไม้ขอน[n.] (māikhøn) EN: lumber ; log ; timber ; bole   
ไม้ซุง[n.] (māi sung) EN: log ; timber ; bole ; lumber   
ป่าเชิงเศรษฐกิจ[n. exp.] (pā choēng sētthakit) EN: timber forest ; commercial forest   
ป่าสูง[n.] (pāsūng) EN: highland forest ; timber forest ; forest of tall trees   
ซุง[n.] (sung) EN: log ; timber ; lumber   FR: tronc d'arbre [m]
ท่อน[X] (thǿn) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]   FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]
อุตสาหกรรมป่าไม้[n. exp.] (utsāhakam pāmāi) EN: timber industry   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMBER    T IH1 M B ER0
TIMBERS    T IH1 M B ER0 Z
TIMBERMAN    T IH1 M B ER0 M AH0 N
TIMBERLAKE    T IH1 M B ER0 L EY2 K
TIMBERLAND    T IH1 M B ER0 L AE2 N D
TIMBERLINE    T IH1 M B ER0 L AY2 N
TIMBERLANDS    T IH1 M B ER0 L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timber    (n) (t i1 m b @ r)
timbers    (n) (t i1 m b @ z)
timbered    (j) (t i1 m b @ d)
half-timbered    (j) - (h aa1 f - t i1 m b @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balken {m}timber [Add to Longdo]
Bauholz {n} | Bauhölzer {pl}timber; construction timber [Am.]; lumber | timbers; lumbers [Add to Longdo]
Baumgrenze {f} | Baumgrenzen {pl}timberline | timberlines [Add to Longdo]
Fachwerk {n}; Fachwerkbauweise {f}half-timbered construction [Add to Longdo]
Fachwerkhaus {n}half-timbered house [Add to Longdo]
Forstbestand {m}; Waldbestand {m}forest stand; timber stand [Am.] [Add to Longdo]
Holz {n}; Nutzholz {n}lumber; timber [Am.] [Add to Longdo]
Holzindustrie {f}timber industry [Add to Longdo]
Kantholz {n}squared timber [Add to Longdo]
Schnittholz {n} | Schnitthölzer {pl}trimmed timber | trimmed timbers [Add to Longdo]
Vierkantholz {n}squared timber [Add to Longdo]
Waldland {n}timberland [Add to Longdo]
gezimmerttimbered [Add to Longdo]
(Bäume; Holz) schlagento harvest (trees; timber) [Add to Longdo]
zimmerndtimbering [Add to Longdo]
zimmerttimbers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひいて板[ひいてばん, hiiteban] (n) boards; cut timber [Add to Longdo]
ハーフティンバー[, ha-futeinba-] (n) half-timber [Add to Longdo]
プレカット[, purekatto] (n) pre-cut (e.g. of timber before taken to building site) [Add to Longdo]
外材[がいざい, gaizai] (n) foreign or imported timber [Add to Longdo]
角材[かくざい, kakuzai] (n) squared timber [Add to Longdo]
割り材[わりざい, warizai] (n) split log; split timber [Add to Longdo]
幹竹;乾竹[からたけ;カラタケ, karatake ; karatake] (n) (1) (uk) (See 真竹) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake; (2) (See 淡竹) Henon bamboo (Phyllostachys nigra var. henonis) [Add to Longdo]
間伐材[かんばつざい, kanbatsuzai] (n) timber from forest thinning; thinned wood [Add to Longdo]
丸太材[まるたざい, marutazai] (n) round timber [Add to Longdo]
巨材[きょざい, kyozai] (n) big timber; big caliber (man) (calibre) [Add to Longdo]
苦竹[にがたけ;くちく, nigatake ; kuchiku] (n) (1) (See 真竹) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake; (2) (にがたけ only) (See 女竹) Simon bamboo (Pleioblastus simonii) [Add to Longdo]
坑木[こうぼく, kouboku] (n) mine timbers [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n,suf) (1) (See 材木) wood; lumber; timber; (2) (See 有為の材) man of talent; (3) (See 材料) (raw) material; ingredients [Add to Longdo]
材木[ざいもく, zaimoku] (n) lumber; timber; (P) [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement [Add to Longdo]
森林地帯[しんりんちたい, shinrinchitai] (n) wooded country; wooded (timber) region; woodland; woodlands [Add to Longdo]
森林狼[しんりんおおかみ;シンリンオオカミ, shinrin'ookami ; shinrin'ookami] (n) (uk) timber wolf; lobo [Add to Longdo]
真竹[まだけ;マダケ, madake ; madake] (n) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake [Add to Longdo]
真壁[しんかべ, shinkabe] (n) (See 大壁) wall with exposed timber pillars [Add to Longdo]
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down [Add to Longdo]
川竹;河竹[かわたけ, kawatake] (n) (1) bamboo growing along a river bank; (2) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake; (3) Simon bamboo (Pleioblastus simonii); (4) (arch) (id) prostitute; the life of a prostitute [Add to Longdo]
船板[ふないた, funaita] (n) (ship or shipbuilding) timber or plank [Add to Longdo]
縄墨[じょうぼく, jouboku] (n) standard; inked timber marking string [Add to Longdo]
浮木[ふぼく;うきぎ, fuboku ; ukigi] (n) driftwood; floating timber [Add to Longdo]
木(P);樹[き, ki] (n) tree; wood; timber; (P) [Add to Longdo]
木材[もくざい, mokuzai] (n) lumber; timber; wood; (P) [Add to Longdo]
木造建築物[もくぞうけんちくぶつ, mokuzoukenchikubutsu] (n) wooden (timber) building [Add to Longdo]
用木[ようぼく, youboku] (n) timber; lumber; wood [Add to Longdo]
立ち木;立木[たちき;りゅうぼく(立木), tachiki ; ryuuboku ( tachigi )] (n) standing tree; standing timber [Add to Longdo]
留め;止め[とめ, tome] (n,suf) (1) (a) stop (e.g. in a timber joint, or at the end of a kanji stroke); (2) remaining (e.g. poste-restante); (3) (留め only) forty-five degree angle [Add to Longdo]
良材[りょうざい, ryouzai] (n) good material; good timber; able persons [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木料[mù liào, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] lumber; timber [Add to Longdo]
木头[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, / ] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed) [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent [Add to Longdo]
良材[liáng cái, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄞˊ, ] good timber; sound material; fig. able person; sound chap [Add to Longdo]
锯木[jù mù, ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ, / ] to saw timber [Add to Longdo]
锯木厂[jù mù chǎng, ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] saw mill; timber mill [Add to Longdo]
髓结[suǐ jié, ㄙㄨㄟˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] pith knot (in timber) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, n. [Probably the same word as timber sort of
   wood; cf. Sw. timber, LG. timmer, MHG. zimber, G. zimmer, F.
   timbre, LL. timbrium. Cf. {Timmer}.] (Com.)
   A certain quantity of fur skins, as of martens, ermines,
   sables, etc., packed between boards; being in some cases
   forty skins, in others one hundred and twenty; -- called also
   {timmer}. [Written also {timbre}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, n. [F. timbre. See {Timbre}.] (Her.)
   The crest on a coat of arms. [Written also {timbre}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, v. t.
   To surmount as a timber does. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, n. [AS. timbor, timber, wood, building; akin
   to OFries. timber, D. timmer a room, G. zimmer, OHG. zimbar
   timber, a dwelling, room, Icel. timbr timber, Sw. timmer,
   Dan. t["o]mmer, Goth. timrjan to build, timrja a builder, L.
   domus a house, Gr. ? house, ? to build, Skr. dama a house.
   [root]62. Cf. {Dome}, {Domestic}.]
   1. That sort of wood which is proper for buildings or for
    tools, utensils, furniture, carriages, fences, ships, and
    the like; -- usually said of felled trees, but sometimes
    of those standing. Cf. {Lumber}, 3.
    [1913 Webster]
 
       And ta'en my fiddle to the gate, . . .
       And fiddled in the timber!      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The body, stem, or trunk of a tree.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Material for any structure.
    [1913 Webster]
 
       Such dispositions are the very errors of human
       nature; and yet they are the fittest timber to make
       politics of.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A single piece or squared stick of wood intended for
    building, or already framed; collectively, the larger
    pieces or sticks of wood, forming the framework of a
    house, ship, or other structure, in distinction from the
    covering or boarding.
    [1913 Webster]
 
       So they prepared timber . . . to build the house.
                          --1 Kings v.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       Many of the timbers were decayed.   --W. Coxe.
    [1913 Webster]
 
   5. Woods or forest; wooden land. [Western U. S.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Shipbuilding) A rib, or a curving piece of wood,
    branching outward from the keel and bending upward in a
    vertical direction. One timber is composed of several
    pieces united.
    [1913 Webster]
 
   {Timber and room}. (Shipbuilding) Same as {Room and space}.
    See under {Room}.
 
   {Timber beetle} (Zool.), any one of numerous species of
    beetles the larvae of which bore in timber; as, the silky
    timber beetle ({Lymexylon sericeum}).
 
   {Timber doodle} (Zool.), the American woodcock. [Local, U.
    S.]
 
   {Timber grouse} (Zool.), any species of grouse that inhabits
    woods, as the ruffed grouse and spruce partridge; --
    distinguished from prairie grouse.
 
   {Timber hitch} (Naut.), a kind of hitch used for temporarily
    marking fast a rope to a spar. See Illust. under {Hitch}.
    
 
   {Timber mare}, a kind of instrument upon which soldiers were
    formerly compelled to ride for punishment. --Johnson.
 
   {Timber scribe}, a metal tool or pointed instrument for
    marking timber. --Simmonds.
 
   {Timber sow}. (Zool.) Same as {Timber worm}, below. --Bacon.
 
   {Timber tree}, a tree suitable for timber.
 
   {Timber worm} (Zool.), any larval insect which burrows in
    timber.
 
   {Timber yard}, a yard or place where timber is deposited.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, v. t. [imp. & p. p. {Timbered}; p. pr. & vb.
   n. {Timbering}.]
   To furnish with timber; -- chiefly used in the past
   participle.
   [1913 Webster]
 
      His bark is stoutly timbered.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, v. i.
   1. To light on a tree. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Falconry) To make a nest.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top