Search result for

แผ่นไม้

(40 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผ่นไม้-, *แผ่นไม้*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corkboardแผ่นไม้ก๊อก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chalk Boardแผ่นไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
It's just a bunch of cement and 2-by-4's, right?ก็แค่ซีเมนต์1ถุงกับแผ่นไม้2x4เท่านั้นเอง,ใช่ไหม 24: Redemption (2008)
Today, what he hears will be the difference between life and death.คุณต้องทำให้เคลเดินไปที่แผ่นไม้ และให้เข้าใกล้คุณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Okay, Cale, I'm on the way. Fuck.หน้าแกมีแผ่นไม้อยู่ / ใช่ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Fuck. Okay. You got it, buddy.ตอนนี้แกจะรู้สึกถึงแผ่นไม้อีกอันนึง / ใช้เท้าเขี่่ยหา Saw 3D: The Final Chapter (2010)
You want a four poster bed or a cutting board, you know who to call...ถ้าอยากได้เตียงนอนหรือแผ่นไม้ รู้นะว่าโทรหาใคร Can't See the Fae-Rest (2011)
That you put into a block of wood. ♪ Are you okay?ที่คุณตอกลงแผ่นไม้ เป็นอะไรหรือเปล่า Masks (2011)
Somewhere there is a piece of wood with Nadia's nail in it--จะมีแผ่นไม้ที่มีตะปู ของนาเดียตอกอยู่ Death Didn't Become Him (2011)
Lumber, nails, screws, electrical wiring, power tools, you name it.แผ่นไม้, ตะปู, สกูร, สายไฟ, เครื่องมือทุ่นแรง, อะไรพวกนี้ Grace (2011)
Use three-inch lag screw to secure ledger board to wall studsใช้สกรูขนาด 3 นิ้ว ขันแผ่นไม้กระดานเข้ากับผนัง And the Disappearing Bed (2011)
'Cause that's what you'll have on your hands if one of these boards collapses under his weight.เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง ที่อยู่ในมือคุณ ถ้าหนึ่งในแผ่นไม้พวกนี้ ยุบลงจากน้ำหนักของเขา Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Is it, by any chance, honey-pepper cedar plank vegan salmon?คือมัน,มีโอกาสบ้าง, น้ำผึ้ง-พริกไทย ต้นซีดาร์ แผ่นไม้ มังสวิรัติ แซลมอน? Leave It to Beavers (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flake[N] แผ่นไม้สำหรับตากหรือผึ่งปลา
hoarding2[N] แผ่นไม้ปิดประกาศ, See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ, Syn. billboard
mantelpiece[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-piece[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-shelf[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
plectrum[N] แผ่นไม้สำหรับใช้ดีดสายเครื่องดนตรี, See also: ปิ๊กสำหรับดีดกีต้าร์, Syn. pick
soundboard[N] ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟังเช่น ในไวโอลิน, See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง, Syn. sounding board
sounding board[N] ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง, See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง เช่นไวโอลิน, เปียโน, Syn. sound board
strake[N] แผ่นไม้ขนาบข้างเรือ, Syn. plank
table[N] แผ่นไม้, See also: แผ่นจารึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burl(เบิร์ล) {burled,burling,burls} n. ก้อนเส้นด้าย,จุดด่าง,จุดเงื่อน,ตาไม้,แผ่นไม้ที่มีตาไม้ -v. ขจัดปมผ้าออก
croze(โครซ) n. ร่องที่ปลายแผ่นไม้ที่ทำถังเป็นที่ ๆ หัวถังติดกัน, Syn. groove
plectrum(เพลค'ทรัม) n. แผ่นไม้หรือวัตถุอื่นที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี pl. plectra,plectrums
shaving(เช'วีง) n. แผ่นบางมาก (โดยเฉพาะแผ่นไม้) ,การโกน,เครื่องโกน,มีดโกน,กบไส,การไสกบ,การแต่งหน้า
slab(สแลบ) n. แผ่นแบนกว้างที่ค่อนข้างหนาที่ทำด้วยวัตถุแข็ง,แผ่นหนา,แผ่นไม้ซุงที่เลื่อยตามขวางและมีเปลือกติดอยู่รอบนอก vt. ทำให้เป็นแผ่น,ปูด้วยแผ่นดังกล่าว,เลื่อยไม้ซุงตามขวางออกมาเป็นแผ่นหนา, Syn. plank,slice
splint(สพลินทฺ) n. แผ่นไม้เบา ๆ ,แผ่นโลหะบาง,โครงสาน,แผ่นแตก,เฝือก,เฝือกต่อกระดูก,เครื่องดาม,เครื่องยึด,เนื้องอกที่กระดูกหน้าขาม้า. vt. เข้าเฝือก.
splinter(สพลิน'เทอะ) n. ชิ้น,เศษ,สะเก็ด,ซีกไม้,แผ่นไม้บาง ๆ ,แผ่นแตก vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ vi. แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ
stave(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผ่นไม้แคบบางที่ใช้ทำถัง ขั้นบันไดหรืออื่น ๆ ,ขั้นบันได,ไม้ตะบอง,ไม้เท้า,ชั้น,บทกวีบทหนึ่ง,บทหรือประโยคของบทกวี, (ดนตรี) เส้นขวางบันไดเสียง5เส้น. vt. ทำแตก,เจาะทะลุ,ทำบู้บี้,ตีถังเหล้าแตก. vi. ถูกตีแตก,ถูกเจาะทะลุ,เดินด้วยจังหวะรวดเร็ว
strake(สเทรค) n. แผ่นไม้ขนาบลำเรือ ดาดฟ้า
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue,chart

English-Thai: Nontri Dictionary
slat(n) ไม้ระแนง,แผ่นไม้,แผ่นหิน
splat(n) แผ่นไม้
splint(n) เฝือก,แผ่นไม้บาง,โครงสานกระจาด
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นไม้สี่เหลี่ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top