หรือคุณหมายถึง %roughneß%?
Search result for

*roughness*

(52 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: roughness, -roughness-
English-Thai: Nontri Dictionary
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface roughnessความขรุขระของผิวหน้า [TU Subject Heading]
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, that is unnecessary roughness.เอาล่ะ ไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลย The Silencer (2012)
Thoroughness. I don't need a sorting run on the calls, just the raw transcripts'll be fine.ทั้งหมดเลย ไม่ต้องละเอียดยิบก็ได้ แค่บันทึกคร่าวๆ ก็พอ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... What's Eating You? (2012)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... All the King's Horses (2012)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... A Load of Bull (2012)
Previously on Necessary Roughness...Zuvor bei Necessary Roughness... Double Fault (2012)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Shrink or Swim (2012)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Wide Deceiver (2012)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... To Swerve and Protect (2012)
- He is gunning for my ass. Boom!Bisher bei Necessary Roughness... Mr. Irrelevant (2012)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Frozen Fish Sticks (2013)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Hits and Myths (2013)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Juliette Pittman, Besitzerin The Fall Guy (2013)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Regret Me Not (2013)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Ch-Ch-Changes (2013)
Previously, on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Gimme Some Lovin' (2013)
♪ Necessary Roughness 3x03 ♪ Swimming With Sharks Original Air Date on June 26, 2013~ Necessary Roughness S03E03 ~ ~ "Swimming With Sharks" ~ Swimming with Sharks (2013)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Snap Out of It (2013)
♪ Necessary Roughness 3x04 ♪ Snap Out of It Original Air Date on July 10, 2013 == sync, corrected by elderman == @elder_man~ Necessary Roughness S03E04 ~ ~ "Snap Out of It" ~ Snap Out of It (2013)
Brickhouse Lingerie was my idea first, so she has no right to pitch this to you without my consent.Bisher bei Necessary Roughness... Die Idee zu Brickhouse-Dessous stammt von mir. - Ja... V3 for Vendetta (2013)
Previously, on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Good Will Haunting (2013)
Previously, on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Bringing the Heat (2013)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... The Game's Afoot (2013)
Previously, on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Sucker Punch (2013)
Previously on Necessary Roughness...Bisher bei Necessary Roughness... Sympathy for the Devil (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละเอียดอ่อน[N] meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUGHNESS    R AH1 F N AH0 S
THOROUGHNESS    TH ER1 OW0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roughness    (n) (r uh1 f n @ s)
thoroughness    (n) (th uh1 r @ n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobheit {f}roughness [Add to Longdo]
Gründlichkeit {f}thoroughness [Add to Longdo]
Oberflächenrauigkeit {f}; Oberflächenrauhigkeit {f} [alt] [techn.]finish roughness [Add to Longdo]
Rauheit {f}roughness [Add to Longdo]
Rauheitsbeiwert {m}coefficient of roughness [Add to Longdo]
Rauheitsbestimmung {f}surface roughness determination [Add to Longdo]
Rautiefe {f}; Rauhtiefe {f} [alt]surface roughness [Add to Longdo]
rauer Laufroughness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness [Add to Longdo]
徹底[てってい, tettei] (n,vs) thoroughness; completeness; consistency; (P) [Add to Longdo]
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
飽くまでも(P);飽く迄も[あくまでも, akumademo] (adv) (uk) to the last; persistency; thoroughness; (P) [Add to Longdo]
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n,adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Roughness \Rough"ness\, n.
     The quality or state of being rough.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top